Samarbejdet i fokus

Stærke teams, der kan samarbejde, skaber succesfulde organisationer. Men mange elementer må spille sammen for at skabe et stærkt samarbejde: Hvordan kommunikerer teammedlemmerne? Hvor gode er de til at håndtere konflikter konstruktivt? Og hvordan bruger de hinandens styrker?

Samarbejde kan opleves som både givende og udmattende. Hvis samarbejdet er givende, bidrager det til din organisations succes og overordnede mål. Hvis samarbejdet er udmattende, er det ofte præget af konflikter, brok og manglende tillid. Det tærer på trivslen i dine teams og nedsætter evnen til at skabe positive resultater.

Dette forløb er designet til at styrke teamsamarbejdet i din organisation. For når vi samarbejder, skal vi både levere og fungere sammen – også selvom vores personligheder peger i modsatte retninger. Derfor må vi lære, hvordan vi udnytter vores forskelligheder positivt.

Styrk samarbejde gennem selvindsigt og forståelse

Nøglen til stærkt samarbejde er, når dine teammedlemmer formår at bruge hinandens styrker og kanalisere dem ud i deres opgave.

Vi behøver ikke at ligne hinanden for at skabe et godt samarbejde. Tværtimod. Det er netop vores forskellige styrker, der bidrager til et stærkt team og leverer de bedste resultater. Det skaber grobund for udvikling, når vi kender os selv bedre og samarbejder med mennesker, der ikke ligner os.

Når vi opbygger mere selvindsigt, bidrager vi også til teamet på en forfriskende måde. Vi kan nu også styrke samarbejdet ved at tage fat i vores egne svagheder.

Tillid mellem teammedlemmer

Når vi støtter og ser hinanden som samarbejdspartnere, der har brug for hinanden, skaber det tillid. Vi opbygger en kultur, hvor vi ser og sætter pris på hinandens styrker – frem for at irritere os over vores forskelligheder.

Tillid styrker samarbejdet i dine teams, fordi det bliver nemmere at være sammen som mennesker og som medarbejdere. Er teamdynamikken velfungerende, kan fokus holdes på kerneopgaven, og det skaber produktive teams, fordi der ikke bliver brugt tid på konfliktløsning.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til alle organisationer, der gerne vil styrke deres teamsamarbejde.

Hvis du kan genkende et af nedenstående punkter, er forløbet relevant for din organisation:

 • Vi ønsker at styrke samarbejdet og sammenholdet i vores teams, så de bliver mere produktive og effektive
 • Vi oplever en del uenigheder og konflikter i vores teams, og vi har brug for støtte til at håndtere dem
 • Vi ønsker at give vores teammedlemmer konkrete metoder og værktøjer til at forbedre deres samarbejdsevner

Sådan styrkes samarbejde i dine teams

På forløbet træner vi dine medarbejdere i, hvordan de bedst bruger deres forskellige styrker til at skabe et stærkt samarbejde. Vi læser om styrkebaseret ledelse, positiv psykologi og teorier om teamdynamikker og kommunikationsteori. Og vi bruger værktøjer til at styrke teamdynamikken, forbedre kommunikationen og sørger for, at de kan bruge værktøjerne med det samme.

Vi fokuserer på praksis, fordi vi oplever, at vi kommer længere og lærer hurtigere med praksisorienteret læring og deltagerorienteret undervisning. Helt konkret arbejder vi med:

 • Selvindsigt og forståelse for hinandens forskelligheder, roller og styrker
 • Positiv udnyttelse af forskellige styrker i teams
 • Effektiv kommunikation og konstruktiv feedback
 • Tillidsskabelse og konflikthåndtering i teams
 • Skabelse af en positiv teamkultur

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • Fokus på samarbejde styrker produktiviteten og effektiviteten i dine teams
 • Din organisation får stærkere og mere sammenhængende teams
 • Tillidsskabelse i teams øger dine medarbejderes arbejdsglæde og trivsel
 • Motivationen stiger, når dine medarbejdere og teams udnytter hinandens styrker
 • Øget forståelse og accept minimerer konflikter

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får indsigt i hvordan du kan styrke dine samarbejdsevner og dine kommunikationsfærdigheder
 • Du får mulighed for at få en bedre forståelse af dine egne og kollegaers styrker og roller
 • Du får indsigt i, hvordan du kan håndtere konflikter konstruktivt i dit team
 • Du får en stærk forståelse for de psykologiske mekanismer – både hos dig selv og dine kolleger.
 • Du får bedre mulighed for at bidrage til at opbygge en positiv teamkultur
 • Du får indsigt i egne styrker og andre teammedlemmers styrker
 • Du får mulighed for at øge din selvtillid og blive mere bevidst om, hvad netop du bidrager med

Praktisk information

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top