Executive stresscoaching

– til ledere og nøglemedarbejdere

En leder med stress er en tikkende bombe for en afdeling eller organisation, og koster 4 gange så meget som en medarbejder med stress.

Hvordan ved vi som ledere, om vi er pressede eller stressede. Kom til en professionel certificeret stresscoach, der er specialist i stress og ledelse og få klarlagt lederens stressniveau, inden det er for sent.

Målgruppe

Executive Stresscoaching er til ledere og nøglemedarbejdere, der er lettere stressede, i risikogruppen for at blive stressede eller har mistanke om stress. På stresstrappen vil lederen eller nøglemedarbejderen i denne målgruppe ligge mellem grøn og orange zone.

Udbytte for virksomheden

 • Forebyggelse af en eventuel kostbar stresssygemelding
 • En leder der har balance mellem arbejde og privatliv
 • En leder med bevidsthed om egen og medarbejdernes stress og forebyggelse

Udbytte for deltageren

 • Redskaber til at reducere egen og medarbejderes stress
 • Værktøjer til at forebygge egen stress
 • Bevidsthed og redskaber til at få balance i livet trods et arbejdspres
 • Klarhed over egne grænser Klik her for at se stresstrappen i stor format

Fokus

Forløbets fokusområder som afhænger af medarbejderens udgangspunkt

 • Direkte “her og nu” vejledning
 • Rådgivning og klarlægning om lederens eventuelle stressniveau
 • Kortlægning af private og erhvervsmæssige situationer, der kan skabe stress
 • Ledelsesmæssige værktøjer mod stress
 • Balancen mellem kompetencer, ansvar og opgaver i en ledelsesopgave
 • Styrket evne til at sætte grænser og kunne sige fra
 • Redskaber til balance og indre ro

Metoden & praktisk information

Et individuelt coachingforløb tager udgangspunkt i den enkelte og strækker sig typisk over et fortroligt samtaleforløb på 5 – 10 sessioner (1 times varighed). Er lederen meget stresset = (orange/rød zone på stresstrappen) vil denne straks komme i akut Executive stressbehandling.

Ud over coaching har forløbet en stor grad af specialistrådgivning og vejledning. Dvs at deltageren ikke selv skal finde alle svarene som i normal coaching, men får også svar og vejledning af StressSpecialisten.

AKUT Executive Stressbehandling

Stressbehandling til ledere og nøglemedarbejdere.

En leder med stress koster 4 gange så meget som en medarbejder med stress og påvirker alle omkring sig negativt. Jo før en stresset leder kommer i behandling, jo færre omkostninger har det – både menneskeligt og økonomisk. Der er i stressbehandlingen fokus på at hjælpe lederen til at forblive i  eller til at vende tilbage til arbejdet og til at lære at tackle hverdagen på arbejdspladsen og som leder.

Click her for at se hele beskrivelsen af AKUT Executive Stressbehandling.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top