Introduktion for medarbejdere

Affectums holdning er, at medarbejderne er enhver virksomheds vigtigste aktiv. Såvel i private som offentlige virksomheder. Medarbejdernes Trivsel, Effektivitet og Overskud er altafgørende for at give kunderne den bedst mulige oplevelse – og virksomheden den største bundlinje. Affectum tilbyder uddannelser specifikt for medarbejdere, samt coaching og supervision.

Skræddersyede Uddannelser

Skræddersyede uddannelser der giver medarbejderne præcis det de har behov for, for at opnå øget trivsel, arbejdsglæde og effektivitet.

Tid er penge og penge er tid​

Vi stresses tit, fordi vi ikke har struktur på hverdagen. Faktum er, at der er ufattelig meget tid at spare ved at fokusere på  tidsrøvere og ubevidste rutiner, samt ved  mere effektiv brug af mail, kalender og to do lister. Hvis dagen og opgaverne virker uoverskuelige, så er I klar tid at spare tid og sænke stress niveauet betydeligt, via enkle – men kraftfulde redskaber med dette forløb.

Click her for at se hele beskrivelsen af Effektivisten.

Psykisk førstehjælp​

Ved dine medarbejdere, hvordan de kan hjælpe deres kollegaer eller sig selv, hvis de kommer ud for et chok eller en  traumatisk oplevelse? Hvis en traumatiseret person ikke får hjælp med det samme, kan det have langvarige psykiske følger. Det er naturligt at ville hjælpe mennesker i nød. Men ofte kan vi blive bange for at gøre det forkerte. Og er vi nervøse ved  situationen, undlader vi måske helt at hjælpe. Det er derfor vigtigt at afdramatisere begrebet psykisk førstehjælp, så  medarbejderen er tryg ved situationen, når kollegaen akut har brug for hjælp.

Click her for at se hele beskrivelsen af Førstehjælperen.

Når medarbejderne trives, bliver der ro til at koncentrere sig om opgaverne, og graden af motivation stiger!​

I vores arbejdsliv indgår vi dagligt i forskellige grupper og teams for at løse opgaverne – både internt i vores virksomhed og med eksterne samarbejdspartnere. Hver gang skal mål, midler, roller, ansvar og lederskab defineres. Mange gange er det i sig selv en udfordring! En række metoder til at motivere og optimere samarbejdet kan sikre, at det bliver konstruktivt, positivt og udviklende.

Click her for at se hele beskrivelsen af Holdspilleren.

Direkte dialog – udtryk dig, så det virker​.

Effektiv kommunikation handler om at kunne – og turde – udtrykke sine meninger og behov på en klar og ærlig måde, med respekt for sig selv og andre. En klar og ligeværdig kommunikation er grundstenen i alt samarbejde, konfliktløsning, nærvær og samvær med andre mennesker.

Click her for at se hele beskrivelsen af Kommunikatøren.

Forløbets fokusområder​:

 • Hvad er værdier eller ”en værdi”?
 • Værdier som vaner: Værdier som visioner
 • Hvad kan vi bruge værdierne til i hverdagen?
 • Hvordan værne om værdierne i hverdagen
 • Personlig udviklingsplan i forhold til at arbejde videre individuelt og i grupper

Click her for at se hele beskrivelsen af Kulturbæreren.

Ønsker I bedre udnyttelse og større forståelse for de unikke styrker hos jeres medarbejdere?​

Dygtige medarbejdere er dem, der kan identificere og forstå forskellige persontyper og deres adfærd og derefter overføre det til arbejdsdagen. Derved skabes endnu bedre resultater for den enkelte og for virksomheden.

Click her dor at se hele beskrivelsen af Mønsterbryderen.

Få sat retning på intern vidensdeling og sparring.​

Vidensdeling og kollegial sparring handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer i virksomheden og derved sikre et internt ejerskab for projekterne.

Click her for at se hele beskrivelsen af Vidensdeleren.

Stress Management for ledere, mellemledere og projektledere​.

Lær som leder at bekæmpe stress i din afdeling eller virksomhed og undgå sygemeldinger og udbrændthed i organisationen. Dygtige ledere, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde i en virksomheds miljø, er nøglen til succesfuld forretningsgang  gennem enestående præstationer.

Click her for at se hele beskrivelsen af Forebyggeren.

Coaching

- coaching giver øget overskud og forståelse og skaber øgede resultater -

Undgå langvarige stress-sygemeldinger og tag det i opløbet.

Stress coaching er for medarbejdere eller privatpersoner, der er i risikogruppen for at blive stressede eller hvor der er mistanke om stress. På stress trappen vil personen i denne målgruppe ligge mellem grøn og orange zone.

Click her for at se hele beskrivelsen af Stresscoaching for medarbejdere og privatpersoner.

Alice AgerholmJo før en stresset medarbejder komme i behandling, jo færre omkostninger har det – både menneskeligt og økonomisk. Der er i stressbehandlingen fokus på at hjælpe medarbejderen til at forblive i eller til at vende tilbage til arbejdet bedst muligt og til at lære at tackle hverdagen på arbejdspladsen.

Click her for at se hele beskrivelsen af AKUT Stressbehandling til medarbejdere.

Medarbejdersupervision

Hvad får virksomheden ud af supervision?

Supervision handler om at bearbejde hændelser og at skabe rum til at læsse af, når der er behov for det. Det handler også om at lære nye strategier til at bevare sig selv i jobbet og til at blive endnu bedre til det man gør.

Supervision er velegnet til medarbejdere i erhverv med stor daglig kontakt med andre mennesker. Særligt i erhverv hvor kontakten let bliver meget personlig, fordi kunderne bringer deres problemstillinger frem her og efterspørger medarbejderens involvering.

Når jobbet slider mere end nødvendigt mærkes det hurtigt i dagligdagen. Måske begynder kunderne at klage, måske bliver medarbejderne mere syge og stressede og måske lider samarbejdsklimaet under det. Det retter supervision op på.

Hvad består supervisionen af?

Det er allerbedst at gøre noget, før det går rigtig galt. Og der hvor det batter allermest, er når medarbejderen får hjælp til at lære, hvordan man passer godt på sig selv, samtidig med at man tager sig godt af kunderne. Det er i sidste ende til alles bedste.

Supervisionen foregår som en fortrolig 1-til-1 samtale mellem supervisor og medarbejderen. En dialog, der tager udgangspunkt i de udfordringer, som den enkelte medarbejder oplever i sit job og i de rammer, som jobbet skal udføres i. Samtaleformen minder til dels om coaching og terapi, men holder sig meget konkret til den præcise situation som medarbejderen befinder sig i på jobbet.

Positiv effekt

Supervision har stor positiv effekt på mange faktorer i virksomheden, her er bare nogle af de områder supervision hjælper på:

 • Hele arbejdspladsens energi og arbejdsglæde
 • Medarbejdernes oplevelse af tryghed og indflydelse i jobbet
 • Følelsen af kontrol med eget job
 • Den enkeltes evne til at se muligheder frem for begrænsninger
 • Medarbejdertilfredsheden
 • Den generelle jobtrivsel
 • Kommunikationen på arbejdspladsen
 • Sygefraværet
 • Stressniveauet
 • Engagementet i arbejdspladsen
 • Evnen til at fastholde de rette medarbejdere

Særlige fokusområder

Medarbejderen kommer til at se på sig selv og sit virke i jobbet fra andre vinkler. Det giver mulighed for at opdage, hvad der går galt, hvor det er hun/han giver for meget køb på egne grænser og hvor der tages for meget ansvar for kundernes problem, eller ydes den forkerte form for hjælp.

Medarbejderen får også lejlighed til at overveje hvordan kommunikationen og relationerne til kunder/kolleger fungerer og kan forbedres.

Det er medarbejderen selv, der beslutter hvad og hvordan der skal foretages ændringer i måden at håndtere jobbet på fremefter. Supervisor hjælper blot til at få andre perspektiver på sagen og åbne muligheder op, som medarbejderen hidtil ikke havde set selv.

I supervisionen bliver der også mulighed for at tage særlige vanskelige kundeforløb eller samarbejds udfordringer op og se på egen ageren i situationen. Hvor går det galt, hvad er det medarbejderen selv bidrager til og hvad ville være bedre at gøre?

Opstart af et forløb

Kunne det mon også gøre en forskel med supervision hos jer? Har I fået lyst til at prøve det, så kontakt Affectum på info@affectum.dk eller ring +45 4390 1461 og lad os aftale nærmere.