Håndter følelsesforurening

Enhver organisation har brug for medarbejdere, der kan samarbejde, interagere, og kommunikere effektivt. Det kræver viden og værktøjer at undgå konflikter i et tæt samarbejde. Her er følelsesmæssig intelligens afgørende, så følelsesforurening ikke spreder sig og skader det psykiske arbejdsmiljø.

Følelsesforurening er et generelt problem på arbejdspladser. Mange steder er der ikke bevidsthed om, at det findes, og der bliver derfor ikke handlet på at forebygge og fjerne det.

Dette forløb styrker din organisations psykiske arbejdsmiljø gennem øget bevidsthed og viden om følelsesmæssig intelligens. På forløbet lærer du og dine medarbejdere, hvordan I undgår, at følelser og emotionelle tilstande påvirker hinanden, kvaliteten af jeres arbejde og jeres psykiske arbejdsmiljø.

Fokus på følelsesforurening

Dårligt humør, negative kommentarer og stress spreder sig hurtigt til alle hjørner af organisationen. Hvis følelsesforurening får lov at fylde, skaber det hurtigt mistrivsel.

Desværre er følelsesforurening ikke altid noget, der bliver opdaget eller påpeget af ledere og medarbejdere, da det ofte sniger sig langs væggene på arbejdspladsen. Det kan fx vise sig i form af negativ stemning, bebrejdende blikke og sårende bemærkninger – og det er den manglende bevidsthed om det, der skaber følelsesforureningen.

Ofte er vi ikke klar over, hvor meget vi kan forurene andre med vores negative følelser. Det er, når vores følelser påvirker vores medmennesker negativt, at det kategoriseres som følelsesforurening, fordi det spreder sig ud i flere led.

Langvarige konsekvenser på det psykiske arbejdsmiljø

Følelsesforurening kan i værste tilfælde ende ud i langtidssygemeldinger, stress og opsigelser. Derfor er det vigtigt, at både ledelsen i din organisation og dine medarbejdere kender til fænomenet og ved, hvordan det bekæmpes.

Det handler både om at gøre følelsesforurening til et åbent emne og om at være opmærksom på sig selv og kende sig selv og sine kolleger. For at komme følelsesforureningen til livs, skal vi forstå, hvorfor og hvordan det opstår – og I skal være åbne for, at det er ok at italesætte problemet over for hinanden. Når både dig og dine medarbejdere tager ansvar gennem dialog, finder I nemmere løsningerne.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til organisationer, der ønsker at forebygge og håndtere følelsesforurening på arbejdspladsen. Det er til organisationer, der insisterer på, at deres psykiske arbejdsmiljø understøtter deres medarbejderes trivsel, tryghed og arbejdsglæde.

Forløbet er relevant, hvis du kan sige ja til et af nedenstående punkter:

 • Vi ønsker at fremme følelsesmæssig intelligens og trivsel på vores arbejdsplads
 • Vi mangler viden og konkrete værktøjer til at håndtere følelsesmæssige udfordringer
 • Vi ønsker at forebygge følelsesforurening så godt som muligt
 • Vi vil styrke vores psykiske arbejdsmiljø og skabe mere trivsel, tryghed og arbejdsglæde

Sådan hjælper vi jer med at håndtere følelsesforurening

Forløbet giver jer skræddersyet rådgivning og træning i at håndtere og neutralisere følelsesmæssige forstyrrelser. Selvom forløbet bygger på teori, har vi fokus på at oparbejde jeres følelsesmæssige intelligens og håndtere følelsesforurening i praksis. Det skyldes, at vi kommer længere og lærer hurtigere med praksisorienteret læring og deltagerorienteret undervisning.

Følelsesforurening gemmer sig i organisationens kultur, så det er kulturen, vi arbejder på at ændre – til en kultur hvor følelsesforurening håndteres hurtigt, før det spreder sig og påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Identifikation og forståelse af følelsesmæssige udfordringer
 • Teknikker til at håndtere og imødekomme følelsesmæssige forstyrrelser
 • Opbygning af en kultur, der bygger på følelsesmæssig intelligens
 • Værktøjer til at minimere og fore- bygge følelsesforurening

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • En kultur, der bygger på følelsesmæssig intelligens og trivsel, understøtter en sund og attraktiv organisation
 • Når følelsesmæssige forstyrrelser bliver håndteret, påvirker det effektiviteten positivt
 • Fælles viden om følelsesmæssig forurening styrker samarbejdet og relationerne mellem dine medarbejdere
 • I kan nemmere minimere, håndtere og forebygge følelsesforurening, fordi I har de relevante værktøjer
 • Din organisation får et sundt psykisk arbejdsmiljø, fordi I investerer i trivsel, tryghed og arbejdsglæde

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får viden og færdigheder til at håndtere og neutralisere følelsesmæssige udfordringer
 • Du lærer at identificere og adressere de første tegn på følelsesforurening
 • Du tør gå i dialog med din leder og kolleger, hvis du oplever, at negativ stemning fylder for meget
 • Du får konkrete metoder og værktøjer til at støtte dig selv og dine kolleger i situationer med følelsesmæssige udfordringer
 • Du forbedrer din følelsesmæssige intelligens og får mere forståelse for dig selv og dine kolleger
 • Du styrker dine evner til at kunne bidrage til et mere positivt og følelsesmæssigt sundt arbejdsmiljø

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top