På jagt efter arbejdsglæden: Få trivsel og overskud til at blomstre

Dine medarbejderes oplevelse af arbejdsglæde påvirker deres overordnede trivsel og er en af forudsætningerne for, at det psykosociale arbejdsmiljø fungerer positivt. Manglende arbejdsglæde sætter sine spor i kvaliteten af kerneopgaven og organisationens økonomiske resultater.

På dette forløb arbejder vi med at skabe mere arbejdsglæde i din organisation. Målet er, at du og dine medarbejdere ved, hvad I selv kan gøre for at fremme arbejdsglæden hos jer selv og hinanden.

Det virker måske som en stor mundfuld at skabe arbejdsglæde. Hvad betyder det overhovedet at opleve arbejdsglæde, og hvordan føles det? Arbejdsglæde knytter sig til det individuelle, men er i høj grad også påvirket af det kollektive fællesskab på din arbejdsplads. Derudover er der nogle basale faktorer, der skal være til stede for at arbejdsglæden kan finde sin vej til dine medarbejdere – fx er det vigtigt, at samarbejdet og kommunikationen mellem jer fungerer optimalt.

Vi hjælper dig og dine medarbejdere med at identificere og praktisere, hvad der skaber arbejdsglæde på et personligt plan – og giver jer enkle værktøjer, så jeres samarbejde, kommunikation og energi understøtter arbejdsglæden i organisationen.

Når I alle kender til de værktøjer, der skaber arbejdsglæde, føler I et fælles ansvar og kan bremse op, når arbejdsglæden halter. Gennem forløbet har I mulighed for at opbygge en arbejdskultur og et miljø, hvor forudsætningerne for arbejdsglæde scorer højt.

Mening skaber arbejdsglæde

Der er et utal af forskellige faktorer, der påvirker vores arbejdsglæde. Arbejdsglæde udfolder sig på flere niveauer – det individuelle, det ledelsesmæssige og det organisatoriske niveau.

Hvis vi kigger på det individuelle niveau, er der fx stor sammenhæng mellem mening og arbejdsglæde. Når vi som mennesker føler mening i det arbejde, vi udfører, vil det påvirke graden af den arbejdsglæde, vi føler. Derudover påvirker det måden, vi udfører vores arbejde på og dermed vores resultater.

Hvad der umiddelbart ser spændende ud udefra, skaber måske ikke arbejdsglæde for personen med de spændende opgaver. Han eller hun oplever måske, at der mangler noget – fx at tilføre værdi til noget større. Arbejdsglæde skabes altså især af noget personligt, der ikke altid kan forklares eller giver mening for andre, fordi det har at gøre med vores indre motivation og det, der vækker noget i os.

Sådan tilføjer fællesskab og samarbejde mere arbejdsglæde

Arbejdsglæde og kvaliteten af samarbejde hænger sammen. Måske har du oplevet, at du eller nogen du kender elsker deres arbejde, netop fordi fællesskabet er godt, og at det primært er det, der holder dig/dem til ilden.

Det er alles ansvar at skabe et godt fællesskab og en samarbejdskultur, der fremmer arbejdsglæde. Derfor har HR, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen et stort ansvar i forhold til at skabe dialog og rum til, at initiativer, der fremmer arbejdsglæde, bliver prioriteret.

Alle medlemmer af organisationen har desuden et ansvar for den energi, der fylder rummene – vi påvirker både vores egen og andres arbejdsglæde med vores energi. Derfor kan vi gøre meget selv og endnu mere med hinanden for at fremme arbejdsglæde: Lader vi os konstant påvirke af hinandens energier, indsnævres det rum, hvor arbejdsglæden udfolder sig.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til alle organisationer, der ønsker at højne arbejdsglæden og styrke det psykosociale arbejdsmiljø.

Kan du nikke ja til et af nedenstående punkter, er forløbet relevant for din organisation:

 • Vi vil gerne skabe mere arbejdsglæde og trivsel blandt vores medarbejdere, men vi ved ikke, hvor vi skal starte og har brug for professionel hjælp.
 • Vi mangler konkrete værktøjer til at forbedre fællesskabet og samarbejdet i vores organisation.
 • Vi oplever en del konflikter mellem vores medarbejdere, og vi har udfordringer med stress og sygemeldinger.
 • Vi vil gerne styrke vores psykiske arbejdsmiljø og skabe større trivsel, tryghed og arbejdsglæde

Sådan hjælper vi jer med at skabe mere arbejdsglæde

På forløbet arbejder vi med at identificere de organisatoriske og psykologiske principper bag arbejdsglæde, og vi træner dig og dine medarbejdere i at bruge dem i praksis. Fundamentet for undervisningen er teoretisk, men vi fokuserer på praksisorienteret læring og deltagerorienteret undervisning, ud fra teorien: “High Impact Learning” af prof. Robert O. Brinkerhoff.

Principperne for at fremme arbejdsglæde skal integreres i din organisations kultur og i det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra, at arbejdsglæde er et fælles ansvar – og fokuserer derfor på, hvordan alle bliver aktive aktører i dette arbejde. Vi skaber et trygt rum, hvor der er plads til at dele og udføre øvelserne.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Identifikation af faktorer, der fremmer trivsel og arbejdsglæde
 • Opbygning af tillid og samhørighed i samarbejdet
 • Opbygning at konsistens og forudsigelighed i egen adfærd
 • Kommunikationsprincipper for det gode samarbejde
 • Konstruktiv konflikthåndtering i praksis
 • Facilitering af konfliktløsning og dialog
 • Konstruktiv feedbackkultur
 • Identifikation af roller, og hvordan vi skaber succes i samarbejdet
 • Arbejdsglæde gennem menneskelig forståelse og respekt for forskelligheder
 • Hvordan vi fjerner blokeringer for arbejdsglæde
 • Bevidsthedsmodellen som fundament for positivt energiarbejde
 • Fokus på vores indre følelse af succes

Derfor står din organisation stærkere efter forløbet

 • En kultur, der fokuserer på at fremme arbejdsglæde, har større forudsætninger for at skabe en økonomisk bæredygtig organisation og et sundt psykosocialt arbejdsmiljø.
 • Medarbejdere, der føler arbejdsglæde, præsterer bedre og er mere effektive.
 • De rette værktøjer gør det nemmere for dig og dine medarbejdere at fremme arbejdsglæde og fjerne forhindringer.
 • Fundamentet for at skabe arbejdsglæde bliver bedre, når I arbejder på at skabe et stærkt fællesskab.
 • Samarbejdet mellem dine medarbejdere bliver stærkere, og de opbygger tillidsfulde relationer.
 • Stærk tilknytning til arbejdspladsen og tiltrækning af nye medarbejdere

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får viden om de psykologiske principper, der fremmer arbejdsglæde.
 • Du lærer at identificere de faktorer, der er med til at skabe både personlig og kollektiv arbejdsglæde – og hvordan du praktiserer dem i din hverdag.
 • Du får konkrete metoder og værktøjer til at give dig selv og dine kolleger en større følelse af arbejdsglæde.
 • Du lærer, hvordan du bruger din energi til at blive en aktiv medspiller i at skabe en arbejdsplads med mere arbejdsglæde.

Det praktiske

Forløbet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top