Effektivisten

- vind tid, skab overblik -

Tid er penge og penge er tid

Vi stresses tit, fordi vi ikke har struktur på hverdagen. Faktum er, at der er ufattelig meget tid at spare ved at fokusere på  tidsrøvere og ubevidste rutiner, samt ved  mere effektiv brug af mail, kalender og to do lister.

Hvis dagen og opgaverne virker uoverskuelige, så er I klar tid at spare tid og sænke stress niveauet betydeligt, via enkle – men kraftfulde redskaber med dette forløb.

Målgruppe

Alle medarbejdere og ledere som ønsker at få mere tid i hverdagen samt nedsætte stressniveauet.

Udbytte for virksomheden

 • Tidsbesparelse = mere tid
  (typisk vinder vi gns. 20 -30 minutter pr. dag pr. deltager )
 • Færre fejl/reklamationer
 • Bedre service/professionel medspiller ift. kollegaer, kunder, samarbejdspartnere
 • Tid, overblik og overskud til at fokusere på de ting, som er vigtige
 • Nedsættelse af stressniveauet
  (70-90% oplever, at deres stressniveau er faldet)
 • Effektiv udnyttelse af Jeres IT system til e-mail håndtering, kalender- og opgavestyring m.m.

Udbytte for deltageren

 • Mere tid til de primære og værdiskabende opgaver
 • En mindre stressende hverdag
 • Mulighed for at gå hjem med en tom indbakke og et ryddet skrivebord
 • Værktøjer til realistisk, effektiv og optimal planlægning og prioritering

Forløbets fokusområder

Vi stiller skarpt på effektivitet og overblik og der arbejdes bl.a. med:

 • Tidsrøvere og ubevidste rutiner
 • Bevidsthed om tid som et værdifuldt redskab
 • Elektronisk og fysisk arbejdsorganisering
 • Effektiv planlægning og prioritering
 • Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger
 • Håndtering af afbrydelser
 • Tips og tricks i mail systemet – e-mail / opgaver/ brug af kalender / m.m.

Metoden

Forløbet foregår både i møde/kursuslokale og med hands-on implementering på deltagernes egne pladser med hjælp fra vores ProcesSpecialist. Det er vekselvirkning imellem dialog, rådgivning, konkrete redskaber og opgaver. Dialogen tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag, arbejdsopgaver og tidsudfordringer.

ProcesSpecialisten hjælper deltagerne med at komme i gang på egne pladser og dette med en individuel hensyntagen til netop deres job. Der arbejdes ud fra en anerkendende og coachende tilgang i dialogen.

Praktisk information

Varighed: 3 hele dage fordelt over 4 – 6 måneder. Hver dag er opdelt så første halvdel er teori, dialog og proces – anden halvdel er hands-on implementering på deltagernes egne arbejdspladser.

Førstehjælperen

- forstå dine kollegers behov -

Psykisk førstehjælp

Ved dine medarbejdere, hvordan de kan hjælpe deres kollegaer eller sig selv, hvis de kommer ud for et chok eller en  traumatisk oplevelse? Hvis en traumatiseret person ikke får hjælp med det samme, kan det have langvarige psykiske følger.

Det er naturligt at ville hjælpe mennesker i nød. Men ofte kan vi blive bange for at gøre det forkerte. Og er vi nervøse ved  situationen, undlader vi måske helt at hjælpe. Det er derfor vigtigt at afdramatisere begrebet psykisk førstehjælp, så  medarbejderen er tryg ved situationen, når kollegaen akut har brug for hjælp.

Det er lettere at hjælpe, når man kender til de mest almindelige reaktioner på voldsomme og svære begivenheder, og når man ved, hvilken form for hjælp og støtte, de fleste mennesker sætter pris på.

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til virksomheder, hvor medarbejderens arbejdsbetingelser indeholder risici for ubehagelige  oplevelser, fx verbalt eller fysisk overfald, arbejdsulykker, sorg eller krise.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere der er klædt på til at håndtere svære situationer som traumer, chok og kriser.

Udbytte for deltageren

 • Du får viden om begrebet kritiske hændelser
 • Du lærer at kunne forstå, hvordan en person i krise reagerer
 • Du bliver bevidst om, hvordan man yder psykisk førstehjælp
 • Du lærer at få viden om hjælp til selvhjælp
 • Du lærer at få selvtillid til at påtage sig opgaven som førstehjælper

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Psykisk førstehjælp –hvorfor?
 • Egne og andres oplevelser af krisesituationer
 • Krisens faser og forløb
 • Indsigt i de vigtige symptomer
 • Psykisk førstehjælp – chokfasen
 • Hvornår er der behov for professionel assistance
 • Hjælp til selvhjælp
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil.

Du kommer til at bruge dine egne erfaringer og du kommer til at øve dig i teknikker. Der forventes stor deltageraktivitet.

Praktisk information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder med på henholdsvis  ½ dag, 1 dag og  ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Holdspilleren

- kend din rolle i samarbejdet -

Når medarbejderne trives, bliver der ro til at koncentrere sig om opgaverne, og graden af motivation stiger!

I vores arbejdsliv indgår vi dagligt i forskellige grupper og teams for at løse opgaverne – både internt i vores virksomhed og med eksterne samarbejdspartnere. Hver gang skal mål, midler, roller, ansvar og lederskab defineres. Mange gange er det i sig selv en udfordring! En række metoder til at motivere og optimere samarbejdet kan sikre, at det bliver konstruktivt, positivt og udviklende.

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til virksomheder der ønsker samarbejde, trivsel og anerkendende kommunikation hos deres medarbejdere og ønsker at sikre, at alle bliver hørt, forstået og respekteret i hverdagen.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere, der er klædt på til at samarbejde professionelt, således at al deres energi og fokus kanaliseres direkte over i deres arbejdsopgaver og ansvar. Samtidig opleves en større lyst til vidensdeling og udvikling.

Udbytte for deltageren

 • Du får evner til et godt og konstruktivt samarbejde
 • Du sikres selvindsigt, indlevelsesevne og evne til at reflektere
 • Du får evne til at sætte klare grænser og indgå aftaler i samarbejdet med andre
 • Du tilføres forståelse for forskelligheder og mulighed for påvirkning heraf
 • Du motiveres til at udvikle og få det bedste ud af samarbejdet
 • Du lærer at forstå din egen reaktion sammen med andre, og de andres reaktion sammen med dig
 • Du opnår viden om, hvad der påvirker kommunikation mennesker imellem, både positivt og negativt

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Forskellige roller, egne opfattelser og stærke/svage sider
 • Teamets samspil – hvordan fungerer arbejdsgruppen
 • Bevidstgørelse af de roller, vi selv foretrækker, når vi arbejder i grupper
 • Afdækning af sin rolle i forhold til Johari’s vindue
 • Menneskers forskellighed – respekten for den enkelte
 • Venlig fastholdelse af krav, grænser og mål
 • Aktiv lytning med anerkendende respons
 • Konstruktiv feedback, der styrker trivsel og samarbejde
 • Empatiens betydning i samarbejdet
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil.

Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Praktisk Information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder på henholdsvis ½ dag, 1 dag og ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Kommunikatøren

- kommuniker klart og effektivt -

Direkte dialog – udtryk dig, så det virker

Effektiv kommunikation handler om at kunne – og turde – udtrykke sine meninger og behov på en klar og ærlig måde, med respekt for sig selv og andre. En klar og ligeværdig kommunikation er grundstenen i alt samarbejde, konfliktløsning, nærvær og samvær med andre mennesker.

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til virksomheder, der ønsker at deres medarbejdere behersker effektiv kommunikation, så der er overskud og ro til at kunne fokusere på hverdagens arbejdsopgaver.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere, der i deres kommunikation evner at oprette og vedligeholde relationer til andre. Gennem en effektiv og tydelig kommunikationsstrategi, trænes de i at undgå misforståelser, forebygge ineffekvitet og undgå vantrivsel på arbejdet.

Udbytte for deltageren

 • Du øger din personlige gennemslagskraft
 • Du bliver bedre til at samarbejde og løse konflikter
 • Du får indsigt og overblik over de psykologiske faktorer der sikrer bedre kommunikation i vanskelige situationer
 • Du får viden om og forståelse for din rolle i kommunikationen gennem en TA test
 • Du får færdigheder til at skabe tryghed og tillid i kommunikationen
 • Du får indsigt i årsagerne til, at konflikter opstår
 • Du lærer, hvordan du i forskellige situationer kan skabe og bevare kontakt
 • Du lærer, hvorledes du sikrer dig, at du forstår, hvad andre siger – og omvendt
 • Du bliver dygtig til bevidst og ubevidst kommunikation

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Kommunikationsprocessens faser
 • Aktiv lytning, kropssprog, interaktion og psykologi
 • Proaktiv kommunikation – hvordan skal vi kommunikere for at undgå konflikter
 • Anerkende og respektfuld kommunikation
 • Åbne og lukkede spørgsmål
 • ”Starte, styre og stoppe” modellen
 • TA test og de 5 egotyper
 • Konstruktiv feedback
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltagerakvitet.

Praktisk information

Varighed: 3 dage fordelt over 1-2 måneder på henholdsvis ½ dag, 2 dage og ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Kulturbæreren

- integrer virksomhedens kultur og værdier -

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Hvad er værdier eller ”en værdi”?
  – Hvad betyder værdier for os?
  – Hvornår er en værdi ”en rigtig” værdi?
 • Værdier som vaner: Værdier som visioner
  – 
  Vi plejer… Vi tror på…
  – Sådan er vi… Vi vil stå for…
  – Vi er bedst til… Vi vil skabe…
 • Hvad kan vi bruge værdierne til i hverdagen?
  – Hvad er arbejdspladsens værdier?
  – Hvad er mine personlige værdier?
  – Hvad er afdelingens værdier?
 • Hvordan værne om værdierne i hverdagen
  – Hvordan kan jeg se en værdi lever i hverdagen?
  – Hvad betyder det, hvis en kollega ikke efterlever værdierne?
 • Personlig udviklingsplan i forhold til at arbejde videre individuelt og i grupper

Udbytte for deltageren

 • Bevidsthed om det store ansvar der ligger i at være Kulturbærer
 • Forståelse for hvad og hvordan du kan bruge værdierne i hverdagen
 • Indflydelse på, hvilken kultur du ønsker at skabe og være en del af
 • Bevidsthed om, hvordan du kan tage ansvar for at værdierne og kulturen kan ses og mærkes i hverdagen

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltagerakvitet.

Praktisk Information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder med på henholdsvis ½ dag, 1 dag og ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Mønsterbryderen

- bryd dine uhensigtsmæssige mønstre -

Ønsker I bedre udnyttelse og større forståelse for de unikke styrker hos jeres medarbejdere?

Dygtige medarbejdere er dem, der kan identificere og forstå forskellige persontyper og deres adfærd og derefter overføre det til arbejdsdagen. Derved skabes endnu bedre resultater for den enkelte og for virksomheden.

En organisation bliver levende gennem de mennesker, som arbejder der. Der stilles til stadighed højere krav til, at vi skal samarbejde og kommunikere effektivt med hinanden. Men ofte kommunikerer vi på forskellige måder, og vi kan undre os over, hvorfor andre ikke forstår os eller reagerer anderledes, end vi havde forventet.

Derfor er det afgørende for enhver organisation at give den enkelte medarbejder nogle værktøjer, så han/hun har mulighed for at lære at forstå sig selv og derigennem også andre.

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til virksomheder der ønsker deres medarbejdere klædt på til at få det optimale ud af deres  samarbejde, samt indsigt for værdifulde samarbejdsrelationer.

Udbytte for virksomheden

Fælles sprog og referenceramme omkring personlig adfærd, samt optimeret udnyttelse af virksomhedens menneskelige  ressourcer, og derved styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Udbytte for deltagere

 • Du får indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Du sikres større selvmotivation om egne motivationsfaktorer
 • Du får optimalt udbytte af andres motivationsfaktorer
 • Du får en større bevidsthed om eget udviklingspotentiale
 • Du tilføres en stærk forståelse for andre mennesker

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • DISK modellen
 • Anerkendende – værdsættende metode
 • Hvad er forskellen på selvværd, selvfølelse og selvtillid
 • Grundmodellen for selvindsigt og udvikling
 • Indsigt i adfærdspsykologiens styrke
 • De 3 mønstre der kan skabe enhver følelse
 • Optimal brug af støttende overbevisninger
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Metoden

Først udfyldes en profil med egen arbejdssituation for øje. Ud fra det fremkomne resultat skabes der forståelse for drivkræfterne på såvel generelt som personligt plan. Processen er med til at forstå, beskrive og udvikle de personlige ressourcer.

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Praktisk information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder med på henholdsvis ½ dag, 1 dag og ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Vidensdeleren

- del din viden -

Få sat retning på intern vidensdeling og sparring.

Vidensdeling og kollegial sparring handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer i virksomheden og derved sikre et internt ejerskab for projekterne.

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til virksomheder, der ønsker optimal udnyttelse af medarbejdernes viden til at sikre fortsat vækst og udvikling – både for hver enkelt medarbejder og for virksomheden.

Udbytte for virksomheden

Medarbejderne bliver klædt på til at gøre den løbende kollegiale sparring og vidensdeling både givende og effektiv i hverdagens samarbejdsrelationer.

Udbytte for deltageren

 • Du får indsigt i og metoder til at bruge kollegial sparring aktivt i dagligdagen
 • Du lærer, hvordan du kan bruge kollegial sparring bevidst og systematisk, og derved arbejde aktivt med faglig udvikling og vidensdeling – sammen med dine kollegaer
 • Du sikres større handlekraft i forhold til dagligdagens faglige udfordringer
 • Du får viden om de forskellige samtaleværktøjer, der er til rådighed
 • Dine egne kommunikative kompetencer udvikles og du får gennemslagskraft med blik for egne styrker og udviklingsområder
 • Du lærer at kunne bruge kollegaer som afsæt til at lære og blive klogere sammen

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Grundforudsætninger, definition og afgrænsning
 • Den ideelle kollegasparring & Psykologien i værdsættende kollegasparring
 • Hvad er de grundlæggende ”færdselsregler”
 • Samtalens værktøjskasse
 • Gennemgang og træning af de 3 typer kollegasparring: Rådgivning – Vejledning – Afklaring
 • Personlig feedback, at give anerkendende og korrigerende feedback
 • At styrke den anerkendende dialog ved at bruge sparring som en værdsættende og undersøgende metode
 • At strukturere læring og vidensdeling i en gruppe
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du vil løbende blive udfordret på at sparre med andre – og selv blive sparret på aktuelle arbejdsmæssige udfordringer. En del af forløbet foregår som samtaletræning i mindre grupper, hvor der løbende gives og modtages feedback.

Praktisk information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder med på henholdsvis ½ dag, 1 dag og ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Forebyggeren

- stress eller pres -

Stress Management for ledere, mellemledere og projektledere

Lær som leder at bekæmpe stress i din afdeling eller virksomhed og undgå sygemeldinger og udbrændthed i organisationen.

Dygtige ledere, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde i en virksomheds miljø, er nøglen til succesfuld forretningsgang  gennem enestående præstationer.

Målgruppe

Virksomheder der ønsker deres ledere, mellemledere og projektledere skal være klædt på til at forebygge og bearbejde stress hos deres medarbejdere og sig selv.

Udbytte for virksomheden

Ledere, der er trænet i, hvordan de kan forebygge og bekæmpe stress professionelt. Både i forhold til sig selv og sine  medarbejdere.

Udbytte for lederen

Viden og kompetence til at gennemskue, styre og reducere stressfaktorer og belastende forhold i organisationen samt i at  kunne udøve nærværende ledelse overfor medarbejderne, således at stress, sygemeldinger og udbrændthed undgås.

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Hvad er stress – hvad er pres
 • Trivsel og motivation som modvægt til stress
 • Arbejdsmiljøet og dit ansvar som leder
 • Lær at se, om og hvornår du skal gribe ind
 • Grænserne for dit ansvar som leder
 • Samtaleteknik ved stress-samtaler
 • Etiske og faglige grænser for din intervention som leder
 • Blive trænet i at adressere medarbejderes stress og træffe hurtige beslutninger
 • Efter sygemelding – hvordan skal du forholde dig til medarbejderen?
 • Værktøjer til din egen stresshåndtering
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Der tages udgangspunkt i, at ansvaret for, og ressourcerne til, at ændre stress og stressorer, skal findes på de fire niveauer (IGLO-modellen):

 • Individ-niveauet
 • Gruppe-niveauet
 • Leder-niveauet
 • Organisations-niveauet

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Praktisk information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder med på henholdsvis  ½ dag, 1 dag og  ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Affectum har et samarbejde med Dansk Krisekorps, som står til rådighed ved akutte krisesituationer, som stress kan udløse eller være kamufleret under.