Værdighed kommer ikke bare af sig selv

Kommunerne er blevet pålagt at implementere en Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Selv om lovgivningen er klar, og pengene er afsat, så ligger der en stor udfordring i at konkretisere Værdighedspolitikken så den får form og bliver synlig. Hvordan sikrer du, at jeres politik rent faktisk kommer til at kunne ses – og ikke mindst mærkes?

Værdighedspolitik

Gør som flere andre kommuner, og tag Affectum med på råd.
Hvis du giver kaffen, så giver vi vores viden!

Hvorfor skal du bruge tid sammen med Affectum?
Der er to grunde til at du skal bruge tid på at overveje Affectum mht. implementeringen af Værdighedspolitikken.

For det første har vi, takket været mange års erfaringer, et rigtigt godt kendskab til omsorgssektoren og de udfordringer som knytter sig til denne.

For det andet møder vi disse udfordringer med en tilgang, som er så tilpas anderledes, med så anderledes en ”værktøjskasse”, at du nok vil blive overrasket over, så gode vi er til at tænke ud af boksen!

Takket været medarbejdere, som er uddannet inden for organisation, psykologi, psykoterapi og professionel ledelse, ved vi kort sagt, hvad der løfter tiltagene op på et højere niveau, og sikrer en vellykket implementering.

Ganske kort, så kan vi hjælpe dig med at få værdighedspolitikken til at leve. Vi klæder jer på til at løfte opgaven succesfuldt, så jeres aktiviteter både kan ses og mærkes!

Hvis dette har vækket din nysgerrighed, så kontakt os for mere information ved at skrive til os på adressen info@affectum.dk. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os på telefon 4390 1461.

Livskvalitet

En lang  række faktorer har betydning for ældres livskvalitet, bl.a. at den ældre føler sig tryg, har mulighed for at komme ud i frisk luft, har samvær med andre, kan deltage i aktiviteter og ture samt har mulighed for at vedligeholde og styrke fysiske og psykiske færdigheder. Det er væsentligt, at kommunernes indsatser i ældreplejen tilrettelægges, så indsatserne øger livskvaliteten og giver den enkelte ældre et værdigt liv. Indsatsen bør understøtte, at den enkelte ældre kan fortsætte sin hidtidige livsstil og gøre – eller få hjælp til at gøre – nogle af de ting, der har betydning for den ældres livskvalitet.

Selvbestemmelse

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 var der enighed om, at ældres afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Ældre skal behandles med respekt og værdighed, og derfor bør kommunerne sikre de ældre mulighed for at bestemme over egen hverdag og bevare deres døgnrytme.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Det er væsentligt, at ældre med behov for hjælp, pleje og omsorg m.v. mødes af et fagligt kvalificeret personale, og at indsatsen er baseret på bedste viden og metoder. Det er samtidig væsentligt, at plejen tager udgangspunkt i den enkeltes behov og tilrettelægges, så den ældre får et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af social- og sundhedsfaglige indsatser og mellem de forskellige sektorer, fx fra sygehus til eget hjem. Det gælder ikke mindst for ældre med demens, hvor det er vigtigt, at personalet har forudsætninger og viden til at sætte ind med den rette behandling og imødekomme de særlige behov, som ældre med demens og deres pårørende har.

Mad og ernæring

Mange svage ældre er undervægtige eller småt spisende og har behov for ernæringsrigtig og velsmagende mad. Samtidig er måltiderne et vigtigt socialt samlingspunkt. Det er bl.a. vigtigt både at sikre ernæringsrigtig og velsmagende mad samt at skabe gode og hyggelige rammer for de ældres måltider, som giver de ældre lyst til at spise. Det gælder uanset, om den ældre er hjemmeboende eller bor i plejebolig m.v.

En værdig død

Plejen og behandlingen skal understøtte, at livet får en værdig, tryg og så vidt mulig smertefri afslutning. Det er væsentligt, at fagligt kvalificerede medarbejdere sikrer, at unødige indlæggelser undgås, så den døende og de pårørende får mulighed for at tage afsked i vante og rolige omgivelser. Forløbet i forbindelse med den ældres død bør opleves trygt og sammenhængende for både den ældre og de pårørende. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i borgerens egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende og deres behov for at være inddraget og blive lyttet til.