Vores navn afspejler vores inderste kerne

Ordet “affect” kommer af det latinske “affectus“, som betyder at ændre følelser eller symptomer – at skabe en forandring (og den indflydelse en forandring kan have på noget andet). Begrebet henviser til menneskets følelser som en vigtig del af organismens interaktion med omgivelserne.

Vores viden og ekspertise indeholder blandt andet en indsigt i menneskets følelser, tanker og reaktioner. Vi ved, hvordan disse kan ændres, bearbejdes og fremmes for at udvikle menneskets potentiale for trivsel. Motiveret af menneskets potentiale til at ændre og udvikle sig er vore kerneydelser at undervise landets arbejdspladser i holdnings- og rutinemæssige ændringer med positiv udvikling og vækst som resultat.

Vi har gjort op med kursusmappen - og det skaber en Win-Win-Win situation

Det lyder usædvanligt, men det er rigtigt! De forløb, som Affectum tilbyder, skaber en 3 x Win, nemlig for kunderne, kundernes kunder og for Affectum. Vore forløb er bygget op som en proces, der hæver udbyttet og øger værdien. Vi arbejder målrettet ud fra videnskabelige undersøgelser samt ikke mindst ud fra mange års erfaring og kompetencetilegnelse.

Undersøgelser viser, at den traditionelle kompetencetilførsel, som man møder på det typiske kursus, kun tæller 20% i det samlede hele for at skabe en effektfuld kompetenceudvikling. Det, der vægter højere, er først at motivere deltagerne ved at sikre, at de kan se deres udbytte af forløbet. Derefter sikre implementering. Så stiger chancen for et succesfuldt udbytte med hele 80% i henhold til nedenstående model* (kilde St. Gallens Universitet, Schweiz).

Vi er eksperter i at skabe trivsel, effektivitet og overskud- både mentalt og på bundlinjen

ProcesSpecialisterne, du møder fra Affectum, har alle en stor erfaring og baggrund i arbejdet med effektivitet og personlig udvikling. Denne erfaring bliver løbende suppleret med såvel intern som ekstern undervisning. Det sikrer, at du og din virksomhed konstant møder kvalificeret med- og modspil.

Stærk pædagogisk form

Pædagogikken er på plads, da alt hvad vi laver er bygget op på en systematisk, lavpraktisk og anerkendende tilgang, som styrker målgruppens faglighed og fælles forståelsesramme. Kompetenceudviklingen og materialet bygger på IGLO princippet og 4MAT som den pædagogiske tilgang for at sikre den rette fordeling af motivation, teori og implementering.

Hvem er Affectum

Direktør
+45 2624 1461
gk@affectum.dk

De sidste 20 år har Gitte beskæftiget sig med leder- og medarbejder udvikling indenfor det private og offentlige marked.

Gitte motiveres af at se, hvordan hverdagen bliver nemmere og sjovere for medarbejdere og ledelse, når kulturen er i fokus og bidrager til trivsel og arbejdsglæde.

Du skal være den forandring du ønsker i verden.
– Mahatma Gandhi

 

Uddannelser

 • ID Psykoterapeut / Mentor
 • Certificeret Psykisk Førstehjælps-instruktør fra Psykiatrifonden
 • NLP Master i Kommunikation / Præsentationsteknik / Coaching / Virksomhedsudvikling
 • Certificeret Stress Coach fra Erhvervspsykolog Majken Matzau
 • Certificeret i DISK Profil System
 • Certificeret i 4MAT
 • Certificeret i TA (transaktions analyse)
 • Træner kandidat indenfor IVK, Ikke Voldelig Kommunikation (også kaldt Girafsprog)
 • Merkonom i salg og markedsføring

HR & Administrationschef
+45 2944 2864
be@affectum.dk

Bente har mange års erfaring og færdigheder indenfor ledelse, HR og administration fra både mellemstore og store internationale virksomheder.

Bente motiveres af at bringe andres styrker og forcer i spil for derved at skabe bedst mulig performance og resultater. Hun tror på, at realistisk målsætning og involverende ledelsesstil skaber trivsel og retning, hvilket giver de bedste betingelser for at opnå resultater og nå de mål, der skaber værdi.

Vi skal lære af vores fejl, men det giver meget mere mening at lære af vores succeser.
– Alfred Josefsen

 

Uddannelser

 • Lederuddannelse i People & Performance
 • DOOR to Leadership, Lederuddannelse i JELD-WEN
 • Proceskonsulent, Erhvervspsykologerne Green & Andersen
 • Arbejdsmiljøuddannelsen,  Arbejdsmiljøgruppen, KBH
 • Chefsekretær/mellemleder, MLU, Probana, Århus
 • Merkonom i virksomhedsorganisation, Herning Handelshøjskole
 • Korrespondent, engelsk og tysk, Midtjysk Handelshøjskole, Herning
Markedschef
+45 2148 0965
lk@affectum.dk

Lisbeth har de sidste 25 år arbejdet indenfor sundhedssektoren med undervisningserfaring både indenfor det kliniske område og det mere personaleudviklende i forbindelse med forandringsprocesser og sammenlægninger af afdelinger.

Lisbeths kerneværdier som underviser er: Tillid, nærvær, balance og udvikling. Det er Lisbeths mission at skabe et nærværende, kærligt og tillidsfuldt rum, der giver kursusdeltagerne mulighed for udvikling i harmoni med dem, de er.

Accepter det, der er – Giv slip på det, der var – Hav tillid til det, der kommer.
– Sonia Ricotti

Uddannelser
 • Integreret psykoterapeut
 • NLP-Master og Master Trained Coach hos Nordisk NLP-Akademi
 • Diplommodul i projektledelse – Kommunikation og Teamrelationer
 • Psykologi og kommunikation ved COK i Aarhus
 • Modul i Gestaltterapi, ”Livsmod, Livsglæde og Eksistens” hos Essens
Kvalitets- & Udviklingschef
+45 2127 7271
jl@affectum.dk

Jesper har de sidste 25 år arbejdet med udviklings og forandringsprocesser indenfor det private og offentlige arbejdsmarked.

Jesper motiveres af at støtte mennesker i at opdage og udnytte deres potentiale, så det, der kan føles umuligt i dag, begynder at føles muligt og opnåeligt.

Alle er genier, men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den hele livet tro, den er dum.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • Integreret psykoterapeut MPF
 • Mastercoach
 • Supervisor
 • Pædagog
 • Systemisk familieopstiller
 • Mindfulnessinstruktør
 • Master hypnoseterapeut
 • Master NLP Practitioner
 • Innovation
 • DISC Certificeret
Salgschef
+45 3132 0855
fsc@affectum.dk

Finn har de sidste 35 år beskæftiget sig med salg, og bidraget til at skabe stærke og blivende relationer til kunderne.

Finn motiveres af den direkte kontakt med kunderne, og oplever det som en ære at kunne hjælpe og lytte til kunderne og deres behov.
IT Chef
+45 4090 4146
ch@affectum.dk

Claus …


– …

Uddannelser

Projektkoordinator
+45 6160 7274
cb@affectum.dk

Carina er kandidat i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet. Hun er en del af administrationen hos Affectum, og hun sørger blandt andet for koordinering af forløbene.

Carina motiveres af at se personlig og faglig udvikling, og håber på at kunne bidrage med nye inputs for at kunderne hos Affectum får den bedst mulige læringsproces og det bedste resultat.

Sammenlign dig aldrig med andre, men hvor langt du selv er kommet.

Uddannelser

 • Kandidat i Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
Projektkoordinator
+45 5191 2141
lha@affectum.dk

Lone har beskæftiget sig med salg og kundeservice gennem mere end 20 år.

Lone motiveres af at gøre en forskel for kunderne og sætter en ære i at have glade og tilfredse kunder. Hun er yderst serviceminded både overfor kunder og i arbejdet med den daglig drift og bagvedliggende processer.

Den klogeste er ikke den, der laver færrest fejl men den, som lærer noget af sine fejl.
Digital Mediespecialist
+45 6017 9250
nk@affectum.dk

Nicolai altid haft en forkærlighed til teknologi generelt og især kameraer. Han har arbejdet selvstændigt som fotograf i 8 år, mens han uddannede sig som multimediedesigner og tog en bachelor i digital konceptudvikling. I dag er han digital mediespecialist hos Affectum, hvor han er husfotograf og digital alt-mulig-mand.

Uddannelser
 • Multimediedesign
 • Bachelor i digital konceptudvikling
Projektleder
+45 2083 2550
pt@affectum.dk

Pia har stor erfaring fra plejesektoren og har gennem mange år arbejdet som leder/forstander af plejecentre i både offentlig- og privat regi. Trivsel og arbejdsglæde er Pias kerneværdier, og hun ved af erfaring at disse er altafgørende for at skabe vækst i hverdagen.

Pia motiveres af at se, hvordan beboere og personale får glæde og tryghed, når medarbejdere bliver hørt og set. Dette skabes via kommunikation, udvikling og synlig ledelse.

 
Vær den forandring du ønsker at se i verden.
– Mahatma Gandhi
Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver
Ansvarlig for psykisk arbejdsmiljø
+45 4089 8041
ld@affectum.dk

Lars Dencker er AT autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for det psykosociale område. Han har arbejdet med samarbejdsudvikling, konflikthåndtering, organisationsudvikling og ledelsesudvikling i en årrække. Han er tillige forfatter til flere bøger om ledelse, organisation og samarbejdsudvikling.

Lars motiveres af og trives ved at være sammen med folk, der gerne vil udvikle sig selv.

Det der flytter verden og vore organisationer er evnen til, i fællesskab at opfatte virkeligheden, sanse fremtiden, se mulighederne og fastholde dem med entusiasme og energi.
– Lars Dencker

Specialkompetence:
Arbejdsmiljø- og samarbejdsudvikling, Organisationsudvikling, samt dybdeborende analyser af samarbejdsmiljø og virksomhedskultur.

Uddannelser
 • Cand. Psych. fra Aarhus Universitet
 • AT Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver indenfor det psykosociale område
 • Diverse metodekurser indenfor psykologisk intervention og terapeutisk virke
 • Diverse kurser i gruppedynamik, interventionstræning og laboratoriemetoden
 • Certificeret i 16 PF, Personfaktoranalysen samt DISC profil
 • Diplomuddannelse i Forhandling og konfliktløsning
 • Certificeret ICMC konsulent
Senior Projektleder og ProcesSpecialist
+45 4232 3318
fs@affectum.dk

I de sidste 25 år har Flemming arbejdet med træning, læring og udvikling af ledere og medarbejdere.

Flemming motiveres af at se, hvordan arbejdet med relationer og forandringsprocesser skaber indsigt, helhedsforståelse og resultater og derigennem øger trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og gruppen.

Hvis du frygter for besvær, kan du lige så godt la’ vær.
– Piet Hein

Uddannelser
 • Master i organisationspsykologi
 • RUC, Human Resource Management
 • CBS, Voksenpædagogik
 • Professionshøjskolen UCC, Certificering i JTI og TeamDiamant
 • Brøgger Erhvervspsykologer, Systemiske Coachuddannelser
 • Conmoto A/S, Forsvarsakademiet og Coach Academy
ProcesSpecialist
+45 9394 5678
lt@affectum.dk

I de sidste 10 år har Lonny arbejdet med læring og didaktik samt udvikling af ledere og medarbejdere – med afsæt i 15 års ledelseserfaring.

Lonny motiveres af at se, hvordan arbejdet med læring sætter mennesker i stand til at bevæge sig, og vokse i troen på sig selv – for herigennem at skabe resultater. Lonny har fokus på at gøre læring til en løbende proces, og sætte læring i et bredere perspektiv end ”blot” i klasserummet. Lonny tror på, at når læring bringes ind i fællesskabet, vil det skabe indsigt, motivation og praksisforståelse som understøtter opnåelse af resultater, hvilket vi alle inderst inde higer efter at bidrage til.

Vanvid er at gøre det samme igen og igen, mens man forventer anderledes resultater.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • Diplom i Erhvervs pædagogik, Professionshøjskolen Metropol
 • Masterclass, kommunikation, Probana Business School
 • Certificeret mentor, Mentor Danmark
 • Certificering i HBDI® personprofil værktøj, Teknologisk Institut Danmark
 • Proceskonsulent, Probana Business School
 • NLP Practitioner, Dansk NLP Institut
ProcesSpecialist
+45 2244 1824
csf@affectum.dk

De sidste tre år har Charlotte arbejdet som afdelingsleder i en socialøkonomisk virksomhed og sideløbende hermed som proceskonsulent primært indenfor psykisk arbejdsmiljø, psykisk førstehjælp, kommunikation og konflikthåndtering.

Charlotte har en baggrund som fysioterapeut og har hele sit arbejdsliv været motiveret af sundhedsfremme og ”det hele menneske”. Særligt arbejdet med kommunikation, personlig udvikling og arbejde med gruppedynamikker har haft hendes fokus.

Charlotte motiveres af ønsket om balance i hverdagen.

Den bedste gave, du kan give et andet menneske, er kvaliteten af din opmærksomhed …

Uddannelser
 • Instruktør i psykisk førstehjælp (Psykiatrifonden/Trygfonden)
 • NLP- og Enneagram Master og Trainer
 • Coach
 • Stress og stresshåndtering
 • Fysioterapeut og akupunktør
 • DISC
ProcesSpecialist
+45 5338 4537
js@affectum.dk

I mere end 20 år har Jesper arbejdet med positiv udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere i både den offentlige og private sektor. Med engagement og glæden ved samarbejdet med det enkelte menneske, skaber Jesper et trygt fundament for personlig udvikling.

Jesper motiveres af uddannelse der favner den enkelte deltager, og dermed udviklet motiverende læringsmiljøer i hele Norden.

Jeg underviser ikke elever, jeg tilbyder dem mulighed for at lære.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • ICTA Certificeret NLP, Practitioner, Master og Trainer med speciale i mindfulness og ledelse
 • NGH Certificeret hypnoterapeut
 • Ledende underviser ved Voksenpædagogisk Grunduddannelse VPG
 • Videregående voksenpædagogisk uddannelse: Pædagogisk coaching og sparring, læring og refleksion, evaluering og evalueringsformer
 • Metoder: Den uddannelses-teknologiske model Læringcirklen / Kooperative learning / 4MAT
 • DISC
ProcesSpecialist
+45 6017 3790
ps@affectum.dk

Pia har i 30 år arbejdet med kommunikation. Hun har arbejdet indenfor kommuner, fagforeninger og fængsel. De primære funktioner har været samtaler individuelt og i grupper, samt undervisning.

Pia motiveres af at vejlede og støtte mennesker i selv at tage handling og styring i deres liv, sådan at de vælger mulighederne i livet.

Uddannelser
 • Korrespondent
 • Psykoterapeut – IFUAM
 • ACT
 • Integreret NLP Psykoterapeut
 • Master trained coach
 • Formidler
 • Supervisor
ProcesSpecialist
+45 2880 2625
amm@affectum.dk

Anne har i mere end 25 arbejdet i feltet mellem behandling og formidling. Hun er optaget af processer og har fokus på vedvarende at forfine og udvikle kommunikationen mellem mennesker. Ligesom hun er optaget af at finde muligheder i det fastlåste og veje i det smertefulde.

Anne har en nænsom og kærlig tilgang til andre mennesker med stor respekt for den enkeltes ståsted, værdier og ressourcer. Hun har en grundlæggende forståelse for, at modet til forandring skabes i det anerkendende og tillidsfulde møde. Det er herudfra vi vover og vokser og udvikler os som mennesker.

Anne vil med sit nærvær og sin nysgerrige væremåde fremstå som en stærk facilitator. Hun motiveres af at opleve, hvordan personlig udvikling styrker og udvikler fællesskaber.

Der er en revne i alting. Det er sådan lyset kommer ind.
– Leonard Cohen


Uddannelser
 • Mindfulnessinstruktør
 • Psykoterapeut
 • Cool Kids instruktør
 • ADHD-instruktør
 • DISPUK Samtalepraksis i systemisk og narrativ metode
 • Meditation og indre helhed
 • Konflikthåndtering (herunder Girafsprog)
 • Indvandrerlæreruddannelsen
 • Læreruddannelsen

Projektleder og ProcesSpecialist
+45 2327 8877
tm@affectum.dk

De seneste 20 år har Tanja beskæftiget sig med personlig udvikling, kommunikation og forandringsprocesser for både medarbejdere og ledere i mange forskellige sektorer.

Tanja motiveres af, at skabe rum for at teori og metoder omsættes konkret og brugbart til læring og trivsel for den enkelte og teamet. Tanja skaber tillid i rummet og er kendt for kærligt at puffe mennesker til konkret og værdifuld handling til gavn og glæde for den enkelte, teamet og organisationen.

Vær opmærksom på dine tanker for de bliver til ord.
Vær opmærksom på dine ord for de bliver til handlinger.
Vær opmærksom på dine handlinger for de bliver til vaner.
Vær opmærksom på dine vaner for de bliver din karakter.
Vær opmærksom på din karakter for den bliver din skæbne.
– Lao Tsu


Uddannelser

 • Naturterapeut, HEG
 • Certified Mental Trainer, Scandinavian University
 • Certificeret Coach, ICC
 • Cand.merc HRM, CBS
ProcesSpecialist
+45 2834 3820
llh@affectum.dk

Lars har de seneste 8 år beskæftiget sig med Terapi, Coaching og personlig udvikling og støttet mennesker i forandringsprocesser både individuelt og i grupper. Lars har tidligere også arbejdet indenfor det kommunale, jobcentret, samt sundhedssektoren.

Lars motiveres af at se andre udvikle og udfolde sig, så der kan skabes et liv med mere glæde, frihed og personlig styrke.

Lad dit smil ændre verden – men lad ikke verden ændre dit smil.
– Ukendt

Uddannelser
 • Psykomotorisk Terapeut
 • Yes2life Integreret Psykoterapeut; familieopstiller, spædbarnsterapeut & sandplay-terapeut
 • Yes2life Master Trained Coach; uddannet i både lineær og æstetisk coaching
 • Yes2life Formidler
 • Yes2life Supervisor
 • Introduktion/grundmodul i Metakognitiv Terapi
ProcesSpecialist
+45 2293 5225
eb@affectum.dk

Eileen Bouchet har de sidste 25 år beskæftiget sig med personlig udvikling og forandringsprocesser med såvel enkeltpersoner, familier, grupper og organisationer. Hun har været ansat i såvel kommunalt regi som i sundhedssektoren og som konsulent.

Eileen motiveres af at formidle viden til flere og se mennesker udvikle sig i takt med, at de ser sig selv og andre med nye øjne.

Tager du sorgerne på forskud, risikerer du, at du får dem to gange.
– Ukendt

Uddannelser
 • Yes2Life Integreret Psykoterapeut MPF
 • Yes2Life NLP Master Trained Coach
 • Eksamineret Stress Coach
 • Spædbarnsterapeut
 • Supervisor
 • Socialrådgiver
 • BA i Dansk og Virksomhedskommunikation
ProcesSpecialist
+45 4222 7640
cs@affectum.dk

Christian har oprindelig en fortid fra detailbranchen og hæren. Gennem de sidste 12 år har han arbejdet med forandringsprocesser, individuelt såvel som familier, grupper og supervision. Christian har 7 års erfaring inden for dobbeltdiagnoser.

Christian tror på, at alle mennesker gerne vil lykkes! Har fokus på at supporte gruppen til at fungere effektivt. Motiveres af at kunne bidrage og støtte den enkeltes proces til øget livskvalitet, personlig udfoldelse såvel som at dele sit bidrag til gruppen, de indgår i. Christians kerneværdier som underviser er: Tillid, nærvær, autencitet, gensidig respekt, og selvfølgelig humor.

Ingen risiko eller forandring, er nogensinde for lille, til at være af betydning.

Uddannelser
 • Exam. Psykoterapeut (4 år hos Psykoterapeutisk Institut Aarhus) MPF
 • Bachelor. Psykomotorisk Terapeut
 • Dobbeltdiagnoseuddannelse
 • Sergent, Hæren
 • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)
 • Certificeret i brugen af DISC, Thomas International
ProcesSpecialist
+45 2220 8827
mj@affectum.dk

De sidste 20 år har Mette arbejdet med ledelse og forandrings processer. Det har for Mette altid handlet om relationer og at få andre til at trives bedst muligt. Som helt ung arbejdede Mette på et plejecenter i Odense, hvor hun blandt andet erfarede vigtigheden af at yde omsorg og nærvær for andre. Mette arbejder i dag også som frivillig rådgiver hos Psykiatrifonden.

Mette motiveres af at hjælpe andre gennem forandringer på en nænsom og kærlig måde.

If you want something you never had, you have to do something you´ve never done.

Uddannelser
 • Læser på 4. år af Psykoterapeut uddannelsen
 • NLP Master Coach
 • HD (O) Organisation og Ledelse
ProcesSpecialist
+45 6019 7351
jt@affectum.dk

Jeanette har de sidste 20 år beskæftiget sig med personlig udvikling, undervisning, terapi, rådgivning og vejledning – og har støttet mange mennesker i deres udviklingsprocesser både individuelt og i grupper. Jeanette har erfaring med at favne mange målgrupper – og uanset hvem Jeanette arbejder med, er hendes tilgang ressourceorienteret og anerkende.

Jeanette motiveres af at observere og lytte til hvor den enkelte er ”lige her og nu”; hvilke tanker og ord den enkelte har om sig selv, sit arbejde, gruppen og organisationen. Jeanette er god til at tage metaperspektiv – også i svære situationer, hvor hun formår at trække den enkeltes kompetencer og udfordringer frem i lyset, på en anerkendende og respektfuld måde, og dermed give den enkelte eller gruppen mulighed for at få følelsen af ejerskab over egen udvikling.

Jeanette evner i forandringsprocesser at skabe et nærværende, trygt og autentisk rum – og er kendt for opmuntrende og omsorgsfuldt at puffe mennesker til udvikling.

Uddannelser
 • Psykomotorisk Terapeut
 • Stress- og traumeterapeut
 • Under uddannelse til Psykoterapeut (Specular)
 • Ikke voldelig kommunikation – Girafsprog
 • Krisepsykologi
 • Den motiverende samtale
ProcesSpecialist
+45 5042 6094
mbp@affectum.dk

Marlene har de sidste 15 år, haft sit skarpe blik rettet mod at hjælpe mennesker med at tage pladsen i førersædet i eget liv. Hun gør det gennem en tydelig og positiv relation, hvor hun har fokus på at understøtte menneskers grundlæggende psykologiske behov.

Marlenes erfaring med motiverende arbejde spænder bredt indenfor det pædagogiske felt, og hun formår at bringe både styrker og udfordringer i spil i sit arbejde hen imod positiv udvikling. Marlene er ligefrem og indlevende i sin formidling og formår at tilpasse sig didaktisk til den aktuelle målgruppe, hvor hun tager ansvar for processen. Hun motiveres af kompleksitet og muligheden for at skabe overblik i denne.

You have brains in your head.
You have feet in your shoes.
You can steer yourself in any direction you choose.
– Dr. Seuss

Uddannelser
 • Socialpædagog
 • Master i Positiv Psykologi
 • Neuropædagogik
 • Metakognitivterapi
 • Kommunikation, organisation og ledelse
 • Mindfulness og yoga
ProcesSpecialist
+45 5164 9364
kb@affectum.dk

I mere end 15 år har Karina arbejdet med udvikling af mennesker, teams og organisationer inden for forskellige brancher. Karina brænder for interaktionen mellem mennesker; det der sker i nuet og udviklingen heraf – særligt udvikling af kompetencer indenfor servicefaget.

Karina bidrager med en værktøjskasse, der kan omsættes til praksis, så det bliver en naturlig del af hverdagen. Det sker i øjenhøjde, med nærvær og i et samspil med deltagerne.

Change happens when you are present.

Uddannelser
 • NLP Psykoterapeut (MPF)
 • Stress coach
 • NLP Trainer – underviser på practitioner hold
 • Certificereret i forskellige personlighedsprofiler
 • Bachelor i ledelse
ProcesSpecialist
+45 3114 2583
cmbo@affectum.dk

Carl Martin har en mangeårig baggrund fra erhvervslivet og den humanitære sektor og arbejder med udvikling af mennesker og forandringsprocesser.

Carl Martin motiveres af at skabe / være medskabende til bæredygtige resultater skabt ved opbygning og udvikling af tillid, samarbejde og en fælles kultur – og visionsforståelse i teams og organisationer. Med bl.a. 20 års ledelseserfaring i ind/udland opnås dette igennem tillid, en fælles historie, indsigt, motivation og kulturforståelse der understøtte implementering, ejerskab, forankring – og et bæredygtige resultat.

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget.
– Ukendt

Stop en halv og bliv mere hel.
– Ole Vadum Dahl

Uddannelser
 • Ledelse i praksis, Connection Management
 • Strategic Intervention Coaching, Robbins-Madanes Training Center, USA
 • Emergency Team Leder, Dansk Røde Kors & IFRC
 • Rite of Passage-facilitator, Rite of Passage Institute, Australia
 • Åndedrætsterapeut, Center for Munay
 • ID Master Coach, Teams & Ledelse / Trivsel & Sundhed, ID Academy
 • ID Life Coach, ID Academy
 • Certificate Business Administration (CBA), Probana
 • A.P. Møller, Intern Lederuddannelse
 • Erhvervsdiplomleder, Hillerød Erhvervsakademi
 • Skibsfører, Københavns Navigationsskole
ProcesSpecialist
+45 4024 1309
alv@affectum.dk

De sidste 15 år har Anne Line beskæftiget sig med kommunikation og udvikling. Hun har bl.a. faciliteret processer for lærere, pædagoger, sundhedspersonale og frivillige, som ønsker at skabe en anerkendende kultur, hvor forskellighed hilses velkommen, hvor udfordringer håndteres omsorgsfuldt og i fællesskab, og hvor fokus er på forståelse og værdsættelse af det, som er vigtigt for den enkelte.

Anne Line motiveres af at støtte mennesker i at udfolde deres potentiale og at bidrage til at skabe trivsel og udvikling på arbejdspladser, i institutioner, foreninger og familier.

Når du taler, så forsøg at kombinere ærlighed med omsorg.
– Miki Kashtan

Uddannelser
 • International certificeret træner i Ikke Voldelig Kommunikation
 • Proceskonsulent
 • Coach
 • Projektleder
 • Udviklingskonsulent
 • Cand. Scient. Pol.
ProcesSpecialist
+45 6053 8807
lr@affectum.dk

Gennem de sidste 20 år har Line arbejdet med undervisning, forandringsprocesser og personlig udvikling. Line har været særligt optaget af at gøre en forskel for de professionelle, der arbejder med at hjælpe andre mennesker. Således har Line holdt foredrag, undervist og superviseret i en lang række sammenhænge inden for det specialpædagogiske område.

Line motiveres af at skabe engagement og trivsel hos andre mennesker. Det bedste ved at arbejde med menneskers udvikling er at se, hvordan den enkelte vokser i forhold til sig selv og andre og hvordan denne udvikling spredes som ringe i vandet – privat og professionelt.

For at kunne have nye og uvante tanker, må der være plads til det velkendte.
– Gregory Bateson

Uddannelser
 • Psykoterapeut, Københavns Gestalt Institut
 • Konfliktvejleder, Center for Konfliktløsning
 • Procesfacilitator- og coaching, Metropol
 • Cand.pæd. antropologi, DPU, Århus Universitet
 • Folkeskolelærer, Blaagaard Statsseminarium
ProcesSpecialist
+45 2010 2328
tpe@affectum.dk

Tina …


Uddannelser

Kontakt Affectum

Affectum ApS
CVR: 33748566

Københavnsvej 69, 4000 Roskilde

Birk Centerpark 40, 7400 Herning

Svendborgvej 226, 5260 Odense S