Nærværende nødværge

Arbejdet med udadreagerende borgere indebærer arbejdsdage med konflikter og indimellem voldelige situationer. Med viden og de rette værktøjer kan vi mindske antallet af dem og undgå unødvendig magtanvendelse.

Forløbet ‘Nærværende nødværge’ skaber tryghed og trivsel på din arbejdsplads ved at forebygge og håndtere arbejdsrelaterede konfliktsituationer. Det er afgørende for dine medarbejderes trivsel og tryghed, at de ved, hvordan de kan forebygge, at en konfliktsituation opstår, og hvordan de kan håndtere situationen, når den opstår.

Pointen med Nærværende nødværge er ikke at udøve selvforsvar. Det er en metode, der fjerner medarbejderen fra den frygt, en konfliktsituation kan fremkalde, og skaber den ro, som de selv og borgeren har brug for. Det handler om at lære at beskytte sig selv og sine kolleger uden magtanvendelse, men ved hjælp af nødværge-teknikker.

Skab tryghed med teknikker

Medarbejdere, der er i kontakt med udadreagerende personer, befinder sig altid i en vis risikozone. Men det betyder ikke, at de skal føle sig utrygge, når de er på arbejde.

Nødværge-teknikkerne er derfor nødvendige at lære, hvis du ønsker et trygt psykisk arbejdsmiljø. Teknikkerne er tryghedsskabende i sig selv – fordi de virker. Men også tanken om at have teknikkerne ved hånden beroliger dine medarbejdere.

Når dine medarbejdere undervejs i forløbet øver sig i at bruge teknikkerne sammen, skaber det både samhørighed og tryghed. Det bliver tydeligt for dem, at de kan støtte hinanden, og de har øvet sig grundigt og talt om, hvem der gør hvad, hvis der skulle opstå en uventet episode.

Nærværende nødværge giver færre sygedage og øget tryghed

Vi hører ofte, at nærværende nødværge nedsætter sygedage, fordi medarbejderne netop føler sig trygge med teknikkerne i tasken. Men det skyldes også, at antallet af uventede, voldelige situationer daler med hjælp fra metoden.

Når dine medarbejdere lærer at håndtere udadreagerende borgere uden frygt, men med anerkendelse og respekt, nedsætter det risikoen for eksempelvis at trigge angst hos den udadreagerende. Fordi de selv har overskud og ro i situationen, udstråler de også ro og positivitet til borgeren.

Er forløbet noget for din organisation?

Nærværende nødværge henvender sig til organisationer, der ønsker at fremme tryghed, øge trivsel og mindske sygefravær i et miljø, hvor trusler og vold kan opstå.

Hvis et af udsagnene nedenfor matcher, er forløbet oplagt for din organisation:

 • Vi arbejder med udadreagerende borgere og vil gerne give vores medarbejdere værktøjer til at håndtere uventede situationer
 • Vi oplever ofte konflikter og indimellem også voldelige situationer
 • Vi ønsker mere viden om udadreagerende adfærd, så vi bedre kan håndtere det professionelt
 • Vi ønsker at skabe et trygt og sikkert psykisk arbejdsmiljø, så vores medarbejdere oplever mere trivsel og arbejdsglæde

Sådan implementerer vi nærværende nødværge

Nærværende nødværge kobler teori og praktiske øvelser. Gennem oplæg og praksisnære eksempler får dine medarbejdere en grundig forståelse for principperne og tankerne bag at undgå unødvendig magtanvendelse i konfliktsituationer.

Vi forventer stor deltageraktivitet og vilje til at deltage i øvelserne. Dine medarbejdere lærer, hvordan de kombinerer teknikkerne, når de står over for en udadreagerende borger og har brug for at nedtone konflikten.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Konflikthåndtering og konstruktiv konflikt
 • Non-verbal kommunikation
 • Bevidsthedsmodellen
 • Kommunikation og afstand
 • Grænsesætning, refleksion og reframing

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • Beredskabet i din organisation styrkes til at håndtere konfliktsituationer professionelt
 • Antallet af konflikter og voldelige situationer reduceres
 • Sikkerheden og trivslen øges, når dine medarbejdere lærer nærværende nødværge
 • Fællesskabet styrkes, når dine medarbejdere ved, hvordan de skal beskytte hinanden
 • Din organisation får et sundt psykisk arbejdsmiljø, fordi du investerer i trivsel, tryghed og arbejdsglæde

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får professionelle værktøjer til at forebygge og håndtere konfliktsituationer
 • Du får en grundig forståelse for psykologien bag udadreagerende adfærd
 • Du får kompetencer til at kunne beskytte dig selv og dine kolleger ved hjælp af nødværgeteknikker
 • Du får indsigt i, hvordan du forebygger konflikter og skaber en tryg arbejdsplads
 • Du styrker dine evner til at kommunikere og samarbejde i stressende situationer

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top