Psykisk førstehjælp

Medarbejdere, der går gennem en krise eller har en psykisk lidelse, mangler ofte ekstra støtte og tryghed fra deres arbejdsplads. Psykisk førstehjælp bør være en del af alle organisationers førstehjælpskasse – for at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Forløbet ‘Psykisk førstehjælp’ er skabt til at give dig og dine medarbejdere viden og værktøjer, så I bedre kan identificere og håndtere situationer med psykisk lidelse eller krise hos hinanden.

Som ledere og medarbejdere bliver vi nødt til at stå klar og vide, hvordan vi støtter hinanden bedst muligt. Fordi mange af os møder svære tider undervejs i vores arbejdsliv – og fordi kriser kan opstå pludseligt.

Psykisk førstehjælp er lige så vigtigt som fysisk førstehjælp

Vi hører ofte om vigtigheden af fysisk førstehjælp. Men psykisk førstehjælp bør prioriteres lige så højt, da det også har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, hvis vi ikke har de rette værktøjer til at støtte hinanden.

Det kan i værste fald accelerere til lange sygdomsforløb, der i værste fald kan tage dine medarbejdere helt væk fra arbejdsmarkedet.

Og hvor fysiske ulykker kan ses, så kan psykiske lidelser og kriser nemmere gemmes væk. Derfor er de ofte sværere at opdage og tage fat om.

Støtte frem for stigma og langtidssygemeldinger

Hvis du fokuserer på at skabe en kultur, hvor det er normalt at tale om psykiske lidelser og kriser, bliver det nemmere for dine medarbejdere at færdes på arbejdet, når de har det svært.

Medarbejdere, der mærker støtten fra deres leder og kolleger, føler mindre trang til at gemme sig væk, fordi det bliver mere trygt for dem at gå på arbejde.

Måske opdager du, at en medarbejder har brug for psykisk førstehjælp på grund af en traumatisk eller rystende oplevelse. Det kan være en stor støtte, fordi de ser arbejdet som en vej til at undgå at ramme et sort hul. På den måde kan psykisk førstehjælp også direkte medvirke til at mindske langtidssygemeldinger.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til organisationer, der ønsker viden og værktøjer til at støtte medarbejdere, der mistrives pga. en psykisk lidelse eller oplever en svær periode med sorg eller krise.

Kan du sige ja til et af punkterne nedenfor, er forløbet oplagt til din organisation:

 • Vi ønsker at fremme mental sundhed, trivsel og tryghed på vores arbejdsplads
 • Vi har brug for konkrete metoder og værktøjer til at støtte medarbejdere i krise
 • Vi vil skabe en kultur, hvor vores medarbejdere er opmærksomme på og ved, hvordan de bedst støtter hinanden
 • Vi ønsker mere viden om psykisk lidelse, så vi nemmere kan identificere det
 • Vi vil være en arbejdsplads, der er fri for stigmatisering, og skabe en kultur, hvor vi kan snakke åbent om det, der er svært

Sådan skaber vi psykisk førstehjælp i din organisation

På forløbet træner vi dig og dine medarbejdere i at bruge psykisk førstehjælp i praksis. Vores undervisning er selvfølgelig teoretisk forankret, men vi kommer længere og lærer hurtigere med praksisorienteret læring og deltagerorienteret undervisning. 

Målet er at skabe en kultur, hvor det er normalt at tale om psykisk sundhed og søge støtte og hjælp. Vi sørger for at skabe et rum, hvor du og dine medarbejdere føler jer trygge til at udføre øvelserne sammen, så I arbejder jer mod mere åben og sårbar intern kommunikation.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Psykologiske teorier, der giver forståelse for psykiske lidelser og kriser
 • Identifikation af tidlige tegn på psykiske lidelser
 • Konstruktive måder at håndtere kolleger i krise
 • Reduktion af stigmatisering og åbenhed omkring psykisk sundhed
 • Håndtering af akutte situationer og kriseintervention

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • Dine medarbejdere agerer proaktivt og konstruktivt i sårbare og svære situationer, fordi de har viden om psykiske lidelser og kriser
 • Din organisations samtalekultur bliver mere åben, og du og dine kolleger kan nemmere tale om det, der er svært
 • Teamdynamikker og samarbejdet i din organisation forbedres, når trygheden og tilliden stiger
 • Sygefraværet mindskes, fordi I bliver opmærksomme på at støtte hinanden
 • Din organisation får et sundt psykisk arbejdsmiljø, fordi du investerer i trivsel, tryghed og arbejdsglæde for dine medarbejdere

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får grundig viden og forståelse for psykisk førstehjælp
 • Du får konkrete metoder og værktøjer til at udøve psykisk førstehjælp
 • Du får viden om tegn på psykisk lidelse og krise hos dine kollegaer
 • Du skærper dine kommunikationsfærdigheder
 • Du får indsigt i, hvordan du kan kommunikere mere ærligt, hvis du har det svært
 • Du får mulighed for at blive en medspiller i at skabe en åben kultur på din arbejdsplads, hvor det er almindeligt at tale om psykisk lidelse

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top