Om Affectum

Vores navn afspejler vores inderste kerne

Ordet “affect” kommer af det latinske “affectus“, som betyder at ændre følelser eller symptomer – at skabe en forandring (og den indflydelse en forandring kan have på noget andet). Begrebet henviser til menneskets følelser som en vigtig del af organismens interaktion med omgivelserne.

Vores viden og ekspertise indeholder blandt andet en indsigt i menneskets følelser, tanker og reaktioner. Vi ved, hvordan disse kan ændres, bearbejdes og fremmes for at udvikle menneskets potentiale for trivsel. Motiveret af menneskets potentiale til at ændre og udvikle sig er vore kerneydelser at undervise landets arbejdspladser i holdnings- og rutinemæssige ændringer med positiv udvikling og vækst som resultat.

Vi har gjort op med kursusmappen - og det skaber en Win-Win-Win situation

Det lyder usædvanligt, men det er rigtigt! De forløb, som Affectum tilbyder, skaber en 3 x Win, nemlig for kunderne, kundernes kunder og for Affectum. Vore forløb er bygget op som en proces, der hæver udbyttet og øger værdien. Vi arbejder målrettet ud fra videnskabelige undersøgelser samt ikke mindst ud fra mange års erfaring og kompetencetilegnelse.

Undersøgelser viser, at den traditionelle kompetencetilførsel, som man møder på det typiske kursus, kun tæller 20% i det samlede hele for at skabe en effektfuld kompetenceudvikling. Det, der vægter højere, er først at motivere deltagerne ved at sikre, at de kan se deres udbytte af forløbet. Derefter sikre implementering. Så stiger chancen for et succesfuldt udbytte med hele 80% i henhold til nedenstående model* (kilde St. Gallens Universitet, Schweitz).

Vi er eksperter i at skabe trivsel, effektivitet og overskud- både mentalt og på bundlinjen

ProcesSpecialisterne, du møder fra Affectum, har alle en stor erfaring og baggrund i arbejdet med effektivitet og personlig udvikling. Denne erfaring bliver løbende suppleret med såvel intern som ekstern undervisning. Det sikrer, at du og din virksomhed konstant møder kvalificeret med- og modspil.

Stærk pædagogisk form

Pædagogikken er på plads, da alt hvad vi laver er bygget op på en systematisk, lavpraktisk og anerkendende tilgang, som styrker målgruppens faglighed og fælles forståelsesramme. Kompetenceudviklingen og materialet bygger på IGLO princippet og 4MAT som den pædagogiske tilgang for at sikre den rette fordeling af motivation, teori og implementering.

Hvem er Affectum

Salg og Administration

Gitte KilhofDirektør og Projektleder
+45 2624 1461
gk@affectum.dk

De sidste 20 år har Gitte beskæftiget sig med leder- og medarbejder udvikling indenfor det private og offentlige marked.

Gitte motiveres af at se, hvordan hverdagen bliver nemmere og sjovere for medarbejdere og ledelse, når kulturen er i fokus og bidrager til trivsel og arbejdsglæde.

Du skal være den forandring du ønsker i verden.
– Mahatma Gandhi

Uddannelser
 • ID Psykoterapeut / Mentor
 • Certificeret Psykisk Førstehjælps-instruktør fra Psykiatrifonden
 • NLP Master i Kommunikation / Præsentationsteknik / Coaching / Virksomhedsudvikling
 • Certificeret Stress Coach fra Erhvervspsykolog Majken Matzau
 • Certificeret i DISK Profil System
 • Certificeret i 4MAT
 • Certificeret i TA (transaktions analyse)
 • Træner kandidat indenfor IVK, Ikke Voldelig Kommunikation (også kaldt Girafsprog)
 • Merkonom i salg og markedsføring
Bente Egsgaard-FjordHR & Administrationschef
+45 2944 2864
be@affectum.dk

Bente har mange års erfaring og færdigheder indenfor ledelse, HR og administration fra både mellemstore og store internationale virksomheder.

Bente motiveres af at bringe andres styrker og forcer i spil for derved at skabe bedst mulig performance og resultater. Hun tror på, at realistisk målsætning og involverende ledelsesstil skaber trivsel og retning, hvilket giver de bedste betingelser for at opnå resultater og nå de mål, der skaber værdi.

Vi skal lære af vores fejl, men det giver meget mere mening at lære af vores succeser.
– Alfred Josefsen

Uddannelser
 • Lederuddannelse i People & Performance
 • DOOR to Leadership, Lederuddannelse i JELD-WEN
 • Proceskonsulent, Erhvervspsykologerne Green & Andersen
 • Arbejdsmiljøuddannelsen,  Arbejdsmiljøgruppen, KBH
 • Chefsekretær/mellemleder, MLU, Probana, Århus
 • Merkonom i virksomhedsorganisation, Herning Handelshøjskole
 • Korrespondent, engelsk og tysk, Midtjysk Handelshøjskole, Herning
Projektchef
+45 6080 2019
sha@affectum.dk

Søren har mange års erfaring som leder inden for efter- og videreuddannelse, hvor han har udviklet og gennemført forløb for kommuner og virksomheder. Han har arbejdet med en lang række udviklingsprojekter inden for uddannelsesverdenen og har stor ekspertise inden for arbejdsmarkedsuddannelser og akademiuddannelser. Søren driver og leder en række projekter for Affectum.

Søren har fokus på at hjælpe organisationer med at skabe meningsfulde kulturforandringer.

Efter- og videreuddannelse er med til at skabe og fastholde en succesfuld kultur, der holder fokus på kerneopgaven og hvor medarbejderne trives. Det giver kulturændringer som har betydning for kunderne og som derfor kan måles direkte på bundlinjen.
Carina BirchProjektkoordinator
+45 6160 7274
cb@affectum.dk

Carina er kandidat i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet. Hun er en del af administrationen hos Affectum, og hun sørger blandt andet for koordinering af forløbene.

Carina motiveres af at se personlig og faglig udvikling, og håber på at kunne bidrage med nye inputs for at kunderne hos Affectum får den bedst mulige læringsproces og det bedste resultat.

Sammenlign dig aldrig med andre, men hvor langt du selv er kommet.


Uddannelser
 • Kandidat i Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
Projektkoordinator
+45 5191 2141
lha@affectum.dk

Lone har beskæftiget sig med salg og kundeservice gennem mere end 20 år.

Lone motiveres af at gøre en forskel for kunderne og sætter en ære i at have glade og tilfredse kunder. Hun er yderst serviceminded både overfor kunder og i arbejdet med den daglig drift og bagvedliggende processer.

Den klogeste er ikke den, der laver færrest fejl men den, som lærer noget af sine fejl.

Pernille KilhofSalgskoordinator
+45 6017 9254
pk@affectum.dk

Pernille sidder på kontoret i Roskilde og står for alt det praktiske omkring planlægning og opstart af virksomhedsforløbene.

Hun er speciel skarp på at have overblikket og har fokus på de interne processer i forhold til at kunderne får deres materialer.

Rikke KilhofSalgskoordinator
+45 3020 8354
rk@affectum.dk

Rikke sidder på kontoret i Roskilde og er en del af administrationen.

Hun motiveres af kundernes feedback og udvikling, der ses gennem forløbene.

Finn SchibstadSalgschef
+45 4144 9115
fsc@affectum.dk

Finn har de sidste 35 år beskæftiget sig med salg, og bidraget til at skabe stærke og blivende relationer til kunderne.

Finn motiveres af den direkte kontakt med kunderne, og oplever det som en ære at kunne hjælpe og lytte til kunderne og deres behov.

Strategisk Rådgiver
+45 6084 1198
hb@affectum.dk

Henrik har gennem de seneste ca. 30 år arbejdet som chef og leder på ældre- og handicapområdet i flere jyske og en fynsk kommune. Henrik har et indgående kendskab til de politiske, organisatoriske og driftsmæssige problemstillinger, der eksisterer i en politisk ledet organisation.

Henriks force ligger i at kunne diagnosticere diverse udfordringer og gennem overblik og refleksion opstille handlemuligheder på konkrete situationer.

Hos de fleste mennesker er hvile sløvhed og handling galskab.
– Epikur


Uddannelser
 • Henrik er oprindelig uddannet anæstesisygeplejerske, men har fortrinsvis arbejdet på ledelsesniveau. Henrik har diverse lederuddannelser, merkonomuddannelse og administrativ uddannelse fra Forvaltningshøjskolen.

Nicolai KilhofMediekonsulent
+45 6017 9250
nk@affectum.dk

Nicolai er under uddannelse inden for mediebranchen og er tilkoblet Affectum som mediekonsulent på større og mindre opgaver. Han tager blandt andet med ud som fotograf på Kick-off, når virksomhederne starter op med f.eks. Chris MacDonald, som Affectum samarbejder med.

John De Summer-BrasonKommunikationsrådgiver
+45 2991 4729
jdsb@affectum.dk

John er cand.comm. fra Roskilde Universitet og har gennem 30 år beskæftiget sig med dels ledelsesrådgivning, markedsføring og PR, dels en journalistisk praksis som også omfatter tre bøger, bl.a. en karrierebog.

John klædt på til at kommunikationsrådgive i et kursushus gennem sin gymnasielæreruddannelse med voksenpædagogiske elementer. Han kender de kursusmæssige rammevilkår fra en indsats på højskoler, foredrag og akademiske sammenhænge.

Direktør og Projektleder
+45 2624 1461
gk@affectum.dk

De sidste 20 år har Gitte beskæftiget sig med leder- og medarbejder udvikling indenfor det private og offentlige marked.

Gitte motiveres af at se, hvordan hverdagen bliver nemmere og sjovere for medarbejdere og ledelse, når kulturen er i fokus og bidrager til trivsel og arbejdsglæde.

Du skal være den forandring du ønsker i verden.
– Mahatma Gandhi

 

Uddannelser

 • ID Psykoterapeut / Mentor
 • Certificeret Psykisk Førstehjælps-instruktør fra Psykiatrifonden
 • NLP Master i Kommunikation / Præsentationsteknik / Coaching / Virksomhedsudvikling
 • Certificeret Stress Coach fra Erhvervspsykolog Majken Matzau
 • Certificeret i DISK Profil System
 • Certificeret i 4MAT
 • Certificeret i TA (transaktions analyse)
 • Træner kandidat indenfor IVK, Ikke Voldelig Kommunikation (også kaldt Girafsprog)
 • Merkonom i salg og markedsføring

HR & Administrationschef
+45 2944 2864
be@affectum.dk

Bente har mange års erfaring og færdigheder indenfor ledelse, HR og administration fra både mellemstore og store internationale virksomheder.

Bente motiveres af at bringe andres styrker og forcer i spil for derved at skabe bedst mulig performance og resultater. Hun tror på, at realistisk målsætning og involverende ledelsesstil skaber trivsel og retning, hvilket giver de bedste betingelser for at opnå resultater og nå de mål, der skaber værdi.

Vi skal lære af vores fejl, men det giver meget mere mening at lære af vores succeser.
– Alfred Josefsen

 

Uddannelser

 • Lederuddannelse i People & Performance
 • DOOR to Leadership, Lederuddannelse i JELD-WEN
 • Proceskonsulent, Erhvervspsykologerne Green & Andersen
 • Arbejdsmiljøuddannelsen,  Arbejdsmiljøgruppen, KBH
 • Chefsekretær/mellemleder, MLU, Probana, Århus
 • Merkonom i virksomhedsorganisation, Herning Handelshøjskole
 • Korrespondent, engelsk og tysk, Midtjysk Handelshøjskole, Herning
Projektchef
+45 6080 2019
sha@affectum.dk

Søren har mange års erfaring som leder inden for efter- og videreuddannelse, hvor han har udviklet og gennemført forløb for kommuner og virksomheder. Han har arbejdet med en lang række udviklingsprojekter inden for uddannelsesverdenen og har stor ekspertise inden for arbejdsmarkedsuddannelser og akademiuddannelser. Søren driver og leder en række projekter for Affectum.

Søren har fokus på at hjælpe organisationer med at skabe meningsfulde kulturforandringer.

Efter- og videreuddannelse er med til at skabe og fastholde en succesfuld kultur, der holder fokus på kerneopgaven og hvor medarbejderne trives. Det giver kulturændringer som har betydning for kunderne og som derfor kan måles direkte på bundlinjen.

Projektkoordinator
+45 6160 7274
cb@affectum.dk

Carina er kandidat i Uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet. Hun er en del af administrationen hos Affectum, og hun sørger blandt andet for koordinering af forløbene.

Carina motiveres af at se personlig og faglig udvikling, og håber på at kunne bidrage med nye inputs for at kunderne hos Affectum får den bedst mulige læringsproces og det bedste resultat.

Sammenlign dig aldrig med andre, men hvor langt du selv er kommet.

Uddannelser

 • Kandidat i Uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
Projektkoordinator
+45 5191 2141
lha@affectum.dk

Lone har beskæftiget sig med salg og kundeservice gennem mere end 20 år.

Lone motiveres af at gøre en forskel for kunderne og sætter en ære i at have glade og tilfredse kunder. Hun er yderst serviceminded både overfor kunder og i arbejdet med den daglig drift og bagvedliggende processer.

Den klogeste er ikke den, der laver færrest fejl men den, som lærer noget af sine fejl.

Salgskoordinator
+45 6017 9254
pk@affectum.dk

Pernille sidder på kontoret i Roskilde og står for alt det praktiske omkring planlægning og opstart af virksomhedsforløbene.

Hun er speciel skarp på at have overblikket og har fokus på de interne processer i forhold til at kunderne får deres materialer.

Salgskoordinator
+45 3020 8354
rk@affectum.dk

Rikke sidder på kontoret i Roskilde og er en del af administrationen.

Hun motiveres af kundernes feedback og udvikling, der ses gennem forløbene.

Salgschef
+45 4144 9115
fsc@affectum.dk

Finn har de sidste 35 år beskæftiget sig med salg, og bidraget til at skabe stærke og blivende relationer til kunderne.

Finn motiveres af den direkte kontakt med kunderne, og oplever det som en ære at kunne hjælpe og lytte til kunderne og deres behov.

Strategisk Rådgiver
+45 6084 1198
hb@affectum.dk

Henrik har gennem de seneste ca. 30 år arbejdet som chef og leder på ældre- og handicapområdet i flere jyske og en fynsk kommune. Henrik har et indgående kendskab til de politiske, organisatoriske og driftsmæssige problemstillinger, der eksisterer i en politisk ledet organisation.

Henriks force ligger i at kunne diagnosticere diverse udfordringer og gennem overblik og refleksion opstille handlemuligheder på konkrete situationer.

Hos de fleste mennesker er hvile sløvhed og handling galskab
– Epikur

 

Uddannelser

 • Henrik er oprindelig uddannet anæstesisygeplejerske, men har fortrinsvis arbejdet på ledelsesniveau. Henrik har diverse lederuddannelser, merkonomuddannelse og administrativ uddannelse fra Forvaltningshøjskolen.

Mediekonsulent
+45 6017 9250
nk@affectum.dk

Nicolai er under uddannelse inden for mediebranchen og er tilkoblet Affectum som mediekonsulent på større og mindre opgaver. Han tager blandt andet med ud som fotograf på Kick-off, når virksomhederne starter op med f.eks. Chris MacDonald, som Affectum samarbejder med.

John De Summer-Brason

Kommunikationsrådgiver
+45 2991 4729
jdsb@affectum.dk

John er cand.comm. fra Roskilde Universitet og har gennem 30 år beskæftiget sig med dels ledelsesrådgivning, markedsføring og PR, dels en journalistisk praksis som også omfatter tre bøger, bl.a. en karrierebog.

John klædt på til at kommunikationsrådgive i et kursushus gennem sin gymnasielæreruddannelse med voksenpædagogiske elementer. Han kender de kursusmæssige rammevilkår fra en indsats på højskoler, foredrag og akademiske sammenhænge.

ProcesSpecialister

Flemming SkovProcesSpecialist og Master i Organisationspsykologi
+45 4232 3318
fs@affectum.dk

I de sidste 25 år har Flemming arbejdet med træning, læring og udvikling af ledere og medarbejdere.

Flemming motiveres af at se, hvordan arbejdet med relationer og forandringsprocesser skaber indsigt, helhedsforståelse og resultater og derigennem øger trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og gruppen.

Hvis du frygter for besvær, kan du lige så godt la’ vær.
– Piet Hein

Uddannelser
 • Master i organisationspsykologi
 • RUC, Human Resource Management
 • CBS, Voksenpædagogik
 • Professionshøjskolen UCC, Certificering i JTI og TeamDiamant
 • Brøgger Erhvervspsykologer, Systemiske Coachuddannelser
 • Conmoto A/S, Forsvarsakademiet og Coach Academy
Lonny ThornbergProcesSpecialist
+45 9394 5678
lt@affectum.dk

I de sidste 10 år har Lonny arbejdet med læring og didaktik samt udvikling af ledere og medarbejdere – med afsæt i 15 års ledelseserfaring.

Lonny motiveres af at se, hvordan arbejdet med læring sætter mennesker i stand til at bevæge sig, og vokse i troen på sig selv – for herigennem at skabe resultater. Lonny har fokus på at gøre læring til en løbende proces, og sætte læring i et bredere perspektiv end ”blot” i klasserummet. Lonny tror på, at når læring bringes ind i fællesskabet, vil det skabe indsigt, motivation og praksisforståelse som understøtter opnåelse af resultater, hvilket vi alle inderst inde higer efter at bidrage til.

Vanvid er at gøre det samme igen og igen, mens man forventer anderledes resultater.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • Diplom i Erhvervs pædagogik, Professionshøjskolen Metropol
 • Masterclass, kommunikation, Probana Business School
 • Certificeret mentor, Mentor Danmark
 • Certificering i HBDI® personprofil værktøj, Teknologisk Institut Danmark
 • Proceskonsulent, Probana Business School
 • NLP Practitioner, Dansk NLP Institut
Anette RaabyMaster i Organisationsopstiling, Psykoterapeut & ProcesSpecialist
+45 2129 0845
ar@affectum.dk

De seneste 20 år har Anette beskæftiget sig med medarbejder- & lederudvikling indenfor det private, offentlige marked og sport/foreningslivet.

Anette motiveres af at flytte mennesker og at få fat i roden fremfor symptomerne, så potentiale og resultater kan folde sig ud. Det giver trivsel og arbejdsglæde.

Out beyond ideas of right and wrong there is a field.
I´ll meet you there.
– Rumi

Uddannelser
 • Cert. ID Psykoterapeut
 • Master i Organisationsopstiling, Hellinger Instituttet, Holland
 • Administrator AD, Handelshøjskolen, Aarhus
 • Lederuddannelse, Finansielle Branche
 • Certificeret i Extended DISC samt Thomas International i individuelle/teamanalyse
 • Bestyrelsesuddannelse, BoardAssure
 • Konfliktmægler, Diapraxis
Berit MikkelsenProcesSpecialist
+45 2728 8989
bm@affectum.dk

De sidste 30 år har Berit arbejdet med dialogiske processer, samarbejde og udvikling af koncepter og undervisningsforløb. Berit har beskæftiget sig med undervisning af personalegrupper særligt indenfor det pædagogiske, sundhedsfaglige og social psykiatriske felt. Fra 2012 og frem til 2017 var Berit primært tilknyttet SOSU Silkeborg som udviklingskonsulent, projektleder og underviser på flere længere forløb på ældreområdet.

Berit motiveres af at se, hvordan arbejdet med dialog og sprogbrug skaber indsigt og bidrager til samtaler vi ikke ville have været foruden. Berit er optaget af processer og relationer, hvor vi får passet godt på os selv, har respekt for hinanden som kollegaer og arbejder med åbenhed og omtanke for andre.

As we learn to speak from the heart we are changing the habits of a lifetime.
– Marshall Rosenberg

Uddannelser
 • International Certificeret træner i Ikke Voldelig Kommunikation
 • Master i ÅBEN DIALOG – Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Højskolen i Gjøvik, Norge
 • Bachelor Psykologi
 • Diplom i projektledelse – fokus på gruppe & organisationspsykologiske aspekter forandringsprocesser
Charlotte Sletting FischerProcesSpecialist
+45 2244 1824
csf@affectum.dk

De sidste tre år har Charlotte arbejdet som afdelingsleder i en socialøkonomisk virksomhed og sideløbende hermed som proceskonsulent primært indenfor psykisk arbejdsmiljø, psykisk førstehjælp, kommunikation og konflikthåndtering.

Charlotte har en baggrund som fysioterapeut og har hele sit arbejdsliv været motiveret af sundhedsfremme og ”det hele menneske”. Særligt arbejdet med kommunikation, personlig udvikling og arbejde med gruppedynamikker har haft hendes fokus.

Charlotte motiveres af ønsket om balance i hverdagen.

Den bedste gave, du kan give et andet menneske, er kvaliteten af din opmærksomhed …

Uddannelser
 • Instruktør i psykisk førstehjælp (Psykiatrifonden/Trygfonden)
 • NLP- og Enneagram Master og Trainer
 • Coach
 • Stress og stresshåndtering
 • Fysioterapeut og akupunktør
 • DISC
Jesper StenbakkenProcesSpecialist
+45 5338 4537
js@affectum.dk

I mere end 20 år har Jesper arbejdet med positiv udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere i både den offentlige og private sektor. Med engagement og glæden ved samarbejdet med det enkelte menneske, skaber Jesper et trygt fundament for personlig udvikling.

Jesper motiveres af uddannelse der favner den enkelte deltager, og dermed udviklet motiverende læringsmiljøer i hele Norden.

Jeg underviser ikke elever, jeg tilbyder dem mulighed for at lære.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • ICTA Certificeret NLP, Practitioner, Master og Trainer med speciale i mindfulness og ledelse
 • NGH Certificeret hypnoterapeut
 • Ledende underviser ved Voksenpædagogisk Grunduddannelse VPG
 • Videregående voksenpædagogisk uddannelse: Pædagogisk coaching og sparring, læring og refleksion, evaluering og evalueringsformer
 • Metoder: Den uddannelses-teknologiske model Læringcirklen / Kooperative learning / 4MAT
 • DISC
ProcesSpecialist
+45 2283 2122
mwr@affectum.dk

Mette har gennem de sidste 15 år arbejdet med personlig udvikling, kommunikation og forandringsprocesser i både offentligt og privat regi.

Mette motiveres af at gøre undervisning og processer vedkommende for den enkelte og direkte brugbar i det arbejdsliv personen står i.

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.
– Søren Kierkegaard

Uddannelser
 • PREP Kursusleder
 • Imago parterapeut
 • MBT gruppeterapeut
 • ID Psykoterapeut
 • ID Lifecoach
 • NLP Master Practitioner
 • Socialrådgiver
Projektleder & ProcesSpecialist
+45 2127 7271
jl@affectum.dk

Jesper har de sidste 25 år arbejdet med forandringsprocesser hos individer og grupper samt i uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Ved at opbygge en tryghedsskabende ramme og ved hjælp af humor, skaber Jesper et rum for forandring og personlig udvikling.

Jesper motiveres af at støtte mennesker i at opdage og udnytte deres potentiale, så det, der kan føles umuligt i dag, begynder at føles muligt og opnåeligt.

Fiasko er muligheden for at begynde igen på en mere intelligent måde.
– Henry Ford


Uddannelser
 • Integreret psykoterapeut MPF
 • Mastercoach
 • Systemisk familieopstiller
 • Mindfulnessinstruktør
 • Master hypnoseterapeut
 • Master NLP Practitioner
 • Innovation
 • Pædagog
 • DISC
Lisbeth KirkebyProjektleder og ProcesSpecialist
+45 2148 0965
lk@affectum.dk

Lisbeth har de sidste 25 år arbejdet indenfor sundhedssektoren med undervisningserfaring både indenfor det kliniske område og det mere personaleudviklende i forbindelse med forandringsprocesser og sammenlægninger af afdelinger.

Lisbeths kerneværdier som underviser er: Tillid, nærvær, balance og udvikling. Det er Lisbeths mission at skabe et nærværende, kærligt og tillidsfuldt rum, der giver kursusdeltagerne mulighed for udvikling i harmoni med dem, de er.

Accepter det, der er – Giv slip på det, der var – Hav tillid til det, der kommer.
– Sonia Ricotti

Uddannelser
 • NLP-Master Trained Coach hos Nordisk NLP-Akademi
 • NLP-Master hos Nordisk NLP-Akademi
 • NLP-Practitioner hos Nordisk NLP-Akademi
 • Psykologi og kommunikation ved COK i Aarhus
 • Modul i Gestaltterapi, ”Livsmod, Livsglæde og Eksistens” hos Essens
 • Integreret psykoterapeut
 • Diplommodul i projektledelse – Kommunikation og Teamrelationer
Svend-Erik NielsenLedelses – & ProcesSpecialist
+45 2812 9700
sn@affectum.dk

I mere end 25 år har Svend Erik arbejdet med at træne og undervise i kommunikation og ledelse. I dag arbejder han med træning og coaching af ledere og medarbejdere i mellemstore og større virksomheder og organisationer.

Han har en baggrund inden for Human Ressource og i et større dansk pengeinstitut, hvor han havde det overordnede ansvar for lederuddannelse og har således været med til at præge udviklingen i den finansielle sektor gennem flere år.

Svend Erik er kendt for sin vilje og smittende energi, i bestræbelserne på at hjælpe virksomhederne med at opnå brugbare resultater.

Uddannelser
 • Certificeret i kognitiv coaching og NLP og en række andre uddannelser indenfor træning og udvikling af mennesker
ProcesSpecialist
+45 6017 3790
ps@affectum.dk

Pia har i 30 år arbejdet med kommunikation. Hun har arbejdet indenfor kommuner, fagforeninger og fængsel. De primære funktioner har været samtaler individuelt og i grupper, samt undervisning.

Pia motiveres af at vejlede og støtte mennesker i selv at tage handling og styring i deres liv, sådan at de vælger mulighederne i livet.

Uddannelser
 • Korrespondent
 • Psykoterapeut – IFUAM
 • ACT
 • Integreret NLP Psykoterapeut
 • Master trained coach
 • Formidler
 • Supervisor
ProcesSpecialist
+45 2880 2625
amm@affectum.dk

Anne har i mere end 25 arbejdet i feltet mellem behandling og formidling. Hun er optaget af processer og har fokus på vedvarende at forfine og udvikle kommunikationen mellem mennesker. Ligesom hun er optaget af at finde muligheder i det fastlåste og veje i det smertefulde.

Anne har en nænsom og kærlig tilgang til andre mennesker med stor respekt for den enkeltes ståsted, værdier og ressourcer. Hun har en grundlæggende forståelse for, at modet til forandring skabes i det anerkendende og tillidsfulde møde. Det er herudfra vi vover og vokser og udvikler os som mennesker.

Anne vil med sit nærvær og sin nysgerrige væremåde fremstå som en stærk facilitator. Hun motiveres af at opleve, hvordan personlig udvikling styrker og udvikler fællesskaber.

Der er en revne i alting. Det er sådan lyset kommer ind.
– Leonard Cohen

Uddannelser
 • Mindfulnessinstruktør
 • Psykoterapeut
 • Cool Kids instruktør
 • ADHD-instruktør
 • DISPUK Samtalepraksis i systemisk og narrativ metode
 • Meditation og indre helhed
 • Konflikthåndtering (herunder Girafsprog)
 • Indvandrerlæreruddannelsen
 • Læreruddannelsen
ProcesSpecialist
+45 2327 8877
tm@affectum.dk

De seneste 20 år har Tanja beskæftiget sig med personlig udvikling, kommunikation og forandringsprocesser for både medarbejdere og ledere i mange forskellige sektorer.

Tanja motiveres af, at skabe rum for at teori og metoder omsættes konkret og brugbart til læring og trivsel for den enkelte og teamet. Tanja skaber tillid i rummet og er kendt for kærligt at puffe mennesker til konkret og værdifuld handling til gavn og glæde for den enkelte, teamet og organisationen.

Vær opmærksom på dine tanker for de bliver til ord.
Vær opmærksom på dine ord for de bliver til handlinger.
Vær opmærksom på dine handlinger for de bliver til vaner.
Vær opmærksom på dine vaner for de bliver din karakter.
Vær opmærksom på din karakter for den bliver din skæbne.
– Lao Tsu


Uddannelser
 • Naturterapeut, HEG
 • Certified Mental Trainer, Scandinavian University
 • Certificeret Coach, ICC
 • Cand.merc HRM, CBS
ProcesSpecialist
+45 2834 3820
llh@affectum.dk

Lars har de seneste 8 år beskæftiget sig med Terapi, Coaching og personlig udvikling og støttet mennesker i forandringsprocesser både individuelt og i grupper. Lars har tidligere også arbejdet indenfor det kommunale, jobcentret, samt sundhedssektoren.

Lars motiveres af at se andre udvikle og udfolde sig, så der kan skabes et liv med mere glæde, frihed og personlig styrke.

Lad dit smil ændre verden – men lad ikke verden ændre dit smil.
– Ukendt


Uddannelser
 • Psykomotorisk Terapeut
 • Yes2life Integreret Psykoterapeut; familieopstiller, spædbarnsterapeut & sandplay-terapeut
 • Yes2life Master Trained Coach; uddannet i både lineær og æstetisk coaching
 • Yes2life Formidler
 • Yes2life Supervisor
 • Introduktion/grundmodul i Metakognitiv Terapi
ProcesSpecialist
+45 6166 4450
sbl@affectum.dk

De seneste 18 år har Steffen beskæftiget sig med ledelse og krisestyring i Forsvaret på forskellige niveauer samt medarbejder- og lederudvikling.

Steffen tror på, at medarbejderne i virksomheden er nøglen til virksomhedens fortsatte succes. Derfor er det særligt vigtigt at elementer som meningsskabelse, motivation og kompetent ledelse er indtænkt i alle aspekter af opgaveløsningen.

Steffen motiveres af den synergi, der opstår, når et godt samarbejde finder sted og alle løfter på én gang – og i samme retning!

Hvad nu hvis ”rigtig godt” faktisk kun er middelmådigt, set i lyset af teamets sande potentiale.
– Peter Senge

Uddannelser
 • Master i Militære Studier, Forsvarsakademiet
 • Master i Positiv Psykologi, Aarhus Universitet
 • HD-Organisation og Ledelse, Aarhus Universitet
 • VIA Karakterstyrker, Konsulentfirmaet GNIST
 • Certificeret i brugen af DISC, Thomas International
ProcesSpecialist
+45 5354 3100
ss@affectum.dk

Søren har i 25 år beskæftiget sig med ledelse og uddannelse i Forsvaret, hvor han har trænet medarbejdere og ledere i at motivere og præstere både som individ såvel som i teams.

Teamet er fundamentet i gode opgaveløsninger, og tillid og tryghed er altafgørende for vejen til godt samarbejde og trivsel.

Søren motiveres af den kraft, teamet skaber i fællesskab gennem samarbejde og viljen til at udvikle sig.

Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.
– Einstein

Uddannelser
 • Procesfacilitator, EVOKE
 • Uddannelse til kollegastøttemedarbejder, Forsvaret
 • Ledelseskurser, Forsvarsakademiet
 • Positiv Psykologi, Teknologisk Institut
 • PRINCE 2 kursus, Forsvarsakademiet
 • Uddannet Coach, Flyvevåbnet
 • Tactical Leadership Program, TLP Belgien
ProcesSpecialist og Master i Organisationspsykologi
+45 4232 3318
fs@affectum.dk

I de sidste 25 år har Flemming arbejdet med træning, læring og udvikling af ledere og medarbejdere.

Flemming motiveres af at se, hvordan arbejdet med relationer og forandringsprocesser skaber indsigt, helhedsforståelse og resultater og derigennem øger trivsel og arbejdsglæde for den enkelte og gruppen.

Hvis du frygter for besvær, kan du lige så godt la’ vær.
– Piet Hein

Uddannelser
 • Master i organisationspsykologi
 • RUC, Human Resource Management
 • CBS, Voksenpædagogik
 • Professionshøjskolen UCC, Certificering i JTI og TeamDiamant
 • Brøgger Erhvervspsykologer, Systemiske Coachuddannelser
 • Conmoto A/S, Forsvarsakademiet og Coach Academy
ProcesSpecialist
+45 9394 5678
lt@affectum.dk

I de sidste 10 år har Lonny arbejdet med læring og didaktik samt udvikling af ledere og medarbejdere – med afsæt i 15 års ledelseserfaring.

Lonny motiveres af at se, hvordan arbejdet med læring sætter mennesker i stand til at bevæge sig, og vokse i troen på sig selv – for herigennem at skabe resultater. Lonny har fokus på at gøre læring til en løbende proces, og sætte læring i et bredere perspektiv end ”blot” i klasserummet. Lonny tror på, at når læring bringes ind i fællesskabet, vil det skabe indsigt, motivation og praksisforståelse som understøtter opnåelse af resultater, hvilket vi alle inderst inde higer efter at bidrage til.

Vanvid er at gøre det samme igen og igen, mens man forventer anderledes resultater.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • Diplom i Erhvervs pædagogik, Professionshøjskolen Metropol
 • Masterclass, kommunikation, Probana Business School
 • Certificeret mentor, Mentor Danmark
 • Certificering i HBDI® personprofil værktøj, Teknologisk Institut Danmark
 • Proceskonsulent, Probana Business School
 • NLP Practitioner, Dansk NLP Institut
Master i Organisationsopstiling, Psykoterapeut & ProcesSpecialist
+45 2129 0845
ar@affectum.dk

De seneste 20 år har Anette beskæftiget sig med medarbejder- & lederudvikling indenfor det private, offentlige marked og sport/foreningslivet.

Anette motiveres af at flytte mennesker og at få fat i roden fremfor symptomerne, så potentiale og resultater kan folde sig ud. Det giver trivsel og arbejdsglæde.

Out beyond ideas of right and wrong there is a field.
I´ll meet you there.
– Rumi

Uddannelser
 • Cert. ID Psykoterapeut
 • Master i Organisationsopstiling, Hellinger Instituttet, Holland
 • Administrator AD, Handelshøjskolen, Aarhus
 • Lederuddannelse, Finansielle Branche
 • Certificeret i Extended DISC samt Thomas International i individuelle/teamanalyse
 • Bestyrelsesuddannelse, BoardAssure
 • Konfliktmægler, Diapraxis
ProcesSpecialist
+45 2728 8989
bm@affectum.dk

De sidste 30 år har Berit arbejdet med dialogiske processer, samarbejde og udvikling af koncepter og undervisningsforløb. Berit har beskæftiget sig med undervisning af personalegrupper særligt indenfor det pædagogiske, sundhedsfaglige og social psykiatriske felt. Fra 2012 og frem til 2017 var Berit primært tilknyttet SOSU Silkeborg som udviklingskonsulent, projektleder og underviser på flere længere forløb på ældreområdet.

Berit motiveres af at se, hvordan arbejdet med dialog og sprogbrug skaber indsigt og bidrager til samtaler vi ikke ville have været foruden. Berit er optaget af processer og relationer, hvor vi får passet godt på os selv, har respekt for hinanden som kollegaer og arbejder med åbenhed og omtanke for andre.

As we learn to speak from the heart we are changing the habits of a lifetime
– Marshall Rosenberg

Uddannelser
 • International Certificeret træner i Ikke Voldelig Kommunikation
 • Master i ÅBEN DIALOG – Videreutdanning i nettverksmøter og relasjonskompetanse Højskolen i Gjøvik, Norge
 • Bachelor Psykologi
 • Diplom i projektledelse – fokus på gruppe & organisationspsykologiske aspekter forandringsprocesser
ProcesSpecialist
+45 2244 1824
csf@affectum.dk

De sidste tre år har Charlotte arbejdet som afdelingsleder i en socialøkonomisk virksomhed og sideløbende hermed som proceskonsulent primært indenfor psykisk arbejdsmiljø, psykisk førstehjælp, kommunikation og konflikthåndtering.

Charlotte har en baggrund som fysioterapeut og har hele sit arbejdsliv været motiveret af sundhedsfremme og ”det hele menneske”. Særligt arbejdet med kommunikation, personlig udvikling og arbejde med gruppedynamikker har haft hendes fokus.

Charlotte motiveres af ønsket om balance i hverdagen.

Den bedste gave, du kan give et andet menneske, er kvaliteten af din opmærksomhed …

Uddannelser
 • Instruktør i psykisk førstehjælp (Psykiatrifonden/Trygfonden)
 • NLP- og Enneagram Master og Trainer
 • Coach
 • Stress og stresshåndtering
 • Fysioterapeut og akupunktør
 • DISC
ProcesSpecialist
+45 5338 4537
js@affectum.dk

I mere end 20 år har Jesper arbejdet med positiv udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere i både den offentlige og private sektor. Med engagement og glæden ved samarbejdet med det enkelte menneske, skaber Jesper et trygt fundament for personlig udvikling.

Jesper motiveres af uddannelse der favner den enkelte deltager, og dermed udviklet motiverende læringsmiljøer i hele Norden.

Jeg underviser ikke elever, jeg tilbyder dem mulighed for at lære.
– Albert Einstein

Uddannelser
 • ICTA Certificeret NLP, Practitioner, Master og Trainer med speciale i mindfulness og ledelse
 • NGH Certificeret hypnoterapeut
 • Ledende underviser ved Voksenpædagogisk Grunduddannelse VPG
 • Videregående voksenpædagogisk uddannelse: Pædagogisk coaching og sparring, læring og refleksion, evaluering og evalueringsformer
 • Metoder: Den uddannelses-teknologiske model Læringcirklen / Kooperative learning / 4MAT
 • DISC
ProcesSpecialist
+45 2283 2122
mwr@affectum.dk

Mette har gennem de sidste 15 år arbejdet med personlig udvikling, kommunikation og forandringsprocesser i både offentligt og privat regi.

Mette motiveres af at gøre undervisning og processer vedkommende for den enkelte og direkte brugbar i det arbejdsliv personen står i.

At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.
– Søren Kierkegaard

Uddannelser
 • PREP Kursusleder
 • Imago parterapeut
 • MBT gruppeterapeut
 • ID Psykoterapeut
 • ID Lifecoach
 • NLP Master Practitioner
 • Socialrådgiver
Projektleder & ProcesSpecialist
+45 2127 7271
jl@affectum.dk

Jesper har de sidste 25 år arbejdet med forandringsprocesser hos individer og grupper samt i uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Ved at opbygge en tryghedsskabende ramme og ved hjælp af humor, skaber Jesper et rum for forandring og personlig udvikling.

Jesper motiveres af at støtte mennesker i at opdage og udnytte deres potentiale, så det, der kan føles umuligt i dag, begynder at føles muligt og opnåeligt.

Fiasko er muligheden for at begynde igen på en mere intelligent måde.
– Henry Ford


Uddannelser
 • Integreret psykoterapeut MPF
 • Mastercoach
 • Systemisk familieopstiller
 • Mindfulnessinstruktør
 • Master hypnoseterapeut
 • Master NLP Practitioner
 • Innovation
 • Pædagog
 • DISC
Projektleder og ProcesSpecialist
+45 2148 0965
lk@affectum.dk

Lisbeth har de sidste 25 år arbejdet indenfor sundhedssektoren med undervisningserfaring både indenfor det kliniske område og det mere personaleudviklende i forbindelse med forandringsprocesser og sammenlægninger af afdelinger.

Lisbeths kerneværdier som underviser er: Tillid, nærvær, balance og udvikling. Det er Lisbeths mission at skabe et nærværende, kærligt og tillidsfuldt rum, der giver kursusdeltagerne mulighed for udvikling i harmoni med dem, de er.

Accepter det, der er – Giv slip på det, der var – Hav tillid til det, der kommer.
– Sonia Ricotti

Uddannelser
 • NLP-Master Trained Coach hos Nordisk NLP-Akademi
 • NLP-Master hos Nordisk NLP-Akademi
 • NLP-Practitioner hos Nordisk NLP-Akademi
 • Psykologi og kommunikation ved COK i Aarhus
 • Modul i Gestaltterapi, ”Livsmod, Livsglæde og Eksistens” hos Essens
 • Integreret psykoterapeut
 • Diplommodul i projektledelse – Kommunikation og Teamrelationer
Svend-Erik Nielsen
Ledelses- & ProcesSpecialist

+45 2812 9700
sn@affectum.dk

I mere end 25 år har Svend Erik arbejdet med at træne og undervise i kommunikation og ledelse. I dag arbejder han med træning og coaching af ledere og medarbejdere i mellemstore og større virksomheder og organisationer.

Han har en baggrund inden for Human Ressource og i et større dansk pengeinstitut, hvor han havde det overordnede ansvar for lederuddannelse og har således været med til at præge udviklingen i den finansielle sektor gennem flere år.

Svend Erik er kendt for sin vilje og smittende energi, i bestræbelserne på at hjælpe virksomhederne med at opnå brugbare resultater.

Uddannelser
 • Certificeret i kognitiv coaching og NLP og en række andre uddannelser indenfor træning og udvikling af mennesker
ProcesSpecialist
+45 6017 3790
ps@affectum.dk

Pia har i 30 år arbejdet med kommunikation. Hun har arbejdet indenfor kommuner, fagforeninger og fængsel. De primære funktioner har været samtaler individuelt og i grupper, samt undervisning.

Pia motiveres af at vejlede og støtte mennesker i selv at tage handling og styring i deres liv, sådan at de vælger mulighederne i livet.

Uddannelser
 • Korrespondent
 • Psykoterapeut – IFUAM
 • ACT
 • Integreret NLP Psykoterapeut
 • Master trained coach
 • Formidler
 • Supervisor
ProcesSpecialist
+45 2880 2625
amm@affectum.dk

Anne har i mere end 25 arbejdet i feltet mellem behandling og formidling. Hun er optaget af processer og har fokus på vedvarende at forfine og udvikle kommunikationen mellem mennesker. Ligesom hun er optaget af at finde muligheder i det fastlåste og veje i det smertefulde.

Anne har en nænsom og kærlig tilgang til andre mennesker med stor respekt for den enkeltes ståsted, værdier og ressourcer. Hun har en grundlæggende forståelse for, at modet til forandring skabes i det anerkendende og tillidsfulde møde. Det er herudfra vi vover og vokser og udvikler os som mennesker.

Anne vil med sit nærvær og sin nysgerrige væremåde fremstå som en stærk facilitator. Hun motiveres af at opleve, hvordan personlig udvikling styrker og udvikler fællesskaber.

Der er en revne i alting. Det er sådan lyset kommer ind.
– Leonard Cohen


Uddannelser
 • Mindfulnessinstruktør
 • Psykoterapeut
 • Cool Kids instruktør
 • ADHD-instruktør
 • DISPUK Samtalepraksis i systemisk og narrativ metode
 • Meditation og indre helhed
 • Konflikthåndtering (herunder Girafsprog)
 • Indvandrerlæreruddannelsen
 • Læreruddannelsen
ProcesSpecialist
+45 2327 8877
tm@affectum.dk

De seneste 20 år har Tanja beskæftiget sig med personlig udvikling, kommunikation og forandringsprocesser for både medarbejdere og ledere i mange forskellige sektorer.

Tanja motiveres af, at skabe rum for at teori og metoder omsættes konkret og brugbart til læring og trivsel for den enkelte og teamet. Tanja skaber tillid i rummet og er kendt for kærligt at puffe mennesker til konkret og værdifuld handling til gavn og glæde for den enkelte, teamet og organisationen.

Vær opmærksom på dine tanker for de bliver til ord.
Vær opmærksom på dine ord for de bliver til handlinger.
Vær opmærksom på dine handlinger for de bliver til vaner.
Vær opmærksom på dine vaner for de bliver din karakter.
Vær opmærksom på din karakter for den bliver din skæbne.
– Lao Tsu

Uddannelser
 • Naturterapeut, HEG
 • Certified Mental Trainer, Scandinavian University
 • Certificeret Coach, ICC
 • Cand.merc HRM, CBS
ProcesSpecialist
+45 2834 3820
llh@affectum.dk

Lars har de seneste 8 år beskæftiget sig med Terapi, Coaching og personlig udvikling og støttet mennesker i forandringsprocesser både individuelt og i grupper. Lars har tidligere også arbejdet indenfor det kommunale, jobcentret, samt sundhedssektoren.

Lars motiveres af at se andre udvikle og udfolde sig, så der kan skabes et liv med mere glæde, frihed og personlig styrke.

Lad dit smil ændre verden – men lad ikke verden ændre dit smil.
– Ukendt

Uddannelser
 • Psykomotorisk Terapeut
 • Yes2life Integreret Psykoterapeut; familieopstiller, spædbarnsterapeut & sandplay-terapeut
 • Yes2life Master Trained Coach; uddannet i både lineær og æstetisk coaching
 • Yes2life Formidler
 • Yes2life Supervisor
 • Introduktion/grundmodul i Metakognitiv Terapi
ProcesSpecialist
+45 6166 4450
sbl@affectum.dk

De seneste 18 år har Steffen beskæftiget sig med ledelse og krisestyring i Forsvaret på forskellige niveauer samt medarbejder- og lederudvikling.

Steffen tror på, at medarbejderne i virksomheden er nøglen til virksomhedens fortsatte succes. Derfor er det særligt vigtigt at elementer som meningsskabelse, motivation og kompetent ledelse er indtænkt i alle aspekter af opgaveløsningen.

Steffen motiveres af den synergi, der opstår, når et godt samarbejde finder sted og alle løfter på én gang – og i samme retning!

Hvad nu hvis ”rigtig godt” faktisk kun er middelmådigt, set i lyset af teamets sande potentiale.
– Peter Senge

Uddannelser
 • Master i Militære Studier, Forsvarsakademiet
 • Master i Positiv Psykologi, Aarhus Universitet
 • HD-Organisation og Ledelse, Aarhus Universitet
 • VIA Karakterstyrker, Konsulentfirmaet GNIST
 • Certificeret i brugen af DISC, Thomas International
ProcesSpecialist
+45 5354 3100
ss@affectum.dk

Søren har i 25 år beskæftiget sig med ledelse og uddannelse i Forsvaret, hvor han har trænet medarbejdere og ledere i at motivere og præstere både som individ såvel som i teams.

Teamet er fundamentet i gode opgaveløsninger, og tillid og tryghed er altafgørende for vejen til godt samarbejde og trivsel.

Søren motiveres af den kraft, teamet skaber i fællesskab gennem samarbejde og viljen til at udvikle sig.

Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.
– Einstein

Uddannelser
 • Procesfacilitator, EVOKE
 • Uddannelse til kollegastøttemedarbejder, Forsvaret
 • Ledelseskurser, Forsvarsakademiet
 • Positiv Psykologi, Teknologisk Institut
 • PRINCE 2 kursus, Forsvarsakademiet
 • Uddannet Coach, Flyvevåbnet
 • Tactical Leadership Program, TLP Belgien

Kontakt Affectum

Affectum ApS
Københavnsvej 69
4000 Roskilde

Affectum ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning

Telefon: +45 4390 1461
E-mail: info@affectum.dk
CVR: 33748566