Find balancen mellem tid og arbejdsopgaver

Stor arbejdsmængde blandet med tidspres har alvorlige konsekvenser for medarbejderes generelle trivsel. Ubalance mellem arbejdsmængde og tid skader organisationens psykiske arbejdsmiljø, og det kan ende i stress- og langtidssygemeldinger.

På dette forløb får du og dine medarbejdere skræddersyede løsninger til at håndtere udfordringer med for stor arbejdsmængde og tidspres på jeres arbejdsplads. I får effektive værktøjer og metoder til at skabe en sund balance i arbejdslivet, hvor der er plads til motivation og arbejdsglæde.

Når I lærer at samarbejde og kommunikere direkte med hinanden, bliver det nemmere at forebygge, at arbejdsmængden og tidspresset løber løbsk. Alle på arbejdspladsen har et ansvar for at skabe bedre arbejdsforhold og gøre op med travlhedskulturen. Det samarbejde hjælper vi jer med at sætte rammerne for.

Arbejdsmængde og tidspres truer trivsel og kerneopgave

Et typisk tegn på, at arbejdsmængde og tid ikke harmonerer er, at medarbejderne er overloaded med opgaver, samtidig med at de er under et konstant tidspres. Og der bliver ikke sat tid af til at puste ud og holde pause. Fortsætter det over længere tid, ender det typisk med fysiske og/eller psykiske overbelastninger, der både skader medarbejderen selv, arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø og organisationens performance.

Stor arbejdsmængde og tidspres opstår på tværs af alle slags brancher, men sundheds- og ældresektoren er særlig udsat, fordi netop denne sektor oplever konstant personalemangel. Kvaliteten af det arbejde, de udfører, bliver ringere, fordi de føler sig overbelastede og tidspressede.

Det har altså både alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred og for måden, kerneopgaven bliver udført på, når arbejdsmængden og tidspresset tager overhånd.

Forebyggelse og håndtering

På alle arbejdspladser kan der være travlt – og det er ikke nødvendigvis et problem. Udfordringen opstår, når perioderne med travlhed bliver for lange, så det psykiske arbejdsmiljø lider skade.

Derudover er det forskelligt fra person til person, hvornår arbejdsmængde og tidspres bliver for meget. Derfor er det vigtigt, at både ledere og kolleger holder øje med hinanden.

Hvis vi ønsker at forebygge sygdom og stress, skal der være dialog om, hvordan arbejdsopgaverne kan planlægges bedst muligt. Hvordan der bedst bliver skabt balance, så pauser bliver et krav frem for noget, der nedprioriteres for at suge mere tid ud af arbejdsdagen. Andre tegn, vi skal holde øje med er, hvis der sker mange fejl, eller hvis der er mange konflikter.

Nogle arbejdspladser involverer deres arbejdsmiljøorganisation, så der kommer fokus på balancen mellem arbejdsopgaver og tidspres. Derudover hjælper en trivselsundersøgelse med at skabe klarhed om medarbejdernes arbejdsmængde og om de føler, at de mangler tid.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet er relevant for alle ledere, medarbejdere og teams, der oplever stor arbejdsmængde og ønsker at skabe en sundere arbejdskultur og et psykisk arbejdsmiljø, der fremmer trivsel.

Forløbet er relevant for din organisation, hvis du kan genkende et af disse punkter:

 • Vi har meget travlt, og vores sygefravær er steget meget over den sidste tid.
 • Vi har netop haft en trivselsundersøgelse, der viser, at vores medarbejdere føler, at de mangler mere tid til deres opgaver.
 • Vi vil gerne forebygge, at vores medarbejdere går ned med stress på grund af deres arbejdsmængde og den tid, de har til at udføre den.
 • Flere af vores medarbejdere klager over, at de mangler tid til at løse deres opgaver.
 • Vi har fokus på at styrke vores psykiske arbejdsmiljø, og derfor fokuserer vi på, hvordan vi tilrettelægger arbejdet bedst for vores medarbejdere.

Sådan hjælper vi med at håndtere stor arbejdsmængde og tidspres

På forløbet træner vi dig og dine medarbejdere til at kunne identificere og forstå de udfordringer, der opstår i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres. Det sker gennem korte oplæg, hvor vi også sætter tid af til at diskutere erfaringer og synspunkter.

Undervisningen er deltageraktiv, og vi bruger metoder og værktøjer til at fremme en kultur, der har fokus på at forebygge og håndtere balancen mellem arbejdsmængde og tidspres. Gennem praktiske øvelser lærer I blandt andet, hvordan I udvikler og implementerer sunde pauserutiner, og hvordan I støtter hinanden i at overholde dem. Derudover får I værktøjer til at reducere stress, og I bliver trænet i at skabe effektiv tidsstyring.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Teori om arbejdsbelastning
 • Prioritering og tidsstyring
 • Sunde pauser og restitution
 • Kollegial støtte og teamwork
 • Stresshåndtering

Derfor står din organisation stærkere efter forløbet

 • Forbedret arbejdskultur og trivsel
 • Øget produktivitet og effektivitet
 • Reduktion af stressrelateret sygefravær
 • Styrket team-koordination og samarbejde

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du bliver bedre til at håndtere og prioritere dine arbejdsopgaver, så du undgår tidspres.
 • Du bliver bedre til at styre din tid og bliver mere produktiv.
 • Du oplever bedre personlig trivsel og større arbejdsglæde i din arbejdsdag.
 • Du lærer, hvordan du styrker dit kollegiale netværk, så det bliver mere støttende.

Praktisk information

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag får I udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top