Vores navn afspejler vores inderste kerne

Ordet “affect” kommer af det latinske “affectus“, som betyder at ændre følelser eller symptomer – at skabe en forandring (og den indflydelse en forandring kan have på noget andet). Begrebet henviser til menneskets følelser som en vigtig del af organismens interaktion med omgivelserne.

Vores viden og ekspertise indeholder blandt andet en indsigt i menneskets følelser, tanker og reaktioner. Vi ved, hvordan disse kan ændres, bearbejdes og fremmes for at udvikle menneskets potentiale for trivsel. Motiveret af menneskets potentiale til at ændre og udvikle sig er vore kerneydelser at undervise landets arbejdspladser i holdnings- og rutinemæssige ændringer med positiv udvikling og vækst som resultat.

Vi har gjort op med kursusmappen - og det skaber en Win-Win-Win situation

Det lyder usædvanligt, men det er rigtigt! De forløb, som Affectum tilbyder, skaber en 3 x Win, nemlig for kunderne, kundernes kunder og for Affectum. Vore forløb er bygget op som en proces, der hæver udbyttet og øger værdien. Vi arbejder målrettet ud fra videnskabelige undersøgelser samt ikke mindst ud fra mange års erfaring og kompetencetilegnelse.

Undersøgelser viser, at den traditionelle kompetencetilførsel, som man møder på det typiske kursus, kun tæller 20% i det samlede hele for at skabe en effektfuld kompetenceudvikling. Det, der vægter højere, er først at motivere deltagerne ved at sikre, at de kan se deres udbytte af forløbet. Derefter sikre implementering. Så stiger chancen for et succesfuldt udbytte med hele 80% i henhold til nedenstående model* (kilde St. Gallens Universitet, Schweitz).

Vi er eksperter i at skabe trivsel, effektivitet og overskud- både mentalt og på bundlinjen

ProcesSpecialisterne, du møder fra Affectum, har alle en stor erfaring og baggrund i arbejdet med effektivitet og personlig udvikling. Denne erfaring bliver løbende suppleret med såvel intern som ekstern undervisning. Det sikrer, at du og din virksomhed konstant møder kvalificeret med- og modspil.

Stærk pædagogisk form

Pædagogikken er på plads, da alt hvad vi laver er bygget op på en systematisk, lavpraktisk og anerkendende tilgang, som styrker målgruppens faglighed og fælles forståelsesramme. Kompetenceudviklingen og materialet bygger på IGLO princippet og 4MAT som den pædagogiske tilgang for at sikre den rette fordeling af motivation, teori og implementering.

Hvem er Affectum

Gitte KilhofDirektør og Projektleder
+45 2624 1461
gk@affectum.dk

De sidste 20 år har Gitte beskæftiget sig med leder- og medarbejder udvikling indenfor det private og offentlige marked.

Gitte motiveres af at se, hvordan hverdagen bliver nemmere og sjovere for medarbejdere og ledelse, når kulturen er i fokus og bidrager til trivsel og arbejdsglæde.

Du skal være den forandring du ønsker i verden.
– Mahatma Gandhi

 

Uddannelser

 • ID Psykoterapeut / Mentor
 • Certificeret Psykisk Førstehjælps-instruktør fra Psykiatrifonden
 • NLP Master i Kommunikation / Præsentationsteknik / Coaching / Virksomhedsudvikling
 • Certificeret Stress Coach fra Erhvervspsykolog Majken Matzau
 • Certificeret i DISK Profil System
 • Certificeret i 4MAT
 • Certificeret i TA (transaktions analyse)
 • Træner kandidat indenfor IVK, Ikke Voldelig Kommunikation (også kaldt Girafsprog)
 • Merkonom i salg og markedsføring

Sanne HaaningProcesSpecialist og Projektleder
+45 3013 5159
sh@affectum.dk

I de sidste 10 år har Sanne arbejdet som ProcesSpecialist indenfor det private og offentlige marked.

Sanne motiveres af, at skabe erkendelse for personlige og faglige udviklingsområder hos medarbejdere og ledere, samt sikre en informativ, inspirerende og sikker uddannelse og proces, hvor implementering er grundlaget for forandring.

At rejse er at leve.
– H.C. Andersen

 

Uddannelser

 • Psykoterapeut
 • Par- og Familie Terapeut
 • NLP Practitioner
 • Enneagram Master (herunder også ifht. par og børn)
 • Coach
 • Akademimerkonom i Ledelse
 • Præsentationsteknik
 • 4MAT

Flemming SkovProcesSpecialist og Master i Organisationspsykologi
+45 4232 3318
fs@affectum.dk

I de sidste 25 år har Flemming arbejdet med træning, læring og udvikling af ledere og medarbejdere.

Flemming motiveres af at se, hvordan arbejdet med relationer og forandringsprocesser skaber indsigt, helhedsforståelse og resultater og derigennem øger trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og gruppen.

Hvis du frygter for besvær, kan du lige så godt la’ vær.
– Piet Hein

 

Uddannelser

 • Master i organisationspsykologi
 • RUC, Human Resource Management
 • CBS, Voksenpædagogik
 • Professionshøjskolen UCC, Certificering i JTI og TeamDiamant
 • Brøgger Erhvervspsykologer, Systemiske Coachuddannelser
 • Conmoto A/S, Forsvarsakademiet og Coach Academy

ProcesSpecialist
+45 2294 7448
aa@affectum.dk

I de sidste 12 år har Alice beskæftiget sig med leder- og medarbejder udvikling indenfor det private og offentlige.

Alice motiveres af, at se mennesker udvikle sig til mere glæde, energi, livskraft, overskud og trivsel. Til glæde både for dem selv og deres omgivelser.

Uddannelser

 • Certificeret, ICF Coach Københavns Gestalt Institut, KGI
 • Har studeret psykoterapi Danmarks Gestaltterapeutiske Institut, GI
 • Basiskursus psykoterapi, Gestaltinstitut Bjødstrup
 • Certificeret personprofil DISK, persolog Danmark
 • Har deltaget i personlig udviklingsgrupper bl.a. Imago relationsterapi (parterapi) og International træningsgruppe, Ikke voldelig kommunikation, NVC, USA samt Ikke voldelig kommunikation in business, NVC, USA
 • SDU, Folkeuniversitetet En ligeværdig dialog, Girafsprog
 • Omfattende mange kurser, foredrag og work-shops indenfor psykoterapi og coaching samt sideløbende egenterapi og supervision

Svend-Erik NielsenLedelses – & ProcesSpecialist
+45 2812 9700
sn@affectum.dk

I mere end 25 år har Svend Erik arbejdet med at træne og undervise i kommunikation og ledelse. I dag arbejder han med træning og coaching af ledere og medarbejdere i mellemstore og større virksomheder og organisationer.

Han har en baggrund inden for Human Ressource og i et større dansk pengeinstitut, hvor han havde det overordnede ansvar for lederuddannelse og har således været med til at præge udviklingen i den finansielle sektor gennem flere år.

Svend Erik er kendt for sin vilje og smittende energi, i bestræbelserne på at hjælpe virksomhederne med at opnå brugbare resultater.

Uddannelser

 • Certificeret i kognitiv coaching og NLP og en række andre uddannelser indenfor træning og udvikling af mennesker

Lonny ThornbergProcesSpecialist
+45 9394 5678
lt@affectum.dk

I de sidste 10 år har Lonny arbejdet med læring og didaktik samt udvikling af ledere og medarbejdere – med afsæt i 15 års ledelseserfaring.

Lonny motiveres af at se, hvordan arbejdet med læring sætter mennesker i stand til at bevæge sig, og vokse i troen på sig selv – for herigennem at skabe resultater. Lonny har fokus på at gøre læring til en løbende proces, og sætte læring i et bredere perspektiv end ”blot” i klasserummet. Lonny tror på, at når læring bringes ind i fællesskabet, vil det skabe indsigt, motivation og praksisforståelse som understøtter opnåelse af resultater, hvilket vi alle inderst inde higer efter at bidrage til.

Vanvid er at gøre det samme igen og igen, mens man forventer anderledes resultater.
– Albert Einstein

 

Uddannelser

 • Diplom i Erhvervs pædagogik, Professionshøjskolen Metropol
 • Masterclass, kommunikation, Probana Business School
 • Certificeret mentor, Mentor Danmark
 • Certificering i HBDI® personprofil værktøj, Teknologisk Institut Danmark
 • Proceskonsulent, Probana Business School
 • NLP Practitioner, Dansk NLP Institut

Anette RaabyMaster i Organisationsopstiling, Psykoterapeut & ProcesSpecialist
+45 2129 0845
ar@affectum.dk

De seneste 20 år har Anette beskæftiget sig med medarbejder- & lederudvikling indenfor det private, offentlige marked og sport/foreningslivet.

Anette motiveres af at flytte mennesker og at få fat i roden fremfor symptomerne, så potentiale og resultater kan folde sig ud. Det giver trivsel og arbejdsglæde.

Out beyond ideas of right and wrong there is a field.
I´ll meet you there.
 – Rumi

 

Uddannelser

 • Cert. ID Psykoterapeut
 • Master i Organisationsopstiling, Hellinger Instituttet, Holland
 • Administrator AD, Handelshøjskolen, Aarhus
 • Lederuddannelse, Finansielle Branche
 • Certificeret i Extended DISC samt Thomas International i individuelle/teamanalyse
 • Bestyrelsesuddannelse, BoardAssure
 • Konfliktmægler, Diapraxis

Charlotte Sletting FischerProcesSpecialist
+45 2244 1824
csf@affectum.dk

De sidste tre år har Charlotte arbejdet som afdelingsleder i en socialøkonomisk virksomhed og sideløbende hermed som proceskonsulent primært indenfor psykisk arbejdsmiljø, psykisk førstehjælp, kommunikation og konflikthåndtering.

Charlotte har en baggrund som fysioterapeut og har hele sit arbejdsliv været motiveret af sundhedsfremme og ”det hele menneske”. Særligt arbejdet med kommunikation, personlig udvikling og arbejde med gruppedynamikker har haft hendes fokus.

Charlotte motiveres af ønsket om balance i hverdagen.

Uddannelser

 • Instruktør i psykisk førstehjælp (Psykiatrifonden/Trygfonden)
 • NLP- og Enneagram Master og Trainer
 • Coach
 • Stress og stresshåndtering
 • Fysioterapeut og akupunktør

ProcesSpecialist
+45 2156 0880
hd@affectum.dk

Henrik brænder for at udvikle mennesker, og elsker at se nye muligheder for at få mennesker til, at få det bedre og indfri deres potentiale personligt og fagligt. Han tror på, at vejen til effektivitet og power er gennem personlig balance, indsigt, forståelse og konkrete brugbare redskaber.

Henrik motiveres af at frigive dine ressourcer og give dig mentale og personlige redskaber – til at være mere dig.

Alt udvikling starter indefra.

 

Uddannelser

 • ID lifecoach
 • Psykoterapeut
 • Certificeret i DISK adfærdsprofiler
 • Certificeret Estimate adfærdsprofilerCertificeret Stellar strategisk konsulent, strategisk procesforløb og tests for ledere og virksomheder
 • Folkeskolelærer

Jesper StenbakkenProcesSpecialist
+45 2156 0880
js@affectum.dk

I mere end 20 år har Jesper arbejdet med positiv udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere i både den offentlige og private sektor. Med engagement og glæden ved samarbejdet med det enkelte menneske, skaber Jesper et trygt fundament for personlig udvikling.

Jesper motiveres af uddannelse der favner den enkelte deltager, og dermed udviklet motiverende læringsmiljøer i hele Norden.

Uddannelser

 • ICTA Certificeret NLP, Practitioner, Master og Trainer med speciale i mindfulness og ledelse
 • NGH Certificeret hypnoterapeut
 • Ledende underviser ved Voksenpædagogisk Grunduddannelse VPG
 • Videregående voksenpædagogisk uddannelse: Pædagogisk coaching og sparring, læring og refleksion, evaluering og evalueringsformer
 • Metoder: Den uddannelses-teknologiske model Læringcirklen / Kooperative learning / 4MAT

Strategisk Rådgiver
+45 6084 1198
hb@affectum.dk

Henrik har gennem de seneste ca. 30 år arbejdet som chef og leder på ældre- og handicapområdet i flere jyske og en fynsk kommune. Henrik har et indgående kendskab til de politiske, organisatoriske og driftsmæssige problemstillinger, der eksisterer i en politisk ledet organisation.

Henriks force ligger i at kunne diagnosticere diverse udfordringer og gennem overblik og refleksion opstille handlemuligheder på konkrete situationer.

Hos de fleste mennesker er hvile sløvhed og handling galskab
– Epikur

 

Uddannelser

 • Henrik er oprindelig uddannet anæstesisygeplejerske, men har fortrinsvis arbejdet på ledelsesniveau. Henrik har diverse lederuddannelser, merkonomuddannelse og administrativ uddannelse fra Forvaltningshøjskolen.

Pernille KilhofSalgskoordinator
+45 2575 1461
pk@affectum.dk

Pernille sidder på kontoret i Roskilde og står for alt det praktiske omkring planlægning og opstart af virksomhedsforløbene.

Hun er speciel skarp på at have overblikket og har fokus på de interne processer i forhold til at kunderne får deres materialer.

Finn SchibstadSalgschef
+45 4144 9115
fsc@affectum.dk

Finn har de sidste 35 år beskæftiget sig med salg, og bidraget til at skabe stærke og blivende relationer til kunderne.

Finn motiveres af den direkte kontakt med kunderne, og oplever det som en ære at kunne hjælpe og lytte til kunderne og deres behov.

Nicolai KilhofMediekonsulent
+45 6017 9250
@

Nikolaj er under uddannelse inden for mediebranchen og er tilkoblet Affectum som mediekonsulent på større og mindre opgaver. Han tager blandt andet med ud som fotograf på Kick-off, når virksomhederne starter op med f.eks. Chris MacDonald, som Affectum samarbejder med.

John De Summer-BrasonKommunikationsrådgiver
+45 2991 4729
@

John er forfatter, foredragsholder og underviser. Han har to videregående uddannelser i markedsføring og film- & medievidenskab, fra Niels Brock og Københavns Universitet, og er tilknyttet Affectum som kommunikationsrådgiver.

Affectum Partnere

dansk-krisekorps

Dansk Krisekorps

Affectum ønsker at sikre, at der 24 timer i døgnet er professionel psykologhjælp til rådighed for kunder, der i forbindelse med arbejdet udsættes for store psykiske belastninger eller af andre årsager får bevilliget psykologsamtaler. Derfor har vi indgået et samarbejde med Dansk Krisekorps, som har flere hundrede psykologer i Danmark, således at vores kunder kan modtage krisehjælp indenfor 24 timer.

VBC_logo

Vejen Business College

Affectum udbyder AMU uddannelser for medarbejdere og ledere sammen med Vejen Business College. Kursuscentret ved Vejen Business College og Affectum har i samarbejde udviklet følgende uddannelser: "Ledelse i en udviklingsproces" og "SOSU medarbejderen i en udviklingsproces". Begge kurser har fokus på personlig udvikling af den enkelte med formålet, at se muligheder frem for begrænsninger. Dette sker i en kontekst med forståelsen for, at effektivisering og nye arbejdsmetoder udmærket kan ske med udgangspunkt i en fælles forståelse af trivsel og personlig udvikling.

RoskildeHandelsskole

Roskilde Handelsskole

Affectum udbyder AMU uddannelser for medarbejdere og ledere sammen med Roskilde Handelsskole.

PSY_logo_tag_sort

Psykiatrifonden

Teksten er på vej ...

Kontakt Affectum

Affectum ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Telefon: +45 4390 1461
E-mail: info@affectum.dk
CVR: 33748566

Se vores eFoldere

Affectum ApSAffectum har over 15 års erfaring i at skabe trivsel, effektivitet og overskud i private og offentlige virksomheder. Vore ProcessSpecialister er bundlinje orienterede og arbejder efter at skabe en merværdi hos vores kunder og samarbejdspartnere. Det skal indskydes at ”bundlinie” skal forstås i meget bred forstand. Ikke bare økonomisk. Bundlinjen er det, som organisationen har sat sig for at præstere.

Få en introduktion til Affectum i vores elektroniske folder Affectum.

Introduktion til VækstKULTURFor at skabe VækstKULTUR™ skal hele organisationen – uanset om det er et team, en ledelsesgruppe eller en virksomhed – indgå dedikeret i forandringsprocessen. Hjørnestenen i VækstKULTUR™ er organisationen selv og den kulturforandring, I bliver enige om at skabe.

Bliv inspireret af konceptet VækstKULTUR ved at læse vores elektroniske folder Introduktion til VækstKULTUR.

VærdighedsKULTURGanske kort, så kan vi hjælpe dig med at få værdighedspolitikken til at leve. Vi klæder jer på til at løfte opgaven succesfuldt, så jeres aktiviteter både kan ses og mærkes! Gør som flere andre kommuner, og tag Affectum med på råd. Hvis du giver kaffen, så giver vi vores viden.

Læs hvordan Affectum arbejder med VærdighedsKULTUR i vores elektroniske folder VærdighedsKULTUR.

VækstKULTUR i Vejen KommuneUdfordringen for Vejen Kommune var en sammenlægning af to organisationer med 12 kilometers afstand mellem sig: Åparken og Åstruplund plejecentre og deres tilhørende udkørende hjemmepleje. Projektet startede i september 2012 og blev afsluttet i februar 2014.

Læs mere om samarbejdet mellem Vejen Kommune og Affectum i vores elektroniske folder VækstKULTUR i Vejen Kommune.

Bostedet EsbernhusDa forstander Nina Lockwood i 2007 overtog den daglige ledelse af Bostedet Esbernhus, blev hun ansat af bestyrelsen til at højne fagligheden. Det blev dog hurtigt synligt, at huset havde en kultur, der gjorde det vanskeligt. Medarbejderne havde ikke den store tillid til hinanden, og man var ikke vant til at indgå i en konstruktiv dialog, om de opgaver, der skulle løses i et samarbejde.

Læs mere om samarbejdet mellem Bostedet Esbernhus og Affectum i vores elektroniske folder Bostedet Esbernhus – fra mistrivsel til ansvarlig kommunikation.

Nattevagter i Faxe Kommune, Sundhed og PlejeHvert andet år udarbejdes sundhedsprofil på alle nattevagter i Faxe Kommune. Som supplement til den fysiske sundhedsprofil besluttede Tina Norking, centerchef for Sundhed og Pleje i Faxe Kommune, at tilbyde alle nattevagter coaching for at sætte fokus på nattevagternes trivsel og hvad de individuelt kunne gøre i forhold til deres egen trivsel.

Læs mere om samarbejdet mellem Faxe Kommune og Affectum i vores elektroniske folder Nattevagter i Faxe Kommune, Sundhed og Pleje.

Udvikling af ledergruppen, Faxe Kommune, Sundhed og PlejeEfter en sammenlægning af enheder i Faxe Kommune oplever Tina Norking, centerchef for Sundhed og Pleje, en dysfunktionel ledergruppe på 19 personer, der har svært ved at navigere i fællesskab. Ved ledermøder oplever Tina Norking gentagne gange udtalt klikedannelse og uformelle ledere, der skaber ustabilitet, disharmoni og besværliggør beslutningstagning.

Læs mere om samarbejdet mellem Faxe Kommune og Affectum i vores elektroniske folder Udvikling af ledergruppen, Faxe Kommune, Sundhed og Pleje.

Gilleballehus får hjælp fra AffectumPå plejehjemmet Gilleballehus har man taget tyren ved hornene, da den seneste undersøgelse af trivslen blandt de ansatte var rød. Vi kan ikke acceptere, at trivselsundersøgelsen var så rød, siger ældre- og sundhedschef Anne Hejse. Derfor skal de ansatte nu undervises i, hvordan man skaber et godt arbejds miljø.

Læs artiklen fra Fyns Amts Avis samarbejdet mellem Gilleballehus og Affectum i vores elektroniske folder Gilleballehus får hjælp fra Affectum.

Autentisk og Nærværende Ledelse hos Marstal Ældrecenter, ÆrøMeningen med ”Autentisk og Nærværende Ledelse” er at lederen øger sin indsigt og forståelse for lederens rolle på arbejdspladsen, samt sit kendskab til egne reaktionsmønstre. For at nå denne øgede bevidsthed og rummelighed arbejder coachen indgående med at befri lederen fra det daglige stress og en opgaveløsnings orientering, for i stedet at styrke lederen i en proces med at mærke sig selv med henblik på at opnå indre ro og balance.

Læs om Cecylia Karlsson og Affectums arbejde med Autentisk og Nærværende Ledelse i vores elektroniske folder Autentisk og Nærværende Ledelse hos Marstal Ældrecenter.

EffektivistenTid er penge og penge er tid. Vi stresses tit, fordi vi ikke har struktur på hverdagen. Faktum er, at der er ufatteligt meget tid at spare ved at fokusere på tidsrøvere og ubevidste rutiner, samt ved mere effektiv brug af mail, kalender og to do lister.

Læs om vores modul i den elektroniske folder Effektivisten.