Håndter krænkende adfærd

Krænkende adfærd sætter sig som sygdom i arbejdskulturen – hvis der ikke tages fat om det. Trivslen, trygheden og arbejdsglæden bliver truet, og i værste fald mister organisationen dygtige medarbejdere.

På dette forløb arbejder vi med at identificere og minimere krænkende adfærd. Målet er at opbygge en arbejdskultur, hvor alle dine ansatte føler sig respekterede og værdsat som både mennesker og medarbejdere.

Vi hjælper dig og dine medarbejdere med, hvordan I håndterer krænkende adfærd konstruktivt. Nogle af spørgsmålene, vi arbejder med, er: Hvornår er adfærd krænkende adfærd? Hvordan håndterer I bedst krænkende adfærd? Og hvad gør vi, når vi selv oplever krænkende adfærd?

Krænkende adfærd udspiller sig på flere måder

Vi hører ofte om krænkende adfærd som mobning eller seksuel chikane. Men det kan også være nedværdigende, sårende bemærkninger eller latterliggørelse. Derudover skelner vi mellem enkeltstående hændelser og gentagne episoder.

Krænkende adfærd kan være mere vanskelig mellem kolleger eller i forholdet mellem leder og medarbejder. Her er der noget andet på spil, da det sociale i form af samarbejde og samvær spiller en stor rolle.

Håndter krænkende adfærd via handling

Den eneste måde, du kan håndtere krænkende adfærd på, er ved at handle. Og der skal handles, inden det tærer så meget på din organisations arbejdsmiljø, at de dygtige medarbejdere forsvinder.

Det er især gentagne krænkende adfærd, der har alvorlige konsekvenser. Men også enkeltstående episoder kan sætte spor i det mentale helbred.

Derfor er det afgørende, at din organisation har værktøjer til at håndtere og forebygge krænkende adfærd. Der skal være konsensus omkring grænserne på din arbejdsplads. Det er ikke op til den enkelte medarbejder at vurdere, og ingen medarbejdere skal stå alene i en sårbar situation. Det er en vigtig vej til et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til organisationer, der ønsker at forebygge og håndtere krænkende adfærd på arbejdspladsen. Det er til organisationer, der insisterer på, at deres arbejdskultur bygger på respekt og værdighed.

Kan du nikke ja til et af nedenstående punkter, er forløbet relevant for din organisation:

 • Vi oplever krænkende adfærd på vores arbejdsplads, men vi har ikke de rette værktøjer til at håndtere det
 • Vi ønsker at forebygge krænkende adfærd så godt som muligt
 • Vi vil gerne styrke vores psykiske arbejdsmiljø og skabe større trivsel, tryghed og arbejdsglæde

Sådan hjælper vi jer med at håndtere krænkende adfærd

På forløbet træner vi dig og dine medarbejdere i at mestre de psykologiske principper om adfærd og konflikthåndtering – så I kan bruge dem i praksis. Fundamentet for undervisningen er teoretisk, men vi fokuserer på praksis, da vi kommer længere og lærer hurtigere med praksisorienteret læring og deltagerorienteret undervisning.

Krænkende adfærd ligger i organisationens kultur. Derfor arbejder vi med kulturen, så krænkende adfærd ikke er acceptabelt på nogle måder. Vi skaber et trygt rum, hvor der er plads til at dele og udføre øvelserne. Og vi giver ekstra støtte til dine medarbejdere, hvis de har oplevet eller rapporteret krænkende adfærd.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Identifikation af konflikter og krænkende adfærd
 • Konstruktiv konflikthåndtering i praksis
 • Facilitering af konfliktløsning og dialog
 • Præventive initiativer for konflikthåndtering

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • En kultur, der bygger på respekt og værdsættelse, skaber en sund organisation
 • Mere effektive medarbejdere, fordi de føler sig trygge på deres arbejdsplads
 • Relevante værktøjer gør det nemmere for dig og dine medarbejdere at minimere og forebygge krænkende adfærd
 • Kollektiv viden om krænkende adfærd skaber en stærk organisation
 • Samarbejdet mellem dine medarbejdere bliver stærkere, og de opbygger tillidsfulde relationer

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får viden om psykologiske adfærdsprincipper og konflikthåndtering
 • Du lærer at identificere og adressere krænkende adfærd
 • Du får viden om, hvordan du skal håndtere situationer, hvor krænkende adfærd opstår
 • Du får konkrete metoder og værktøjer til at støtte dig selv og dine kolleger, hvis I bliver udsat for krænkende adfærd

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top