Trivselsmåling, AMO og APV

Der er mange måder, organisationer kan styrke deres psykiske arbejdsmiljø på, og det kan føles som en uoverkommelig opgave. En trivselsmåling, en arbejdspladsvurdering og støtte til arbejdsmiljøorganisationen sikrer en proces, der kommer hele vejen rundt om arbejdsmiljøet.

Et sundt psykisk arbejdsmiljø i din organisation starter med en trivselsmåling, en arbejdspladsvurdering (APV) og professionel støtte til din arbejdsmiljøorganisation (AMO). Alle tre komponenter understøtter hinanden og fungerer bedst i fællesskab.

Fordelen ved at investere i en trivselsmåling er, at du identificerer de områder, hvor dine medarbejdere oplever udfordringer eller mistrivsel. Når du får en større forståelse for den generelle trivsel blandt dine medarbejdere, skaber du nemmere et mere attraktivt arbejdsmiljø, øger medarbejdertilfredshed, mindsker risikoen for stress og forbedrer dine medarbejderes engagement og produktivitet.

En arbejdspladsvurdering reducerer risikoen for arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer i din organisation. Den lægger fundamentet for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samtidig med at alle lovkrav og regler bliver overholdt. Med en effektiv handlingsplan kan din organisation eliminere farer og skabe en tryggere arbejdsplads.

På arbejdspladser med over 10 ansatte er etablering af en arbejdsmiljøorganisation lovpligtig. Men en arbejdsmiljøorganisation har brug for opkvalificering og professionel støtte for at kunne håndtere arbejdsmiljøspørgsmål proaktivt og skabe en arbejdskultur, hvor sikkerhed og medarbejdertrivsel prioriteres.

Gavner trivselsmåling, APV og AMO-støtte din organisation?

Trivselsmåling, APV og AMO-støtte er for alle organisationer, ledere og arbejdsmiljøkoordinatorer, der ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og deres medarbejderes trivsel. Og det er for arbejdsmiljøorganisationer, der ønsker at styrke deres faglige kompetencer og effektivitet.

Hvis du genkender et af punkterne nedenfor, er forløbet relevant for din organisation:

  • Vi arbejder på at styrke vores psykiske arbejdsmiljø, men har aldrig før fået lavet en trivselsmåling og en APV.
  • Vi har brug for, at vores AMO står stærkere og bedre kan håndtere komplekse arbejdsmiljøudfordringer.
  • Vi vil gerne have en løsning, der giver os trivselsmåling, APV- og AMO-støtte, så vi får de bedste forudsætninger for at styrke vores medarbejders sikkerhed og trivsel.
  • Vi har brug for at identificere og få en bedre forståelse for de præcise områder, hvor vi kan sætte ind for at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø.
  • Vi vil reducere risikoen for arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer, så vi kan skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samtidig med at vi overholder lovkrav og regler.

Sådan styrker vi jeres psykiske arbejdsmiljø

Når du får udarbejdet en trivselsmåling, en APV og får AMO-støtte fra Affectum, er det altid med udgangspunkt i organisations specifikke behov. Det skræddersyede forløb består af praktiske øvelser, korte oplæg og diskussioner, der styrker jeres refleksion om, hvilket arbejdsmiljø I ønsker. Vi inddrager egne erfaringer og cases, og vi involverer deltagerne i diskussionerne og problemstillingerne, der opstår i arbejdet med arbejdsmiljø.

Trivselsmålingen er en omhyggelig proces, der starter med, at vi udfører en grundig dataindsamling. Dernæst analyserer vi de data, vi har modtaget fra dine medarbejdere på forskellige trivsels- og arbejdsmiljøspørgsmål. Til sidst præsenterer vi resultatet af analysen for jer med udgangspunkt i forbedringsområder.

APV-processen starter med en indledende analyse og slutter med en handlingsorienteret plan. Du får professionel rådgivning og facilitering igennem hele den lovpligtige APV-proces. Vi identificerer de områder, der kræver forbedring, og udvikler en konkret handlingsplan til din organisation.

I vores støtte til arbejdsmiljøorganisationen får du professionel rådgivning og opkvalificering til dine arbejdsmiljøledere og repræsentanter. Formålet er at ruste din arbejdsmiljøorganisation til at navigere i komplekse arbejdsmiljøspørgsmål, håndtere trivselsmålinger og udføre APV’en effektivt.

Derfor står I stærkere med trivselsmåling, APV og AMO-støtte

  • Forbedret medarbejdertrivsel og et sikkert arbejdsmiljø
  • Konkrete handlingsplaner for forbedringer baseret på APV-resultater
  • Styrkede kompetencer og øget effektivitet for arbejdsmiljøorganisationen

Det praktiske

Forløbet kan tilrettelægges ud fra virksomhedens størrelse, ønsker og behov – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top