Introduktion for ledere

Affectums holdning er, at ledelse er forudsætningen for succes i enhver virksomhed, såvel privat som offentlig. Lederens evne til at lede sine ansatte på den rigtige måde – med respekt og blik for medarbejdernes individuelle kompetencer – har afgørende betydning for enhver organisations performance. Lederen skal forstå, at han eller hun på samme tid er både rollemodel og coach for sine ansatte. Affectum tilbyder uddannelser specifikt for ledere samt Executive Coaching.

Skræddersyede Uddannelser

Affectums speciale er skræddersyede uddannelser for såvel private som offentlige virksomheder. Fokus er at skabe trivsel, arbejdsglæde, effektivitet og overskud såvel psykisk som økonomisk. Affectums uddannelser er modulopbygget og baseret på 4MAT modellen. Forløbene er struktureret således at optimal indlæring opnås.

Tid er penge og penge er tid​

Vi stresses tit, fordi vi ikke har struktur på hverdagen. Faktum er, at der er ufattelig meget tid at spare ved at fokusere på  tidsrøvere og ubevidste rutiner, samt ved  mere effektiv brug af mail, kalender og to do lister. Hvis dagen og opgaverne virker uoverskuelige, så er I klar tid at spare tid og sænke stress niveauet betydeligt, via enkle – men kraftfulde redskaber med dette forløb.

Click her for at se hele beskrivelsen af Effektivisten.

Psykisk førstehjælp​

Ved dine medarbejdere, hvordan de kan hjælpe deres kollegaer eller sig selv, hvis de kommer ud for et chok eller en  traumatisk oplevelse? Hvis en traumatiseret person ikke får hjælp med det samme, kan det have langvarige psykiske følger. Det er naturligt at ville hjælpe mennesker i nød. Men ofte kan vi blive bange for at gøre det forkerte. Og er vi nervøse ved  situationen, undlader vi måske helt at hjælpe. Det er derfor vigtigt at afdramatisere begrebet psykisk førstehjælp, så  medarbejderen er tryg ved situationen, når kollegaen akut har brug for hjælp.

Click her for at se hele beskrivelsen af Førstehjælperen.

Når medarbejderne trives, bliver der ro til at koncentrere sig om opgaverne, og graden af motivation stiger!​

I vores arbejdsliv indgår vi dagligt i forskellige grupper og teams for at løse opgaverne – både internt i vores virksomhed og med eksterne samarbejdspartnere. Hver gang skal mål, midler, roller, ansvar og lederskab defineres. Mange gange er det i sig selv en udfordring! En række metoder til at motivere og optimere samarbejdet kan sikre, at det bliver konstruktivt, positivt og udviklende.

Click her for at se hele beskrivelsen af Holdspilleren.

Direkte dialog – udtryk dig, så det virker​.

Effektiv kommunikation handler om at kunne – og turde – udtrykke sine meninger og behov på en klar og ærlig måde, med respekt for sig selv og andre. En klar og ligeværdig kommunikation er grundstenen i alt samarbejde, konfliktløsning, nærvær og samvær med andre mennesker.

Click her for at se hele beskrivelsen af Kommunikatøren.

Forløbets fokusområder​:

 • Hvad er værdier eller ”en værdi”?
 • Værdier som vaner: Værdier som visioner
 • Hvad kan vi bruge værdierne til i hverdagen?
 • Hvordan værne om værdierne i hverdagen
 • Personlig udviklingsplan i forhold til at arbejde videre individuelt og i grupper

Click her for at se hele beskrivelsen af Kulturbæreren.

Ønsker I bedre udnyttelse og større forståelse for de unikke styrker hos jeres medarbejdere?​

Dygtige medarbejdere er dem, der kan identificere og forstå forskellige persontyper og deres adfærd og derefter overføre det til arbejdsdagen. Derved skabes endnu bedre resultater for den enkelte og for virksomheden.

Click her dor at se hele beskrivelsen af Mønsterbryderen.

Få sat retning på intern vidensdeling og sparring.​

Vidensdeling og kollegial sparring handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer i virksomheden og derved sikre et internt ejerskab for projekterne.

Click her for at se hele beskrivelsen af Vidensdeleren.

Stress Management for ledere, mellemledere og projektledere​.

Lær som leder at bekæmpe stress i din afdeling eller virksomhed og undgå sygemeldinger og udbrændthed i organisationen. Dygtige ledere, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde i en virksomheds miljø, er nøglen til succesfuld forretningsgang  gennem enestående præstationer.

Click her for at se hele beskrivelsen af Forebyggeren.

Executive Coaching

Executive Coaching fokuserer på at tilføre de rette ressourcer på den rigtige måde til ledere på alle niveauer i organisationen. Gennem executive coaching opnås større selvindsigt, øget handlekraft og fobedrede resultater.

Få mere ud af tiden som leder!

Executive TIME-coaching giver dig overblik, overskud og en struktureret tilgang til arbejdsopgaverne. “Jeg nåede ikke det, jeg havde planlagt i dag” – er måske blevet en fast afslutning på arbejdsdagen og hvis skrivebordet tilmed er skjult under bunkerne, så er det på tide at gøre noget konkret.

Click her for at se hele beskrivelsen af Executive TIME-coaching.

Til ledere og nøglemedarbejdere.

En leder med stress er en tikkende bombe for en afdeling eller organisation, og koster 4 gange så meget som en medarbejder med stress. Hvordan ved vi som ledere, om vi er pressede eller stressede. Kom til en professionel certificeret stresscoach, der er specialist i stress og ledelse og få klarlagt lederens stressniveau, inden det er for sent.

Click her for at se hele beskrivelsen af Executive Stresscoaching.

Stressbehandling til ledere og nøglemedarbejdere.

En leder med stress koster 4 gange så meget som en medarbejder med stress og påvirker alle omkring sig negativt. Jo før en stresset leder kommer i behandling, jo færre omkostninger har det – både menneskeligt og økonomisk. Der er i stressbehandlingen fokus på at hjælpe lederen til at forblive i  eller til at vende tilbage til arbejdet og til at lære at tackle hverdagen på arbejdspladsen og som leder.

Click her for at se hele beskrivelsen af AKUT Executive Stressbehandling.

Mentoring for ledere

- skab VækstKULTUR med mentorordninger -

Mentorforløb på arbejdspladsen

Et mentorforløb på arbejdspladsen er et uformelt samarbejde mellem to medarbejdere – mentor og mentee. Mentorforløbet har til formål er at yde vejledning, støtte og praktisk hjælp til dig, der ønsker at udvikle sin karriere, udvikle sig selv som person, eller opnå nye faglige kompetencer. Ved at indgå i et mentorforløb kan du få en personlig eller faglig mentor, som medvirker til din udvikling ved at dele sin viden, kompetencer og ekspertise i en ligeværdig sparringsrelation.

– en god investering for virksomheden

Gensidig læring mellem to medarbejdere

Et samarbejde mellem mentor og mentee skaber ikke kun læring og udvikling hos mentee. Et mentorforløb er et gensidigt læringssamarbejde, som udvikler også mentor. En-til-en samtaler giver jer mulighed for at se verden gennem hinandens øjne. I vil få ny viden, opnå større indsigt i jer selv, og blive mere opmærksomme på jeres egen adfærd.

Et værktøj til at bryde med vaner

En mentorrelation er et effektivt værktøj til at bryde med dine gamle vaner. Fastgroede vaner kan være svære at få øje på selv, og de kan være begrænsende for at kunne tænke nyt. I mentorrelationen får du ikke kun indsigt i en anden persons tanker og måder at løse opgaver på. Du kommer til at spejle dig selv i den anden, som gør dig mere opmærksom på mønstre i dine egne tanker og handling. Når du kender dine vanemønstre vil du nemmere kunne se nye muligheder og finde anderledes måder at arbejde og tænke om tingene på.

To tilgange til mentorordninger

Der skelnes mellem to typer mentorordninger på arbejdspladsen:

organiserede mentorforløb og selvskabte mentorforløb

Organiserede mentorforløb er formelle mentorprogrammer med forberedende mentorkurser, matchningsprocedurer, og netværksmøder til mentorer og mentees. Ved selvskabte mentorforløb er der tale om mentorforløb på et mere uformelt plan, hvor hovedansvaret for initiering af mentorrelationer ligger hos medarbejderne selv.

Flere virksomheder ser i dag mulighederne i at arbejde med selvskabte mentorforløb eftersom det kræver minimale ressourcer og er mindre omkostningsfulde end etablering af formelle mentorprogrammer. Hvis ikke allerede jeres virksomhed har en mentorordning, er der flere fordele i at overveje at gøre mentorforløb til en del af jeres arbejdskultur.

Mentorordninger med forskellige formål

Mentorordningen kan have mange forskellige formål. Her er nogle eksempler på, hvad jeres virksomhed kan bruge mentorordningen til:

 • Individuelt skræddersyet udviklingsforløb
 • Oplæringsforløb for nye medarbejdere
 • Videndeling på tværs af virksomhedens afdelinger
 • Styrkelse af netværk (internt og eksternt)
 • Udvikling af talenter

Fordele for jeres virksomhed

Mentorforløb kan støtte værdier, kompetencer og målsætninger i jeres virksomhed, og kan styrke videndeling og personlig udvikling hos forskellige medarbejdergrupper og på tværs af afdelinger.

Engagerede og effektive medarbejdere

Ved at sætte fokus på mentorforløb kan i opnå:

 • Gladere arbejdsmiljø og større jobtilfredshed
 • Motiverede og proaktive medarbejdere
 • Spredning af kompetencer på tværs af afdelinger
 • Større fleksibilitet og forandringsparathed

En velfungerende arbejdsplads

Oplever jeres virksomhed hårde tider, er det ekstra vigtigt at være velfungerende, fleksibel og udnytte de interne ressourcer. I behøver ikke at skære mentorordningen væk. Overvej i stedet at etablere selvskabte mentorforløb, som kræver færre ressourcer end formelle mentorprogrammer. Erfaringer viser, at selvskabte mentorforløb giver lige så stort udbytte for medarbejdere, som organiserede formelle mentorforløb.

Sådan kommer du i gang

Kunne det mon også gøre en forskel med Mentoring hos jer? Har I fået lyst til at høre mere, så kontakt Affectum på info@affectum.dk eller ring +45 4390 1461 og lad os aftale næste skridt.

Nedenfor kan du finde inspiration til hvordan du selv kan bidrage til et vellykket mentorforløb med din mentor eller mentee.

Få en god start

Et vellykket mentorforløb forudsætter gensidig tillid og respekt mellem mentor og mentee. Dette kan du opnå ved at skabe en åben og ærlig dialog med den anden fra start af. Det er en god ide at starte samarbejdet med at definere klare mål, formål, møderammer og forventninger til forløbet og til hinanden. Jo tidligere i forløbet I får skabt en tillidsfuld relation til hinanden, jo hurtigere kan I bevæge jer videre til mere nærværende samtaler, som kan bringe mentee videre med det, han eller hun er optaget af.

Planlæg din tid

Mentorforløb på arbejdspladsen kræver, at du planlægger og prioriterer tiden til det. Har du i forvejen et travlt job, kan det hurtigt blive svært at have overskud til din mentor eller mentee og finde tid til møderne. Alt fra at etablere en tillidsfuld relation, at sætte refleksion og udvikling i gang, til at skabe resultater i mentorforløbet tager tid. Derfor skal du afklare med dig selv, om du er klar til at indgå i en længere proces med en anden person.

Evaluer jeres samarbejde løbende

Ved at evaluere jeres samarbejde holder I mentorforløbet på det rette spor, og kan lettere opdage, hvornår samarbejdet ikke længere giver det ønskede udbytte. Løbende evaluering vil også kunne give jer mulighed for at vurdere, om der er brug for at ændre jeres samarbejdsmetoder undervejs. Det er især nødvendigt at prioritere løbende evaluering, hvis I er i et selvskabt mentorforløb, hvor det udelukkende er jer selv, der styrer forløbet.

Tag noter og skriv logbog

Gode ideer skabes oftest når du mindst forventer det. En god ide kan opstå mens du børster tænder, står i kø, eller skriver en mail. Hav derfor gerne en lille notesbog liggende i jakkelommen, tasken, eller på natbordet, og brug den hver gang, du får en tanke, selv hvis den i første omgang virker skør eller ubetydelig.

I mentorforløbet kan du bevidst arbejde med dine tanker ved at skrive en logbog over dine refleksioner eller jeres mentormøder. Tit vil du blive overrasket over, hvor let en allerede nedskrevet tanke kan føre til en ny tanke. Logbogsskrivning kan være dit helt personlige redskab til tankeudvikling, som kun du selv har adgang til.

Logbog kan anvendes af både dig og din mentor på forskellig vis. Find den form for logbog, som du har det bedst med og som du vil få mest ud af.

Til fælles eller personlig brug

Du kan bruge din logbog som:

 • Et strategisk værktøj i mentorforløbet – til at udvikle egne tanker og nedskrive de emner, som du har vendt med din mentor og som har en særlig betydning for dig og dit formål med mentorforløbet. Del logbogen med din mentor for at diskutere, hvilke tanker og emner du skal arbejde videre med.
 • Et personligt tænkeredskab – din helt egen personlige ‘tankebog’ til at hjælpe dig videre i din afklarings- og udviklingsproces. Vælg den form for logbogsskrivning, hvis du ikke ønsker at dele dine skrevne tekster med en anden person.

Du skal ikke være en romanforfatter for at kunne skrive en logbog. Dit fokus skal være på hurtig skrivning og ikke på fine formuleringer. Det er vigtigt, at du skriver til dig selv og ikke til din mentor. På den måde får du mest ud af din logbog. Det kræver lidt øvelse at skrive uden nogen for øje, men først når det lykkes, kan du være helt ærlig med dig selv og åben over for dine inderste tanker.

Logbog over mentor møder

Brug logbogen til at følge op på samarbejdet med din mentor/mentee og til at reflektere over din egen udvikling i mentorforløbet.

Dato: 
Formål med mødet: 
Beskrivelse af mødet:Hvilke emner diskuterede vi?
Kom der nogle nye relevante emner på banen?
Vurdering af mødet:Hvad fik jeg ud af mødet?
Hvad virkede særlig godt?
Hvad virkede mindre godt?
Remindere til næste gang:Er der emner, vi skal diskutere videre næste gang?
Evt. hjemmeopgaver til næste gang?
Hvad er jeg mest glad for, som jeg har opnået i mentorforløbet indtil videre? 
Hvilke personlige udfordringer har jeg stadigvæk brug for at arbejde på? 
Hvilke kompetencer mangler jeg stadig at få for at kunne opnå mit formål med mentorforløbet?