Vores navn afspejler vores inderste kerne

Ordet “affect” kommer af det latinske “affectus“, som betyder at ændre følelser eller symptomer – at skabe en forandring (og den indflydelse en forandring kan have på noget andet). Begrebet henviser til menneskets følelser som en vigtig del af organismens interaktion med omgivelserne.

Vores viden og ekspertise indeholder blandt andet en indsigt i menneskets følelser, tanker og reaktioner. Vi ved, hvordan disse kan ændres, bearbejdes og fremmes for at udvikle menneskets potentiale for trivsel. Motiveret af menneskets potentiale til at ændre og udvikle sig er vore kerneydelser at undervise landets arbejdspladser i holdnings- og rutinemæssige ændringer med positiv udvikling og vækst som resultat.

Vi har gjort op med kursusmappen - og det skaber en Win-Win-Win situation

Det lyder usædvanligt, men det er rigtigt! De forløb, som Affectum tilbyder, skaber en 3 x Win, nemlig for kunderne, kundernes kunder og for Affectum. Vore forløb er bygget op som en proces, der hæver udbyttet og øger værdien. Vi arbejder målrettet ud fra videnskabelige undersøgelser samt ikke mindst ud fra mange års erfaring og kompetencetilegnelse.

Undersøgelser viser, at den traditionelle kompetencetilførsel, som man møder på det typiske kursus, kun tæller 20% i det samlede hele for at skabe en effektfuld kompetenceudvikling. Det, der vægter højere, er først at motivere deltagerne ved at sikre, at de kan se deres udbytte af forløbet. Derefter sikre implementering. Så stiger chancen for et succesfuldt udbytte med hele 80% i henhold til nedenstående model* (kilde St. Gallens Universitet, Schweiz).

Vi er eksperter i at skabe trivsel, effektivitet og overskud- både mentalt og på bundlinjen

ProcesSpecialisterne, du møder fra Affectum, har alle en stor erfaring og baggrund i arbejdet med effektivitet og personlig udvikling. Denne erfaring bliver løbende suppleret med såvel intern som ekstern undervisning. Det sikrer, at du og din virksomhed konstant møder kvalificeret med- og modspil.

Stærk pædagogisk form

Pædagogikken er på plads, da alt hvad vi laver er bygget op på en systematisk, lavpraktisk og anerkendende tilgang, som styrker målgruppens faglighed og fælles forståelsesramme. Kompetenceudviklingen og materialet bygger på IGLO princippet og 4MAT som den pædagogiske tilgang for at sikre den rette fordeling af motivation, teori og implementering.

Hvem er Affectum

Direktør
+45 2624 1461
gk@affectum.dk

De sidste 20 år har Gitte beskæftiget sig med leder- og medarbejder udvikling indenfor det private og offentlige marked.

Gitte motiveres af at se, hvordan hverdagen bliver nemmere og sjovere for medarbejdere og ledelse, når kulturen er i fokus og bidrager til trivsel og arbejdsglæde.

Du skal være den forandring du ønsker i verden.
– Mahatma Gandhi

Uddannelser
 • ID Psykoterapeut / Mentor
 • Certificeret Psykisk Førstehjælps-instruktør fra Psykiatrifonden
 • NLP Master i Kommunikation / Præsentationsteknik / Coaching / Virksomhedsudvikling
 • Certificeret Stress Coach fra Erhvervspsykolog Majken Matzau
 • Certificeret i DISK Profil System
 • Certificeret i 4MAT
 • Certificeret i TA (transaktions analyse)
 • Træner kandidat indenfor IVK, Ikke Voldelig Kommunikation (også kaldt Girafsprog)
 • Merkonom i salg og markedsføring

HR & Administrationschef
+45 2944 2864
be@affectum.dk

Bente har mange års erfaring og færdigheder indenfor ledelse, HR og administration fra både mellemstore og store internationale virksomheder.

Bente motiveres af at bringe andres styrker og forcer i spil for derved at skabe bedst mulig performance og resultater. Hun tror på, at realistisk målsætning og involverende ledelsesstil skaber trivsel og retning, hvilket giver de bedste betingelser for at opnå resultater og nå de mål, der skaber værdi.

Vi skal lære af vores fejl, men det giver meget mere mening at lære af vores succeser.
– Alfred Josefsen

 

Uddannelser

 • Lederuddannelse i People & Performance
 • DOOR to Leadership, Lederuddannelse i JELD-WEN
 • Proceskonsulent, Erhvervspsykologerne Green & Andersen
 • Arbejdsmiljøuddannelsen,  Arbejdsmiljøgruppen, KBH
 • Chefsekretær/mellemleder, MLU, Probana, Århus
 • Merkonom i virksomhedsorganisation, Herning Handelshøjskole
 • Korrespondent, engelsk og tysk, Midtjysk Handelshøjskole, Herning
Markedschef
+45 2148 0965
lk@affectum.dk

Lisbeth har de sidste 25 år arbejdet indenfor sundhedssektoren med undervisningserfaring både indenfor det kliniske område og det mere personaleudviklende i forbindelse med forandringsprocesser og sammenlægninger af afdelinger.

Lisbeths kerneværdier som underviser er: Tillid, nærvær, balance og udvikling. Det er Lisbeths mission at skabe et nærværende, kærligt og tillidsfuldt rum, der giver kursusdeltagerne mulighed for udvikling i harmoni med dem, de er.

Accepter det, der er – Giv slip på det, der var – Hav tillid til det, der kommer.
– Sonia Ricotti

Uddannelser
 • Integreret psykoterapeut
 • NLP-Master og Master Trained Coach hos Nordisk NLP-Akademi
 • Diplommodul i projektledelse – Kommunikation og Teamrelationer
 • Psykologi og kommunikation ved COK i Aarhus
 • Modul i Gestaltterapi, ”Livsmod, Livsglæde og Eksistens” hos Essens
Kvalitets- & Udviklingschef
+45 2127 7271
jl@affectum.dk

Jesper har de sidste 25 år arbejdet med udviklings og forandringsprocesser indenfor det private og offentlige arbejdsmarked.

Jesper motiveres af at støtte mennesker i at opdage og udnytte deres potentiale, så det, der kan føles umuligt i dag, begynder at føles muligt og opnåeligt.

Alle er genier, men hvis man dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den hele livet tro, den er dum.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • Integreret psykoterapeut MPF
 • Mastercoach
 • Supervisor
 • Pædagog
 • Systemisk familieopstiller
 • Mindfulnessinstruktør
 • Master hypnoseterapeut
 • Master NLP Practitioner
 • Innovation
 • DISC Certificeret
Salgschef
+45 3132 0855
fsc@affectum.dk

Finn har de sidste 35 år beskæftiget sig med salg, og bidraget til at skabe stærke og blivende relationer til kunderne.

Finn motiveres af den direkte kontakt med kunderne, og oplever det som en ære at kunne hjælpe og lytte til kunderne og deres behov.
IT Chef
+45 4090 4146
ch@affectum.dk

Claus …

Livet er som at køre på cykel.
For at holde balancen må man holde sig i bevægelse.
– Albert Einstein

Uddannelser
Administrativ Koordinator
+45 5191 2141
lha@affectum.dk

Lone har beskæftiget sig med salg og kundeservice gennem mere end 20 år.

Lone motiveres af at gøre en forskel for kunderne og sætter en ære i at have glade og tilfredse kunder. Hun er yderst serviceminded både overfor kunder og i arbejdet med den daglig drift og bagvedliggende processer.

Den klogeste er ikke den, der laver færrest fejl men den, som lærer noget af sine fejl.
Administrativ Koordinator
+45 6025 1641
ja@affectum.dk

Den røde tråd i Joans arbejdsliv er kundeservice, koordinering og forretningsforståelse. Joan har igennem de sidste mange år arbejdet hovedsageligt i det private erhvervsliv og hun har også været omkring offentlig administration, og stortrives i koordinatorens rolle, hvor hun har en bred kontaktflade og får lov til at tale med mange forskellige mennesker. Joan kan godt lide, at der er plads til humor og dril blandt kollegaer og samarbejdspartnere. Ellers bliver det for kedeligt.

Hvor der er mennesker, sker der fejl. Laver man ingen fejl, så er det måske fordi, at man laver for lidt.

Uddannelser
 • Sagsbehandling, Erhvervsakademi Dania
 • Digital Markedsføring, Bigum & Co
 • Strategisk indkøb, Erhvervsakademi MidtVest
 • HD enkeltfag i erhvervspsykologi, AU-HIH
 • Designteknolog, indkøb med speciale i beklædning, TEKO
Digital Mediespecialist
+45 6017 9250
nk@affectum.dk

Nicolai altid haft en forkærlighed til teknologi generelt og især kameraer. Han har arbejdet selvstændigt som fotograf i 8 år, mens han uddannede sig som multimediedesigner og tog en bachelor i digital konceptudvikling. I dag er han digital mediespecialist hos Affectum, hvor han er husfotograf og digital alt-mulig-mand.

Uddannelser
 • Multimediedesign
 • Bachelor i digital konceptudvikling
Projektrådgiver
+45 2524 8556
chk@affectum.dk

Cristina har de sidste 19 år arbejdet inden for sundhedssektoren, hvor hun har arbejdet med personaleudvikling, arbejdsmiljø og forandringsprocesser med fokus på det enkelte menneske, såvel som gruppen. Cristina tror på, at man kommer længst, når man bruger hinandens resurser og kompetencer og dermed sammen står stærkere.

Cristina er uformel og positiv med fokus på relationer. Hun motiveres af, at man skal trives ved at gå på arbejde. Et godt arbejdsmiljø sikrer glade medarbejdere og glade medarbejdere giver værdi for virksomheden.

Du lever kun livet én gang, men hvis du lever det rigtigt, er det også nok.
– Adam Marshall

Uddannelser
 • Det personlige lederskab og forandringer (Diplommodul)
 • Det strategiske lederskab (Akademimodul)
 • Organisation og arbejdspsykolog (Akademimodul)
 • Ledelse i praksis (Akademimodul)
 • Coaching og konflikthåndtering (Akademimodul)
Ambassadør
+45 2083 2550
pt@affectum.dk

Pia har stor erfaring fra plejesektoren og har gennem mange år arbejdet som leder/forstander af plejecentre i både offentlig- og privat regi. Trivsel og arbejdsglæde er Pias kerneværdier, og hun ved af erfaring at disse er altafgørende for at skabe vækst i hverdagen.

Pia motiveres af at se, hvordan beboere og personale får glæde og tryghed, når medarbejdere bliver hørt og set. Dette skabes via kommunikation, udvikling og synlig ledelse.

Vær den forandring du ønsker at se i verden.
– Mahatma Gandhi
Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver
Ansvarlig for psykisk arbejdsmiljø
+45 4089 8041
ld@affectum.dk

Lars Dencker er AT autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for det psykosociale område. Han har arbejdet med samarbejdsudvikling, konflikthåndtering, organisationsudvikling og ledelsesudvikling i en årrække. Han er tillige forfatter til flere bøger om ledelse, organisation og samarbejdsudvikling.

Lars motiveres af og trives ved at være sammen med folk, der gerne vil udvikle sig selv.

Det der flytter verden og vore organisationer er evnen til, i fællesskab at opfatte virkeligheden, sanse fremtiden, se mulighederne og fastholde dem med entusiasme og energi.
– Lars Dencker

Specialkompetence:
Arbejdsmiljø- og samarbejdsudvikling, Organisationsudvikling, samt dybdeborende analyser af samarbejdsmiljø og virksomhedskultur.

Uddannelser
 • Cand. Psych. fra Aarhus Universitet
 • AT Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver indenfor det psykosociale område
 • Diverse metodekurser indenfor psykologisk intervention og terapeutisk virke
 • Diverse kurser i gruppedynamik, interventionstræning og laboratoriemetoden
 • Certificeret i 16 PF, Personfaktoranalysen samt DISC profil
 • Diplomuddannelse i Forhandling og konfliktløsning
 • Certificeret ICMC konsulent
Senior Projektleder
+45 4232 3318
fs@affectum.dk

I de sidste 25 år har Flemming arbejdet med træning, læring og udvikling af ledere og medarbejdere.

Flemming motiveres af at se, hvordan arbejdet med relationer og forandringsprocesser skaber indsigt, helhedsforståelse og resultater og derigennem øger trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og gruppen.

Hvis du frygter for besvær, kan du lige så godt la’ vær.
– Piet Hein

Uddannelser
 • Master i organisationspsykologi
 • RUC, Human Resource Management
 • CBS, Voksenpædagogik
 • Professionshøjskolen UCC, Certificering i JTI og TeamDiamant
 • Brøgger Erhvervspsykologer, Systemiske Coachuddannelser
 • Conmoto A/S, Forsvarsakademiet og Coach Academy
Projektleder & Projektrådgiver
+45 9394 5678
lt@affectum.dk

I de sidste 10 år har Lonny arbejdet med læring og didaktik samt udvikling af ledere og medarbejdere – med afsæt i 15 års ledelseserfaring.

Lonny motiveres af at se, hvordan arbejdet med læring sætter mennesker i stand til at bevæge sig, og vokse i troen på sig selv – for herigennem at skabe resultater. Lonny har fokus på at gøre læring til en løbende proces, og sætte læring i et bredere perspektiv end ”blot” i klasserummet.

Lonny tror på, at når læring bringes ind i fællesskabet, vil det skabe indsigt, motivation og praksisforståelse som understøtter opnåelse af resultater, hvilket vi alle inderst inde higer efter at bidrage til.

Vanvid er at gøre det samme igen og igen, mens man forventer anderledes resultater.
– Albert Einstein


Uddannelser
 • Diplom i Erhvervs pædagogik, Professionshøjskolen Metropol
 • Masterclass, kommunikation, Probana Business School
 • Certificeret mentor, Mentor Danmark
 • Certificering i HBDI® personprofil værktøj, Teknologisk Institut Danmark
 • Proceskonsulent, Probana Business School
 • NLP Practitioner, Dansk NLP Institut
Projektleder & Projektrådgiver
+45 2327 8877
tm@affectum.dk

De seneste 20 år har Tanja beskæftiget sig med personlig udvikling, kommunikation og forandringsprocesser for både medarbejdere og ledere i mange forskellige sektorer.

Tanja motiveres af, at skabe rum for at teori og metoder omsættes konkret og brugbart til læring og trivsel for den enkelte og teamet. Tanja skaber tillid i rummet og er kendt for kærligt at puffe mennesker til konkret og værdifuld handling til gavn og glæde for den enkelte, teamet og organisationen.

Vær opmærksom på dine tanker for de bliver til ord.
Vær opmærksom på dine ord for de bliver til handlinger.
Vær opmærksom på dine handlinger for de bliver til vaner.
Vær opmærksom på dine vaner for de bliver din karakter.
Vær opmærksom på din karakter for den bliver din skæbne.
– Lao Tsu

Uddannelser
 • Naturterapeut, HEG
 • Certified Mental Trainer, Scandinavian University
 • Certificeret Coach, ICC
 • Cand.merc HRM, CBS
ProjektSpecialist
+45 2834 3820
llh@affectum.dk

Siden 2013 har Lars beskæftiget sig med Terapi, Coaching og personlig udvikling og støttet mennesker i forandringsprocesser både individuelt og i grupper. Lars har tidligere også arbejdet indenfor det kommunale, jobcentret, samt sundhedssektoren.

Lars motiveres af at se andre udvikle og udfolde sig, så der kan skabes et liv med mere glæde, frihed og personlig styrke.

Lad dit smil ændre verden – men lad ikke verden ændre dit smil.
– Ukendt

Uddannelser
 • Psykomotorisk Terapeut
 • Yes2life Integreret Psykoterapeut; familieopstiller, spædbarnsterapeut & sandplay-terapeut
 • Yes2life Master Trained Coach; uddannet i både lineær og æstetisk coaching
 • Yes2life Formidler
 • Yes2life Supervisor
 • Introduktion/grundmodul i Metakognitiv Terapi
ProcesSpecialist
+45 2880 2625
amm@affectum.dk

Anne har i mere end 25 arbejdet i feltet mellem behandling og formidling. Hun er optaget af processer og har fokus på vedvarende at forfine og udvikle kommunikationen mellem mennesker. Ligesom hun er optaget af at finde muligheder i det fastlåste og veje i det smertefulde.

Anne har en nænsom og kærlig tilgang til andre mennesker med stor respekt for den enkeltes ståsted, værdier og ressourcer. Hun har en grundlæggende forståelse for, at modet til forandring skabes i det anerkendende og tillidsfulde møde. Det er herudfra vi vover og vokser og udvikler os som mennesker.

Anne vil med sit nærvær og sin nysgerrige væremåde fremstå som en stærk facilitator. Hun motiveres af at opleve, hvordan personlig udvikling styrker og udvikler fællesskaber.

Der er en revne i alting. Det er sådan lyset kommer ind.
– Leonard Cohen


Uddannelser
 • Mindfulnessinstruktør
 • Psykoterapeut
 • Cool Kids instruktør
 • ADHD-instruktør
 • DISPUK Samtalepraksis i systemisk og narrativ metode
 • Meditation og indre helhed
 • Konflikthåndtering (herunder Girafsprog)
 • Indvandrerlæreruddannelsen
 • Læreruddannelsen
ProcesSpecialist
+45 4222 7640
cs@affectum.dk

Christian har oprindelig en fortid fra detailbranchen og hæren. Gennem de sidste 12 år har han arbejdet med forandringsprocesser, individuelt såvel som familier, grupper og supervision. Christian har 7 års erfaring inden for dobbeltdiagnoser.

Christian tror på, at alle mennesker gerne vil lykkes! Har fokus på at supporte gruppen til at fungere effektivt. Motiveres af at kunne bidrage og støtte den enkeltes proces til øget livskvalitet, personlig udfoldelse såvel som at dele sit bidrag til gruppen, de indgår i. Christians kerneværdier som underviser er: Tillid, nærvær, autencitet, gensidig respekt, og selvfølgelig humor.

Ingen risiko eller forandring, er nogensinde for lille, til at være af betydning.

Uddannelser
 • Exam. Psykoterapeut (4 år hos Psykoterapeutisk Institut Aarhus) MPF
 • Bachelor. Psykomotorisk Terapeut
 • Dobbeltdiagnoseuddannelse
 • Sergent, Hæren
 • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)
 • Certificeret i brugen af DISC, Thomas International
ProcesSpecialist
+45 2220 8827
mj@affectum.dk

De sidste 20 år har Mette arbejdet med ledelse og forandrings processer. Det har for Mette altid handlet om relationer og at få andre til at trives bedst muligt. Som helt ung arbejdede Mette på et plejecenter i Odense, hvor hun blandt andet erfarede vigtigheden af at yde omsorg og nærvær for andre. Mette arbejder i dag også som frivillig rådgiver hos Psykiatrifonden.

Mette motiveres af at hjælpe andre gennem forandringer på en nænsom og kærlig måde.

If you want something you never had, you have to do something you´ve never done.

Uddannelser
 • Læser på 4. år af Psykoterapeut uddannelsen
 • NLP Master Coach
 • HD (O) Organisation og Ledelse
ProcesSpecialist
+45 5164 9364
kb@affectum.dk

I mere end 15 år har Karina arbejdet med udvikling af mennesker, teams og organisationer inden for forskellige brancher. Karina brænder for interaktionen mellem mennesker; det der sker i nuet og udviklingen heraf – særligt udvikling af kompetencer indenfor servicefaget.

Karina bidrager med en værktøjskasse, der kan omsættes til praksis, så det bliver en naturlig del af hverdagen. Det sker i øjenhøjde, med nærvær og i et samspil med deltagerne.

Change happens when you are present.

Uddannelser
 • NLP Psykoterapeut (MPF)
 • Stress coach
 • NLP Trainer – underviser på practitioner hold
 • Certificereret i forskellige personlighedsprofiler
 • Bachelor i ledelse

ProcesSpecialist
+45 6019 7351
jt@affectum.dk

Jeanette har de sidste 20 år beskæftiget sig med at støtte mennesker i deres udviklingsprocesser – og uanset hvem Jeanette arbejder med, er hendes tilgang nærværende, ressourceorienteret og anerkende.

Jeanette motiveres af at observere og lytte til hvor den enkelte er ”lige her og nu” – hvilke tanker og ord den enkelte har om sig selv, sit arbejde, gruppen og organisationen.

Jeanette er god til at tage metaperspektiv – også i svære situationer. Hun formår at trække den enkeltes kompetencer og udfordringer frem i lyset, og dermed give den enkelte eller gruppen mulighed for at få følelsen af ejerskab over egen udvikling i et trygt og autentisk rum.

Uddannelser

 • Psykoterapeut (Specular)
 • Psykomotorisk Terapeut
 • Stress- og traumeterapeut
 • Ikke voldelig kommunikation – Girafsprog
 • Krisepsykologi
 • Den motiverende samtale
ProcesSpecialist
+45 5042 6094
mbp@affectum.dk

Marlene har de sidste 15 år, haft sit skarpe blik rettet mod at hjælpe mennesker med at tage pladsen i førersædet i eget liv. Hun gør det gennem en tydelig og positiv relation, hvor hun har fokus på at understøtte menneskers grundlæggende psykologiske behov.

Marlenes erfaring med motiverende arbejde spænder bredt indenfor det pædagogiske felt, og hun formår at bringe både styrker og udfordringer i spil i sit arbejde hen imod positiv udvikling. Marlene er ligefrem og indlevende i sin formidling og formår at tilpasse sig didaktisk til den aktuelle målgruppe, hvor hun tager ansvar for processen. Hun motiveres af kompleksitet og muligheden for at skabe overblik i denne.

You have brains in your head.
You have feet in your shoes.
You can steer yourself in any direction you choose.
– Dr. Seuss

Uddannelser
 • Socialpædagog
 • Master i Positiv Psykologi
 • Neuropædagogik
 • Metakognitivterapi
 • Kommunikation, organisation og ledelse
 • Mindfulness og yoga
ProcesSpecialist
+45 2010 2328
tpe@affectum.dk

I mere end 20 år har Tina arbejdet med undervisning, personlig udvikling og mennesker i forandringsprocesser i arbejdslivet og i privatlivet med mange forskellige målgrupper. For Tina handler det om relationer, om at vi alle er forskellige og om motivation og anerkendelse, og hun er til stede med sit nærvær og indlevelse i mødet med mennesker.

Tina har arbejdet med medarbejderudvikling og lederudvikling i en stor dansk koncern med fokus på kompetenceudvikling, coaching og sparring, hvor kultur, forandring og fællesskab var nogle af nøglebegreberne.

Tina motiveres af at møde mennesker i krydsfeltet tryghed/nye vinde blæser og nysgerrige spørgsmål/at stå i det åbne.

Det vigtigste er at blive ved med at stille spørgsmål. Nysgerrigheden har sine egne grunde til at eksistere.

Uddannelser
 • Integral Psykoterapeut, ID Academy
 • Proceskonsulent, Attractor
 • Systemisk Coach
 • HD (O) Organisation og Ledelse
 • HD (A) Afsætningsøkonomi
 • Certificeret i forskellige personlighedsprofiler
ProcesSpecialist
+45 4024 1309
alv@affectum.dk

De sidste 15 år har Anne Line beskæftiget sig med kommunikation og udvikling. Hun har bl.a. faciliteret processer for lærere, pædagoger, sundhedspersonale og frivillige, som ønsker at skabe en anerkendende kultur, hvor forskellighed hilses velkommen, hvor udfordringer håndteres omsorgsfuldt og i fællesskab, og hvor fokus er på forståelse og værdsættelse af det, som er vigtigt for den enkelte.

Anne Line motiveres af at støtte mennesker i at udfolde deres potentiale og at bidrage til at skabe trivsel og udvikling på arbejdspladser, i institutioner, foreninger og familier.

Når du taler, så forsøg at kombinere ærlighed med omsorg.
– Miki Kashtan

Uddannelser
 • International certificeret træner i Ikke Voldelig Kommunikation
 • Proceskonsulent
 • Coach
 • Projektleder
 • Udviklingskonsulent
 • Cand. Scient. Pol.
ProcesSpecialist
+45 6053 8807
lr@affectum.dk

Gennem de sidste 20 år har Line arbejdet med undervisning, forandringsprocesser og personlig udvikling. Line har været særligt optaget af at gøre en forskel for de professionelle, der arbejder med at hjælpe andre mennesker. Således har Line holdt foredrag, undervist og superviseret i en lang række sammenhænge inden for det specialpædagogiske område.

Line motiveres af at skabe engagement og trivsel hos andre mennesker. Det bedste ved at arbejde med menneskers udvikling er at se, hvordan den enkelte vokser i forhold til sig selv og andre og hvordan denne udvikling spredes som ringe i vandet – privat og professionelt.

For at kunne have nye og uvante tanker, må der være plads til det velkendte.
– Gregory Bateson

Uddannelser
 • Psykoterapeut, Københavns Gestalt Institut
 • Konfliktvejleder, Center for Konfliktløsning
 • Procesfacilitator- og coaching, Metropol
 • Cand.pæd. antropologi, DPU, Århus Universitet
 • Folkeskolelærer, Blaagaard Statsseminarium
ProcesSpecialist
+45 6166 3102
kbs@affectum.dk

Karina har siden 2012 beskæftiget sig med psykoterapi, supervision, undervisning og coaching. Hun motiveres og inspireres af relationer og er optaget af at møde mennesker med en forståelse af, hvor de er i livet – netop nu.

Karina ønsker at bidrage til både øget forståelse, trivsel og udvikling. Når vi forstår os selv, bliver det muligt også at forstå andre. Denne proces gør indtryk og sætter aftryk – både privat, professionelt og relationelt.

I undervisning og samtaler vil man opleve et nærværende, trygt og tillidsfuldt rum, hvor det bliver muligt for den enkelte såvel som gruppen at kunne bevæge sig og gå nye skridt hen imod det, der tidligere ikke var muligt.

Vi gør ALTID vores bedste, og vi handler ALTID af en grund.

Uddannelser
 • Psykoterapeut, MPF – Systemisk Institut for Familieterapi
 • Supervisor – Systemisk Institut for Familieterapi
 • Narrativ coaching og vejledning – Dispuk
 • Certificering i brug af styrkeprofil og de 24 karakterstyrker
 • Metakognitiv kursus – Neokognitivt Institut
 • Uddannet privatrådgiver i pengeinstitut
ProcesSpecialist
+45 6064 1100
aja@affectum.dk

Arly har siden 1988 beskæftiget sig med kompetenceudvikling og forandringsprocesser i henholdt til både organisationer og individer.

Ligeledes har Arly stor erfaring som kursusleder, facilitator, coach og sparringspartner samt med udvikling af læringsdesign.

Arly motiveres af at arbejde med mennesker, som ønsker at udvikle sig og se positive forandringer tage sin plads i mennesker og organisationer.

At gøre det rigtige er ikke svært…
– Det, der er svært, er at vide, hvad det rigtige er…
– når først du véd, hvad det rigtige er…
– er det svært ikke at gøre det
– Ben Kingsley i filmen ”The Confession”

Uddannelser
 • Psykoterapeut – Institut for Organisk Psykoterapi
 • Certificeret Level lV – 4Mat – About Learning (USA)
 • Certificeret i ”Situationbestemt Ledelse”
 • Certificeret i ”Open Space Technology”
 • Certificeret i Garuda Personligheds test
ProcesSpecialist
+45 6161 6473
et@affectum.dk

Erik har igennem de sidste 20 år arbejdet med personlig udvikling samt vækst og læring i organisationer.

Han motiveres af at støtte mennesker i en rejse hjem til sig selv og sine dybere værdier, og at hjælpe andre til at leve livet og gå i relation med udgangspunkt heri til glæde for både organisationen, teamet, borgerne og sig selv.

Erik drives i sit personlige liv og sit arbejdsliv af nøgleord som autenticitet, medmenneskelighed, ligeværd og kontaktfyldt nærvær.

Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet.
Den lille prins af Antoine de Saint-Expury

Uddannelser
 • Cand.scient.soc., Roskilde Universitetscenter
 • Psykoterapeut, Tobiasskolen
 • Kropsterapeut, Totum
 • Uddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi, Wattar Gruppen
 • Master NLP Coach, NLP Huset
 • Stresscoach, Bjarne Toftegaard
ProcesSpecialist
+45 2141 2117
es@affectum.dk

Eva har mere end 20 års erfaring med ledelse, forandringsprocesser, undervisning og organisationsudvikling. Hun er passioneret for at vækste det menneskelige potentiale og indre lederskab til gavn for den enkelte, teamet og organisationen.

Eva har en unik evne til at få øje på og opløse de forhindringer i kommunikationen, som hæmmer forandringsparathed, helhedsløsninger, trivsel og livskvalitet. Hun inspirerer og udfordrer til et nyt støttende udsyn og en øget bevidsthed, der resulterer i ejerskab, autenticitet og sammenhængskraft.

Tilstanden du og jeg handler ud fra, er langt mere afgørende end det, vi gør.
– Eget citat

Uddannelser
 • Terapeut Cyklus Center
 • Integrative Coaching – The Ford Institute
 • Certificeret ICC coach
 • HD(O) strategi og ledelse
 • Lederuddannelse i ISS Danmark
 • Lederuddannelse i Salling Group
ProcesSpecialist
+45 2395 4949
de@affectum.dk

Dorte har cirka 25 år bag sig som medarbejder i store og mellemstore virksomheder. Derigennem har hun erfaret vigtigheden af en positiv/givende energi samt gode relationer, som udgangspunkt for at nære et godt samarbejde.

Dorte har 5 års erfaring som underviser og supervisor på en psykoterapeutuddannelse. Her har nøgleord som; nærvær, relationen, tilstedeværelse, tydelighed, høj faglighed samt rummelighed været altafgørende og naturlige for hende. Dorte navigerer sikkert i undervisningen, og hun evner at skabe et godt, nærværende og udviklende rum.

Dortes motivation er størst, når hun arbejder med – og indgår i – menneskelige relationer, hvor der er fokus på det, der løfter individet og nærer fællesskabet. Uden en god relation, kan der ikke være tillid til at gå igennem det, der kan være svært.

Det er i relationer vi såres, og det er i relationer vi kan hele.

Uddannelser
 • Efteruddannelse i Systemisk Familieopstilling for psykoterapeuter hos ISFO
 • Krops- & Psykoterapeut – Tobias-Skolen
 • Coach – Sofia Manning
ProcesSpecialist
+45 4180 6080
mhh@affectum.dk

Marlene har de sidste 15 år støttet, trænet, vejledt og undervist mennesker i at se deres egne styrker og potentiale. Hun arbejder med en motiverende, pragmatisk og anerkendende tilgang, hvor du som deltager føler dig set og inddraget. Marlene motiveres af at facilitere kreative og samskabende processer. Hun underviser under devisen; udvikling skal skabe transfer til brug i eget liv, men også være sjovt og motiverende.

Marlenes erfaringer spænder bredt, men har alle rod i hendes store kærlighed til udvikling, undervisning og mennesker.

Uddannelser
 • Master i Positiv Psykologi, AU
 • Ba. Sociologi, AAU
 • Vejledning og sparring, VIA
 • Kaospilot (1.del)
 • Insights profilering
 • Grafisk og digitalt design
ProcesSpecialist
+45 5383 5414
sb@affectum.dk

Suzi har de sidste 20 år arbejdet som afdelingsleder indenfor specialområdet. Fokusområderne har været det gode arbejdsmiljø, personlig udvikling og kulturforandringer. Suzi har altid haft et blødt punkt for mennesker, som af den ene eller anden grund har brug for hjælp og vejledning i livet.

Suzi guider og giver de små skub til at kommet et skridt videre på en rolig og omsorgsfuld måde. Suzi motiveres af at være sammen med mennesker, der kan lide at være i udvikling med et positivt afsæt, og at vi sammen kan nå det ønskede mål og få ejerskab trods vores forskelligheder.

Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt.
– Pippi Langstrømpe

Uddannelser
 • Integreret psykoterapeut
 • NLP master i kommunikation og forandring
 • Eksamineret selvsabotage coach
 • Certificeret kostvejleder og sundhedscoach
 • Kognitiv terapi og metode
 • Pædagog
ProcesSpecialist
+45 2333 9551
vdg@affectum.dk

Igennem et mangfoldigt og spændende arbejdsliv i både offentlig og privat regi har Vibeke arbejdet med relationer, pædagogisk udviklingsarbejde og læreprocesser. I forbindelse med undervisning, rådgivning, vejledning, supervision og terapeutisk samtale med børn, unge og deres forældre har Vibeke igennem alle årene også arbejdet med krisepsykologi, konflikthåndtering og mestringsstrategier i forskellige sammenhæng.

Vibeke motiveres af at være medvirkende til at skabe mulighed for, at mennesker kan udvikle sig gennem relationer og læreprocesser, og til at være medvirkende til at skabe forståelse for det betydningsfulde i at tilegne sig viden om og indsigt i egne roller og mønstre og derigennem blive bevidst om egne styrker og svagheder i al kommunikation og samarbejde både privat og på arbejdspladsen.

Nothing happens until something moves.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • Supervisor fra INPRAXIS
 • Familie- og Psykoterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut (DFTI)
 • MA/KA i Generel Pædagogik (Cand. Pæd. Pæd.) fra Aarhus Universitet (AU)
 • BA i pædagogik med tilvalg i psykologi fra Københavns Universitet (KU)
 • Folkeskolelærer
ProcesSpecialist
+45 2990 8282
mrd@affectum.dk

Marianne har gennem et par årtier beskæftiget sig med udvikling, undervisning og supervision, både indenfor det private og offentlige arbejdsmarked, nationalt og internationalt.

Marianne har stort kendskab til at arbejde proces-orienteret med mennesker, individuelt og i grupper. Hendes erfaring favner mange målgrupper. Hun formidler nærværende og autentisk, med respekt for at mennesker udfolder og udvikler sig i forskelligt tempo.

Marianne motiveres af menneskers forskellighed, hvorved nysgerrigheden pirres, og der åbnes op for udviklende dialoger, relationer og nye indsigter.

Det er Mariannes mission at skabe en sund grobund for øget trivsel, livsglæde og udvikling via nærværende kontakt og trygge relationer. Heri ligger forståelsen af menneskers dybereliggende psykologiske lag og adfærd.

Det har jeg ikke prøvet før – så det kan jeg godt.
– Pippi Langstrømpe

Uddannelser
 • Formidler og supervisor
 • Familieopstiller
 • ISP traumeterapeut
 • Integreret Psykoterapeut, Sandplayterapeut og Spædbarnsterapeut
 • Master Trained Coach
 • Professions bachelor i Pædagogik
ProcesSpecialist
+45 2384 9895
sdl@affectum.dk

Stine har gennem de sidste 25 år arbejdet i den offentlige sektor indenfor pleje/genoptræning, pædagogik og ledelse. Det er kommunikation og udvikling mellem mennesker og særligt organisationskultur og samspil, der har hendes store interesse.

Siden 2018 har hun arbejdet fokuseret med terapi/coaching og supervision af personalegrupper.

Stine motiveres bl.a. af den energi, der skabes, når mennesker får fokus på egen rolle og påvirkning i samspillet.

Uddannelser
 • Stressambassadør
 • Supervisor – Systemisk Institut for Familieterapi
 • Psykoterapeut MPF – Systemisk Institut for Familieterapi
 • Master i Etik og Værdier i Organisationer, modul 3, Aarhus Universitet
 • NADA-akupunktør
 • Socialpædagog
Kandidatstuderende i Læring og Forandringsprocesser
+45 2169 0430
mk@affectum.dk

Morten har flere års erfaring og færdigheder inden for forandringsprocesser og i at skabe organisatorisk læring i både små og store internationale virksomheder indenfor forskellige brancher.

Morten motiveres af at arbejde med og udvikle mennesker både individuelt og i teams. Han tror på, at organisationer i sidste ende handler om mennesker, hvorfor en involverende ledelsesstil er vigtig med henblik på at bringe medarbejderens viden og kompetencer i spil og dermed skabe et psykologisk trygt arbejdsmiljø.

Du behøver ikke at være fantastisk for at gå i gang, men du er nødt til at gå i gang for at blive fantastisk.
– Zig Ziglar

Uddannelser
 • Bachelor i Organisatorisk læring
 • Kandidatstuderende i Læring og forandringsprocesser
Kandidatstuderende i Læring og Forandringsprocesser
+45 2240 5355
cmr@affectum.dk

Christian har de seneste år beskæftiget sig med forandringsprocesser og medarbejderinvolvering. Denne rejse har ført til adskillige virksomhedssamarbejde, hvor han har udarbejdet behovsanalyser for alt lige fra vinmøllebranchen til pædagogfaget.

Christian motiveres af at skabe arbejdsmiljøer med fokus på trivsel. Han tror på at involverende processer, som drager nytte af de mange kompetencer der findes i en organisation, er et af de vigtigste elementer for at skabe værdi og fælles retning i en organisation.

Forandring er slutresultatet af al sand læring.
– Leo Buscaglia

Uddannelser
 • Bachelor i Organisatorisk læring
 • Kandidatstuderende i Læring og forandringsprocesser

Kontakt Affectum

Affectum ApS
CVR: 33748566

Københavnsvej 81, 4000 Roskilde

Birk Centerpark 40, 7400 Herning

Affectum ApS er kåret til Børsen Gazelle 2020

At blive kåret som Børsen Gazelle gør mig utrolig glad, siger stifter og direktør Gitte Kilhof. Vores team af dedikerede medarbejdere, engagerede og professionelle ProcesSpecialister samt alle vores andre samarbejdspartnere har gjort dette muligt. Uden dem kunne vi ikke have nået ud til vores brede vifte af kunder og begejstret dem med vores fantastiske koncept VækstKULTUR®.

Vi er stolte over kåringen, og takker vores kunder for den tillid de har vist os. Uden vores kunder kunne vi ikke have opnået denne fantastiske milepæl i Affectum ApS historie.

Læs mere om Børsen Gazelle her.