Kerneopgaven i fokus

Organisationer, der holder kerneopgaven i fokus og gør den forståelig for alle medarbejdere, opnår større succes. Motivation og engagement øges, og det påvirker det psykiske arbejdsmiljø positivt.

Forløbet hjælper dig og dine medarbejdere med at sætte kerneopgaven først, så I kan nå jeres mål og udføre jeres mission. På forløbet får I hjælp til at formulere jeres kerneopgave, så den bliver fælles og tydelig. Det giver alle en stærkere følelse af indflydelse og mening med at gå på arbejde.

Vi hjælper med at åbne dialogen blandt dig og dine medarbejdere. Det er i dialogen diamanten ligger, for det er gennem refleksion, at kerneopgaven udfolder sig. I finder vej til jeres absolut vigtigste opgave.

Vigtigheden af at holde fokus på kerneopgaven

Kerneopgaven er en del af din organisations maskineri. Det er kerneopgaven, der styrer dig og dine medarbejderes daglige aktiviteter og hjælper jer med at blive på sporet frem mod jeres mål.

Hvis dine medarbejdere ikke kender til, forstår eller mister fokus på kerneopgaven, fx pga. konstant travlhed, vil det påvirke deres effektivitet og generelle trivsel. Meningen med arbejdet og opgaverne forsvinder, og det vil påvirke graden af succes, din organisation oplever.

Spørgsmålet er ikke kun, hvordan vi sætter fokus på kerneopgaven her og nu, men også hvordan vi holder fokus, når arbejdsdage svømmer over af travlhed og ildebrandslukninger.

Motivation mod kerneopgaven som fælles mission

Når kerneopgaven er i fokus og kursen i fællesskab, vil dine medarbejdere opleve større motivation og arbejdsglæde. Det er motiverende for dine medarbejdere, når de arbejder i samme retning.

Et eksempel på en kerneopgave fra den offentlige sektor kunne være: “Vi er her for at skabe størst mulig livskvalitet for vores borgere hver dag”. Formuleringen sætter borgeren først og beskriver essensen af sektorens vigtigste opgave, men få kommuner ville formulere den på samme måde.

Det er naturligvis langt fra nok med en skriftlig formulering. Kerneopgaven skal implementeres og gøres aktiv, så den lever i din organisation og styrer arbejdsdage og opgaver. Desuden skal den holdes dynamisk og kunne tilpasses, så den følger tendenser, behov og nye samfundskrav.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til alle organisationer, der ønsker at gøre deres kerneopgave klar og forståelig for deres medarbejdere. Det er for organisationer, der vil styrke engagementet ved at engagere deres medarbejdere i organisationens mål og mission.

Forløbet er relevant for din organisation, hvis du kan nikke ja til et af nedenstående punkter:

 • Vi vil styrke medarbejdernes forståelse af og engagement i kerneopgaven
 • Vi vil skabe en kultur, hvor missionen og kerneopgaven er i fokus
 • Vi drømmer om at styrke samarbejdet mellem vores teams og deres arbejde mod organisationens målsætning
 • Vi mangler konkrete metoder og værktøjer til, hvordan vi kan få kerneopgaven til at leve i vores dagligdag

Sådan sætter vi kerneopgaven i fokus

På forløbet hjælper vi jer med at formulere og skabe forståelse for jeres unikke kerneopgave. Vi bruger gennemtestet teori til at underbygge vejen derhen, men det er den praksisorienterede læring og deltagerorienteret undervisning, der fylder mest på forløbet. Vi sørger for, at I får et trygt rum, hvor der er plads til at dele, gå i dialog og udføre øvelserne.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Identifikation og formulering af organisationens kerneopgave og målsætning
 • Forståelse af kerneopgavens betydning og dens sammenhæng med organisationens langsigtede mål
 • Handlingsplaner og strategier for at nå organisationens primære mål
 • Fokus på samarbejde og fælles engagement for at opnå missionen

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • Med en stærk forståelse for kerneopgaven og dens betydning for jeres organisation, kan dine medarbejdere nemmere arbejde hen mod den
 • Fælles fokus på kerneopgaven øger dine medarbejderes engagement
 • Større motivation og målrettethed øger effektiviteten, fordi dine medarbejdere ved, hvad de skal gøre, hvordan de bidrager, og hvorfor det er vigtigt
 • Samarbejdet styrkes, fordi det fælles mål er tydeligt
 • Din organisation opnår et sundere psykisk arbejdsmiljø, fordi forløbet skaber mere trivsel, indflydelse og arbejdsglæde

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du skærper din forståelse for din arbejdsplads’ kerneopgave, og du oplever en større mening med dit arbejdsliv, fordi du kan se formålet med dine arbejdsopgaver
 • Du får mulighed for at forstå din egen rolle bedre, og hvilken betydning du har i forhold til kerneopgaven
 • Du får indsigt som kan styrke dit engagement og din motivation i arbejdet med din arbejdsplads’ mission

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top