Stresscoaching for medarbejdere og privatpersoner

Hvordan ved vi, om vi er stressede eller bare periodisk pressede. Kom l en professionel cerficeret StressSpecialist og få styr på stressniveauet, inden det er for sent og ender i en sygemelding.

Målgruppe

Stresscoaching for medarbejdere eller privatpersoner, der er i risikogruppen for at blive stressede eller har mistanke om stress. På stresstrappen vil personen i denne målgruppe ligge mellem grøn og orange zone.

Udbytte for virksomheden

 • Forebyggelse af en eventuel stresssygemelding
 • En medarbejder der har balance mellem arbejde og privatliv
 • Medarbejdere med bevidsthed om stress og forebyggelse

Udbytte for deltageren

 • Redskaber l at reducere og forebygge stress
 • Bevidsthed og redskaber l at få balance i livet trods et arbejdspres
 • Klarhed over egne grænser

Fokus

Forløbets fokusområder som afhænger af medarbejderens udgangspunkt

 • Vejledning om, hvad der skal gøres her og nu 
 • Rådgivning og klarlægning om medarbejderens eventuelle stress niveau 
 • Afdækning af de private og arbejdsmæssige situationer, der kan skabe stress 
 • Balancen mellem kompetencer, ansvar og opgaver 
 • Styrket evne til at sætte grænser og kunne sige fra 
 • Redskaber i balance og indre ro

Metoden og praktisk information

Et individuelt coachingforløb tager udgangspunkt i den enkelte og strækker sig typisk over et fortroligt samtaleforløb på 5 – 10 sessioner (1 mes varighed). Er deltageren meget stresset = (orange/rød zone på stresstrappen) vil denne straks komme i ”akut stressbehandling”

Ud over coaching har forløbet en stor grad af specialistrådgivning og vejledning. Dvs at deltageren ikke selv skal finde alle svarene som i normal coaching, men får også svar og vejledning af StressSpecialisten.

Affectum har et samarbejde med Dansk Krisekorps som står l rådighed ved andre akutte krisesituationer som stress kan udløse eller være kamufleret under.

AKUT Stressbehandling til medarbejdere

Jo før en stresset medarbejder komme i behandling, jo færre omkostninger har det – både menneskeligt og økonomisk.

Der er i stressbehandlingen fokus på at hjælpe medarbejderen til at forblive i eller til at vende tilbage til arbejdet bedst muligt og til at lære at tackle hverdagen på arbejdspladsen.

Målgruppe

Akut stressbehandling er til medarbejdere, der er alvorligt stressede eller sygemeldte. På stresstrappen vil medarbejdere i denne målgruppe ligge mellem orange og rød zone.

Udbytte for virksomheden

 • Minimerer omkostningerne i forbindelse med en medarbejderes sygemelding
 • Tage bedst mulig hånd om stress sygemeldte medarbejdere under og efter en stress sygemelding

Udbytte for deltageren

 • Professional håndtering af stress situationen
 • Effektiv stress reduktion
 • Værktøjer til at reducere og forebygge stress fremover i livet
 • Bevidsthed og redskaber til at få balance i livet
 • Klarhed over egne grænser

Fokusområder

Forløbets fokusområder som afhænger af medarbejderens udgangspunkt.

 • Et fuldt stress behandlings forløb for den stress ramte med løbende tilbagemelding til organisationen
 • Diagnose, prognose, behandlings- og handleplan for den stress ramte medarbejder
 • Anbefaling i forbindelse med eventuel sygemelding
 • Tilbagemelding til organisationen, omkring medarbejderen, nærmeste leder og eventuelle stresssorer i organisationen
 • Rådgivning og anbefaling omkring tilbagevending til jobbet igen i forbindelse med sygemelding

Metoden og praktisk information

Et akut stress behandlings forløb tager udgangspunkt i den enkelte, og strækker sig typisk over et fortroligt samtaleforløb på 8 – 15 sessioner (1 times varighed). Herudover skal møder og tilbagemelding til organisationen (HR eller nærmeste leder) også påregnes.

Vi behandler og rådgiver medarbejderen gennem stress forløbet, indtil medarbejderen er helt fri fra stress reaktioner og godt indsluset på jobbet igen. Vi anbefaler altid, at HR eller nærmeste leder er løbende i dialog med Affectums StressSpecialist.

Affectum har et samarbejde med Dansk Krisekorps som står til rådighed ved andre akutte krisesituationer som stress kan udløse eller være kamufleret under.