Bostedet Esbernhus

Tilbage til oversigten

Udfordring

Da forstander Nina Lockwood i 2007 overtog den daglige ledelse af botilbuddet Esbernhus, blev hun ansat af bestyrelsen til at højne fagligheden. Det blev dog hurtigt synligt, at huset havde en kultur, der gjorde det vanskeligt. Medarbejderne havde ikke den store tillid til hinanden, og man var ikke vant til at indgå i en konstruktiv dialog, om de opgaver, der skulle løses i et samarbejde.

Mange havde også svært ved at tackle uenigheder. Man konstaterede de var der, men undgik dialogen, og det betød, at ingen blev klogere. Arbejdsmiljøet var anspændt med dårlig tale om hinanden. Det belastede arbejdsmiljø påvirkede også beboernes trivsel.

Nina Lockwood tog kontakt til Affectum for at igangsætte et forløb, med det formål at få hjælp til at forbedre kommunikationen, et vigtigt redskab til den fortsatte udvikling og kulturændring.

Værktøjer

I over 3 år har Affectum ved Gitte Kilhof, undervist og trænet alle ansatte i respektfuld og effektiv kommunikation. Hele organisationen har arbejdet med den anerkendende tilgang via girafsprog, brug af positive formuleringer, aktiv lytning og empatisk kommunikation. Alle har været på en del temadage med teori og træning. Mellem temdagene har man så skullet øve sig. Gennem udarbejdelse af sin egen DISK profil, fik den enkelte større forståelse for egen og andres forcer, adfærd og forskellighed. Der blev samtidig etableret individuel supervision ved Gitte Kilhof, og det har sammen med undervisningen og træningen betydet en stor forskel.

Effekt

Samarbejdet med Affectum har også betydet mere kvalitet i kerneydelsen, at hjælpe den enkelte beboer med at opnå størst mulig livskvalitet, gennem mere anerkendende kommunikation. Flere og flere ansatte tager nu ansvar, og tør se på deres egen adfærd, og arbejde med den. Den individuelle supervision er blevet obligatorisk. Der er skabt rum til at udfordre fagligheden, og dermed plads til refleksion over forskellige tilgange til opgaveløsningen. Nina Lockwood oplever, at medarbejderne er blevet bedre til at sige fra overfor negativ adfærd, og er blevet bedre til at håndtere det gensidige ansvar for den gode kommunikation og det gode arbejdsmiljø.

Det er en proces, der tager tid, men vi er kommet rigtig langt, og nu kan jeg begynde at mærke, at den anerkendende tilgang er ved at være en del af den nye kultur. Gitte Kilhofs indsats har haft stor betydning for, at det er lykkes

Udviklingsforløbet har skabt en stærkere ”vi” følelse. Trivslen er blevet større. Der udtrykkes glæde ved at være på arbejde

Sygefraværet fra 2011 til 2012 er blevet mindre

Der er skabt et mere ligeværdigt samarbejde med beboerne, med større faglig kvalitet

De ansatte tager mere ansvar i det daglige, og tager flere initiativer

Bostedet blev i 2013 indstillet til Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljø Pris

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top