Ledergruppen, Sundhed & Pleje

Tilbage til oversigten

Udfordring

Efter en sammenlægning af enheder i Faxe Kommune oplever Tina Norking, daværende chef for Sundhed & Pleje i Faxe Kommune, en dysfunktionel ledergruppe på 19 personer, der har svært ved at navigere i fællesskab. Hun har en udtalt fornemmelse af, at nogle ledere ikke har lyst til at sige deres mening, og ved ledermøder oplever Tina Norking gentagne gange udtalt klikedannelse og uformelle ledere, der skaber ustabilitet, disharmoni og besværliggør beslutningstagning.

Værktøjer

Affectum, Tina Norking og ledergruppen indleder et samarbejde, der over en række workshops arbejder intenst med lederrollen, betydningen af ”at kende sig selv” og evnen til at skabe trivsel for sig selv og sine kolleger. Der bliver sat fokus på værdibaseret ledelse, anerkendende metode og forsøgt implementeret en anerkendende tilgang med fokus på kollegers ressourcer og værdier frem for problemer, fejl og mangler. Workshops italesætter forskellen på selvværd og selvtillid, og der sættes fokus på refleksion og sammenhæng mellem tanker, ord, handling og vaner. I løbet af workshoprækken arbejder lederne også med konflikthåndtering, stresshåndtering og diskuterer behovet for at skabe fælles succeshistorier, der i hverdagen gør lederne til rollemodeller i tanke og handling.

Effekt

Samarbejdet i ledergruppen er forbedret, og der er skabt grundlag for det videre udviklingsarbejde i ledergruppen med fokus på at skabe en fælles retning og forståelse for de politiske rammer, lederne arbejder indenfor. Der er desuden skabt rum til, at alle kan sige sin mening ved ledergruppemøde, og indbyrdes mellem lederne er samarbejde og dialog kommet mere i fokus.

Gitte gjorde lederne bevidst om spillereglerne ved at arbejde i en politisk styret organisation. Og selvom lederne indimellem falder tilbage i gamle vaner, kan jeg også se, at de er blevet rykket til et andet og bedre niveau. Ledergruppen har udviklet sig meget, og flere ledere har refereret tilbage til mig og været meget glade for forløbet med Gitte

Indsatsen med ledergruppen har nedbragt sygefraværet fra 7 procent til 6 procent. Det svarer til en besparelse på 1,9 millioner kroner på årsplan.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top