Om Affectum

Vores navn afspejler vores inderste kerne

Ordet “affect” kommer af det latinske “affectus“, som betyder at ændre følelser eller symptomer – at skabe en forandring (og den indflydelse en forandring kan have på noget andet). Begrebet henviser til menneskets følelser som en vigtig del af organismens interaktion med omgivelserne.

Vores viden og ekspertise indeholder blandt andet en indsigt i menneskets følelser, tanker og reaktioner. Vi ved, hvordan disse kan ændres, bearbejdes og fremmes for at udvikle menneskets potentiale for trivsel. Motiveret af menneskets potentiale til at ændre og udvikle sig er vore kerneydelser at undervise landets arbejdspladser i holdnings- og rutinemæssige ændringer med positiv udvikling og vækst som resultat.

Vi har gjort op med kursusmappen - og det skaber en Win-Win-Win situation

Det lyder usædvanligt, men det er rigtigt! De forløb, som Affectum tilbyder, skaber en 3 x Win, nemlig for kunderne, kundernes kunder og for Affectum. Vore forløb er bygget op som en proces, der hæver udbyttet og øger værdien. Vi arbejder målrettet ud fra videnskabelige undersøgelser samt ikke mindst ud fra mange års erfaring og kompetencetilegnelse.

Undersøgelser viser, at den traditionelle kompetencetilførsel, som man møder på det typiske kursus, kun tæller 20% i det samlede hele for at skabe en effektfuld kompetenceudvikling. Det, der vægter højere, er først at motivere deltagerne ved at sikre, at de kan se deres udbytte af forløbet. Derefter sikre implementering. Så stiger chancen for et succesfuldt udbytte med hele 80% i henhold til nedenstående model* (kilde St. Gallens Universitet, Schweitz).

Vi er eksperter i at skabe trivsel, effektivitet og overskud- både mentalt og på bundlinjen

ProcesSpecialisterne, du møder fra Affectum, har alle en stor erfaring og baggrund i arbejdet med effektivitet og personlig udvikling. Denne erfaring bliver løbende suppleret med såvel intern som ekstern undervisning. Det sikrer, at du og din virksomhed konstant møder kvalificeret med- og modspil.

Stærk pædagogisk form

Pædagogikken er på plads, da alt hvad vi laver er bygget op på en systematisk, lavpraktisk og anerkendende tilgang, som styrker målgruppens faglighed og fælles forståelsesramme. Kompetenceudviklingen og materialet bygger på IGLO princippet og 4MAT som den pædagogiske tilgang for at sikre den rette fordeling af motivation, teori og implementering.

Hvem er Affectum

Salg og Administration

Gitte KilhofDirektør og Projektleder
+45 2624 1461
gk@affectum.dk

De sidste 20 år har Gitte beskæftiget sig med leder- og medarbejder udvikling indenfor det private og offentlige marked.

Gitte motiveres af at se, hvordan hverdagen bliver nemmere og sjovere for medarbejdere og ledelse, når kulturen er i fokus og bidrager til trivsel og arbejdsglæde.

Du skal være den forandring du ønsker i verden.
– Mahatma Gandhi

 

Uddannelser

 • ID Psykoterapeut / Mentor
 • Certificeret Psykisk Førstehjælps-instruktør fra Psykiatrifonden
 • NLP Master i Kommunikation / Præsentationsteknik / Coaching / Virksomhedsudvikling
 • Certificeret Stress Coach fra Erhvervspsykolog Majken Matzau
 • Certificeret i DISK Profil System
 • Certificeret i 4MAT
 • Certificeret i TA (transaktions analyse)
 • Træner kandidat indenfor IVK, Ikke Voldelig Kommunikation (også kaldt Girafsprog)
 • Merkonom i salg og markedsføring

Bente Egsgaard-FjordHR & Administrationschef
+45 2944 2864
be@affectum.dk

Bente har mange års erfaring og færdigheder indenfor ledelse, HR og administration fra både mellemstore og store internationale virksomheder.

Bente motiveres af at bringe andres styrker og forcer i spil for derved at skabe bedst mulig performance og resultater. Hun tror på, at realistisk målsætning og involverende ledelsesstil skaber trivsel og retning, hvilket giver de bedste betingelser for at opnå resultater og nå de mål, der skaber værdi.

Vi skal lære af vores fejl, men det giver meget mere mening at lære af vores succeser.
– Alfred Josefsen

 

Uddannelser

 • Lederuddannelse i People & Performance
 • DOOR to Leadership, Lederuddannelse i JELD-WEN
 • Proceskonsulent, Erhvervspsykologerne Green & Andersen
 • Arbejdsmiljøuddannelsen,  Arbejdsmiljøgruppen, KBH
 • Chefsekretær/mellemleder, MLU, Probana, Århus
 • Merkonom i virksomhedsorganisation, Herning Handelshøjskole
 • Korrespondent, engelsk og tysk, Midtjysk Handelshøjskole, Herning

Sanne HaaningProjektleder og ProcesSpecialist
+45 3176 2393
sh@affectum.dk

I de sidste 10 år har Sanne arbejdet som ProcesSpecialist indenfor det private og offentlige marked.

Sanne motiveres af, at skabe erkendelse for personlige og faglige udviklingsområder hos medarbejdere og ledere, samt sikre en informativ, inspirerende og sikker uddannelse og proces, hvor implementering er grundlaget for forandring.

At rejse er at leve.
– H.C. Andersen

 

Uddannelser

 • Psykoterapeut
 • Par- og Familie Terapeut
 • NLP Practitioner
 • Enneagram Master (herunder også ifht. par og børn)
 • Coach
 • Akademimerkonom i Ledelse
 • Præsentationsteknik
 • 4MAT
 • DISC

Pernille KilhofSalgskoordinator
+45 6017 9254
pk@affectum.dk

Pernille sidder på kontoret i Roskilde og står for alt det praktiske omkring planlægning og opstart af virksomhedsforløbene.

Hun er speciel skarp på at have overblikket og har fokus på de interne processer i forhold til at kunderne får deres materialer.

Rikke KilhofSalgskoordinator
+45 3020 8354
rk@affectum.dk

Rikke sidder på kontoret i Roskilde og er en del af administrationen.

Hun motiveres af kundernes feedback og udvikling, der ses gennem forløbene.

Carina BirchVirksomhedspraktikant
cb@affectum.dk

Carina er i virksomhedspraktik på hendes 9. semester. Hun læser på kandidatuddannelsen Uddannelsesvidenskab i Aarhus, og er færdig i sommeren 2020.

Carina motiveres af at se personlig og faglig udvikling, og håber på at kunne bidrage med nye inputs for at kunderne hos Affectum får den bedst mulige læringsproces og det bedste resultat.

Finn SchibstadSalgschef
+45 4144 9115
fsc@affectum.dk

Finn har de sidste 35 år beskæftiget sig med salg, og bidraget til at skabe stærke og blivende relationer til kunderne.

Finn motiveres af den direkte kontakt med kunderne, og oplever det som en ære at kunne hjælpe og lytte til kunderne og deres behov.

Strategisk Rådgiver
+45 6084 1198
hb@affectum.dk

Henrik har gennem de seneste ca. 30 år arbejdet som chef og leder på ældre- og handicapområdet i flere jyske og en fynsk kommune. Henrik har et indgående kendskab til de politiske, organisatoriske og driftsmæssige problemstillinger, der eksisterer i en politisk ledet organisation.

Henriks force ligger i at kunne diagnosticere diverse udfordringer og gennem overblik og refleksion opstille handlemuligheder på konkrete situationer.

Hos de fleste mennesker er hvile sløvhed og handling galskab
– Epikur

 

Uddannelser

 • Henrik er oprindelig uddannet anæstesisygeplejerske, men har fortrinsvis arbejdet på ledelsesniveau. Henrik har diverse lederuddannelser, merkonomuddannelse og administrativ uddannelse fra Forvaltningshøjskolen.

Nicolai KilhofMediekonsulent
+45 6017 9250
nk@affectum.dk

Nicolai er under uddannelse inden for mediebranchen og er tilkoblet Affectum som mediekonsulent på større og mindre opgaver. Han tager blandt andet med ud som fotograf på Kick-off, når virksomhederne starter op med f.eks. Chris MacDonald, som Affectum samarbejder med.

John De Summer-BrasonKommunikationsrådgiver
+45 2991 4729
jdsb@affectum.dk

John er cand.comm. fra Roskilde Universitet og har gennem 30 år beskæftiget sig med dels ledelsesrådgivning, markedsføring og PR, dels en journalistisk praksis som også omfatter tre bøger, bl.a. en karrierebog.

John klædt på til at kommunikationsrådgive i et kursushus gennem sin gymnasielæreruddannelse med voksenpædagogiske elementer. Han kender de kursusmæssige rammevilkår fra en indsats på højskoler, foredrag og akademiske sammenhænge.

ProcesSpecialister

Flemming SkovProcesSpecialist og Master i Organisationspsykologi
+45 4232 3318
fs@affectum.dk

I de sidste 25 år har Flemming arbejdet med træning, læring og udvikling af ledere og medarbejdere.

Flemming motiveres af at se, hvordan arbejdet med relationer og forandringsprocesser skaber indsigt, helhedsforståelse og resultater og derigennem øger trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og gruppen.

Hvis du frygter for besvær, kan du lige så godt la’ vær.
– Piet Hein

 

Uddannelser

 • Master i organisationspsykologi
 • RUC, Human Resource Management
 • CBS, Voksenpædagogik
 • Professionshøjskolen UCC, Certificering i JTI og TeamDiamant
 • Brøgger Erhvervspsykologer, Systemiske Coachuddannelser
 • Conmoto A/S, Forsvarsakademiet og Coach Academy

Svend-Erik NielsenLedelses – & ProcesSpecialist
+45 2812 9700
sn@affectum.dk

I mere end 25 år har Svend Erik arbejdet med at træne og undervise i kommunikation og ledelse. I dag arbejder han med træning og coaching af ledere og medarbejdere i mellemstore og større virksomheder og organisationer.

Han har en baggrund inden for Human Ressource og i et større dansk pengeinstitut, hvor han havde det overordnede ansvar for lederuddannelse og har således været med til at præge udviklingen i den finansielle sektor gennem flere år.

Svend Erik er kendt for sin vilje og smittende energi, i bestræbelserne på at hjælpe virksomhederne med at opnå brugbare resultater.

Uddannelser

 • Certificeret i kognitiv coaching og NLP og en række andre uddannelser indenfor træning og udvikling af mennesker

Lonny ThornbergProcesSpecialist
+45 9394 5678
lt@affectum.dk

I de sidste 10 år har Lonny arbejdet med læring og didaktik samt udvikling af ledere og medarbejdere – med afsæt i 15 års ledelseserfaring.

Lonny motiveres af at se, hvordan arbejdet med læring sætter mennesker i stand til at bevæge sig, og vokse i troen på sig selv – for herigennem at skabe resultater. Lonny har fokus på at gøre læring til en løbende proces, og sætte læring i et bredere perspektiv end ”blot” i klasserummet. Lonny tror på, at når læring bringes ind i fællesskabet, vil det skabe indsigt, motivation og praksisforståelse som understøtter opnåelse af resultater, hvilket vi alle inderst inde higer efter at bidrage til.

Vanvid er at gøre det samme igen og igen, mens man forventer anderledes resultater.
– Albert Einstein

 

Uddannelser

 • Diplom i Erhvervs pædagogik, Professionshøjskolen Metropol
 • Masterclass, kommunikation, Probana Business School
 • Certificeret mentor, Mentor Danmark
 • Certificering i HBDI® personprofil værktøj, Teknologisk Institut Danmark
 • Proceskonsulent, Probana Business School
 • NLP Practitioner, Dansk NLP Institut

Anette RaabyMaster i Organisationsopstiling, Psykoterapeut & ProcesSpecialist
+45 2129 0845
ar@affectum.dk

De seneste 20 år har Anette beskæftiget sig med medarbejder- & lederudvikling indenfor det private, offentlige marked og sport/foreningslivet.

Anette motiveres af at flytte mennesker og at få fat i roden fremfor symptomerne, så potentiale og resultater kan folde sig ud. Det giver trivsel og arbejdsglæde.

Out beyond ideas of right and wrong there is a field.
I´ll meet you there.
 – Rumi

 

Uddannelser

 • Cert. ID Psykoterapeut
 • Master i Organisationsopstiling, Hellinger Instituttet, Holland
 • Administrator AD, Handelshøjskolen, Aarhus
 • Lederuddannelse, Finansielle Branche
 • Certificeret i Extended DISC samt Thomas International i individuelle/teamanalyse
 • Bestyrelsesuddannelse, BoardAssure
 • Konfliktmægler, Diapraxis

Berit MikkelsenProcesSpecialist
+45 2728 8989
bm@affectum.dk

De sidste 30 år har Berit arbejdet med dialogiske processer, samarbejde og udvikling af koncepter og undervisningsforløb. Berit har beskæftiget sig med undervisning af personalegrupper særligt indenfor det pædagogiske, sundhedsfaglige og social psykiatriske felt. Fra 2012 og frem til 2017 var Berit primært tilknyttet SOSU Silkeborg som udviklingskonsulent, projektleder og underviser på flere længere forløb på ældreområdet.

Berit motiveres af at se, hvordan arbejdet med dialog og sprogbrug skaber indsigt og bidrager til samtaler vi ikke ville have været foruden. Berit er optaget af processer og relationer, hvor vi får passet godt på os selv, har respekt for hinanden som kollegaer og arbejder med åbenhed og omtanke for andre.

As we learn to speak from the heart we are changing the habits of a lifetime
 – Marshall Rosenberg

 

Uddannelser

 • International Certificeret træner i Ikke Voldelig Kommunikation
 • Master i ÅBEN DIALOG – Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Højskolen i Gjøvik, Norge
 • Bachelor Psykologi
 • Diplom i projektledelse – fokus på gruppe & organisationspsykologiske aspekter forandringsprocesser

Charlotte Sletting FischerProcesSpecialist
+45 2244 1824
csf@affectum.dk

De sidste tre år har Charlotte arbejdet som afdelingsleder i en socialøkonomisk virksomhed og sideløbende hermed som proceskonsulent primært indenfor psykisk arbejdsmiljø, psykisk førstehjælp, kommunikation og konflikthåndtering.

Charlotte har en baggrund som fysioterapeut og har hele sit arbejdsliv været motiveret af sundhedsfremme og ”det hele menneske”. Særligt arbejdet med kommunikation, personlig udvikling og arbejde med gruppedynamikker har haft hendes fokus.

Charlotte motiveres af ønsket om balance i hverdagen.

Den bedste gave, du kan give et andet menneske, er kvaliteten af din opmærksomhed …

 

Uddannelser

 • Instruktør i psykisk førstehjælp (Psykiatrifonden/Trygfonden)
 • NLP- og Enneagram Master og Trainer
 • Coach
 • Stress og stresshåndtering
 • Fysioterapeut og akupunktør
 • DISC

Jesper StenbakkenProcesSpecialist
+45 5338 4537
js@affectum.dk

I mere end 20 år har Jesper arbejdet med positiv udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere i både den offentlige og private sektor. Med engagement og glæden ved samarbejdet med det enkelte menneske, skaber Jesper et trygt fundament for personlig udvikling.

Jesper motiveres af uddannelse der favner den enkelte deltager, og dermed udviklet motiverende læringsmiljøer i hele Norden.

Jeg underviser ikke elever, jeg tilbyder dem mulighed for at lære.
– Albert Einstein

 

Uddannelser

 • ICTA Certificeret NLP, Practitioner, Master og Trainer med speciale i mindfulness og ledelse
 • NGH Certificeret hypnoterapeut
 • Ledende underviser ved Voksenpædagogisk Grunduddannelse VPG
 • Videregående voksenpædagogisk uddannelse: Pædagogisk coaching og sparring, læring og refleksion, evaluering og evalueringsformer
 • Metoder: Den uddannelses-teknologiske model Læringcirklen / Kooperative learning / 4MAT
 • DISC

ProcesSpecialist
+45 2283 2122
mwr@affectum.dk

Mette har gennem de sidste 15 år arbejdet med personlig udvikling, kommunikation og forandringsprocesser i både offentligt og privat regi.

Mette motiveres af at gøre undervisning og processer vedkommende for den enkelte og direkte brugbar i det arbejdsliv personen står i.

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.
– Søren Kierkegaard

 

Uddannelser

 • PREP Kursusleder
 • Imago parterapeut
 • MBT gruppeterapeut
 • ID Psykoterapeut
 • ID Lifecoach
 • NLP Master Practitioner
 • Socialrådgiver

ProcesSpecialist
+45 2127 7271
jl@affectum.dk

Jesper har de sidste 25 år arbejdet med forandringsprocesser hos individer og grupper samt i uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Ved at opbygge en tryghedsskabende ramme og ved hjælp af humor, skaber Jesper et rum for forandring og personlig udvikling.

Jesper motiveres af at støtte mennesker i at opdage og udnytte deres potentiale, så det, der kan føles umuligt i dag, begynder at føles muligt og opnåeligt.

Fiasko er muligheden for at begynde igen på en mere intelligent måde.
– Henry Ford

 

Uddannelser

 • Integreret psykoterapeut MPF
 • Mastercoach
 • Systemisk familieopstiller
 • Mindfulnessinstruktør
 • Master hypnoseterapeut
 • Master NLP Practitioner
 • Innovation
 • Pædagog
 • DISC

Lisbeth KirkebyProcesSpecialist
+45 2148 0965
lk@affectum.dk

Lisbeth har de sidste 25 år arbejdet indenfor sundhedssektoren med undervisningserfaring både indenfor det kliniske område og det mere personaleudviklende i forbindelse med forandringsprocesser og sammenlægninger af afdelinger. 

Lisbeths kerneværdier som underviser er: Tillid, nærvær, balance og udvikling. Det er Lisbeths mission at skabe et nærværende, kærligt og tillidsfuldt rum, der giver kursusdeltagerne mulighed for udvikling i harmoni med dem, de er.

Accepter det, der er – Giv slip på det, der var – Hav tillid til det, der kommer.
 – Sonia Ricotti

 

Uddannelser

 • NLP-Master Trained Coach hos Nordisk NLP-Akademi
 • NLP-Master hos Nordisk NLP-Akademi
 • NLP-Practitioner hos Nordisk NLP-Akademi
 • Psykologi og kommunikation ved COK i Aarhus
 • Modul i Gestaltterapi, ”Livsmod, Livsglæde og Eksistens” hos Essens

Kontakt Affectum

Affectum ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Affectum ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning

Telefon: +45 4390 1461
E-mail: info@affectum.dk
CVR: 33748566