Executive TIME-coaching

- få mere ud af tiden som leder -

Executive TIME-coaching giver dig overblik, overskud og en struktureret tilgang til arbejdsopgaverne.

“Jeg nåede ikke det, jeg havde planlagt i dag” – er måske blevet en fast afslutning på arbejdsdagen og hvis skrivebordet tilmed er skjult under bunkerne, så er det på tide at gøre noget konkret.

Målgruppe

Direktører, ledere og nøglemedarbejdere, der ønsker at optimere hverdagen og få mere tid til værdiskabende opgaver.

Udbytte for virksomheden

Et mere effektivt overblik over dagligdag og arbejdsopgaver hos virksomhedens nøglemedarbejdere.

Udbytte for deltageren

 • Konkrete/operationelle redskaber til at opnå en effektiv arbejdsdag
 • Redskaber til at bruge dine ressourcer mere målrettet og effektivt
 • Teknikker til optimal planlægning og prioritering af egne opgaver
 • Redskaber til effektiv opfølgning på igangsatte opgaver
 • Få overblik over igangværende opgaver
 • Tryghed ved uddelegering af opgaver
 • En vedvarende organisering af den fysiske arbejdsplads
 • Udnyttelse af IT system ift. mail, opgaver, kalender mm

Forløbets fokusområder

I et tæt samarbejde med lederen går vi ind og arbejder praktisk med følgende fokuspunkter:

 • Tidsrøvere og dårlige vaner
 • Mail håndtering
 • Opgavestyring
 • Indretning af fysisk/elektronisk arbejdsplads
 • Planlægning & Prioritering

Metoden og praktisk information

Executive TIME-coaching er et individuelt forløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Der er tale om en vekselvirkning imellem dialog, rådgivning og konkrete redskaber. Et forløb strækker sig typisk over 3-6 møder á 2-4 timer afhængig af deltagerens egen indsats og behov.

Executive Stresscoaching

- til ledere og nøglemedarbejdere -

En leder med stress er en tikkende bombe for en afdeling eller organisation, og koster 4 gange så meget som en medarbejder med stress.

Hvordan ved vi som ledere, om vi er pressede eller stressede. Kom til en professionel certificeret stresscoach, der er specialist i stress og ledelse og få klarlagt lederens stressniveau, inden det er for sent.

Målgruppe

Executive Stresscoaching er til ledere og nøglemedarbejdere, der er lettere stressede, i risikogruppen for at blive stressede eller har mistanke om stress. På stresstrappen vil lederen eller nøglemedarbejderen i denne målgruppe ligge mellem grøn og orange zone.

Udbytte for virksomheden

 • Forebyggelse af en eventuel kostbar stresssygemelding
 • En leder der har balance mellem arbejde og privatliv
 • En leder med bevidsthed om egen og medarbejdernes stress og forebyggelse

Udbytte for deltageren

 • Redskaber til at reducere egen og medarbejderes stress
 • Værktøjer til at forebygge egen stress
 • Bevidsthed og redskaber til at få balance i livet trods et arbejdspres
 • Klarhed over egne grænser Klik her for at se stresstrappen i stor format

Fokus

Forløbets fokusområder som afhænger af medarbejderens udgangspunkt

 • Direkte “her og nu” vejledning
 • Rådgivning og klarlægning om lederens eventuelle stressniveau
 • Kortlægning af private og erhvervsmæssige situationer, der kan skabe stress
 • Ledelsesmæssige værktøjer mod stress
 • Balancen mellem kompetencer, ansvar og opgaver i en ledelsesopgave
 • Styrket evne til at sætte grænser og kunne sige fra
 • Redskaber til balance og indre ro

Metoden & praktisk information

Et individuelt coachingforløb tager udgangspunkt i den enkelte og strækker sig typisk over et fortroligt samtaleforløb på 5 – 10 sessioner (1 times varighed). Er lederen meget stresset = (orange/rød zone på stresstrappen) vil denne straks komme i akut Executive stressbehandling.

Ud over coaching har forløbet en stor grad af specialistrådgivning og vejledning. Dvs at deltageren ikke selv skal finde alle svarene som i normal coaching, men får også svar og vejledning af StressSpecialisten.

Affectum har et samarbejde med Dansk Krisekorps som står til rådighed ved andre akutte krise situationer som stress kan udløse eller være kamufleret under.

AKUT Executive Stressbehandling

- stressbehandling til ledere og nøglemedarbejdere -

En leder med stress koster 4 gange så meget som en medarbejder med stress og påvirker alle omkring sig negativt.

Jo før en stresset leder kommer i behandling, jo færre omkostninger har det – både menneskeligt og økonomisk. Der er i stressbehandlingen fokus på at hjælpe lederen til at forblive i  eller til at vende tilbage til arbejdet og til at lære at tackle hverdagen på arbejdspladsen og som leder.

Målgruppe

Akut Executive Stressbehandling er til ledere og nøglemedarbejdere, der er alvorligt stressede eller sygemeldte med stress. På stresstrappen vil lederen eller nøglemedarbejderen i denne målgruppe ligge mellem orange og rød zone.

Udbytte for virksomheden

 • Minimerer omkostningerne ift. en leders sygemelding
 • Tager bedst mulig hånd om stresssygemeldt leder under og efter en stress sygemelding

Udbytte for deltageren

 • Professional håndtering af stress situationen
 • Effektiv Stressreduktion
 • Værktøjer til at reducere og forebygge stress fremover i livet
 • Bevidsthed og redskaber til at få balance i livet
 • Klarhed over egne grænser som leder og medarbejder

Forløbets fokusområder

 • Et fuldt stressbehandlingsforløb for den stressramte med løbende tilbagemelding til organisationen
 • Diagnose, prognose, behandlings- og handleplan for den stressramte leder
 • Anbefaling i forbindelse med eventuel sygemelding
 • Tilbagemelding til organisationen, omkring  lederen, nærmeste leder og eventuelle stresssorer i organisationens
 • Rådgivning og anbefaling omkring tilbagevending til jobbet igen i forbindelse med sygemelding

Metoden & praktisk information

Et akut stressbehandlingsforløb tager udgangspunkt i den enkelte, og strækker sig typisk over et fortroligt samtaleforløb  på 8 – 15 sessioner á 1 times varighed. Herudover skal møder og tilbagemelding til organisationen (HR eller nærmeste leder) også påregnes.

Vi behandler og rådgiver lederen gennem stressforløbet, indtil lederen er helt fri fra stressreaktioner og godt  indsluset på jobbet igen. Vi anbefaler altid, at HR eller nærmeste leder er løbende i dialog med Affectums StressSpecialist  under forløbet.

Affectum har et samarbejde med Dansk Krisekorps som står til rådighed ved andre akutte krisesituationer som  stress kan udløse eller være kamufleret under.