Humlehaven Plejecenter

Tilbage til oversigten

Fra splittelse til omsorgsfuld og forstående kommunikation

Udfordring

Da ledergruppen på Humlehaven Plejecenter kontaktede Affectum, var det med henblik på at ændre den kultur, der ikke længere fungerede, og som skabte en negativ atmosfære på plejecentret. Et uhensigtsmæssigt sprog og en indirekte kommunikation blandt medarbejderne havde sat sig fast i Humlehavens huse. Leder Hanne Edelsten fortæller, at medarbejderne talte mere om hinanden end med hinanden. Nogle af medarbejderne brugte endda ordet “mobbet” til at beskrive den følelse, de fik, når de følte sig talt om blandt kollegerne.

Omdrejningspunktet for VækstKULTUR®-forløbet var altså en splittelse i medarbejdergruppen. De ønskede hjælp til at ændre den indirekte kommunikation til en mere direkte, omsorgsfuld og forstående kommunikation.

Værktøjer

Igennem forløbet fik medarbejderne øvelser og værktøjer, der skulle få dem til at reflektere sammen over det positive og mindre positive ved deres arbejdsplads. Affectums konsulent førte medarbejdergruppen gennem øvelser, der havde til formål at skabe dialog. Medarbejderne skiftedes til at deltage og observere hinanden i dialogerne. Hanne fortæller, at øvelserne satte en proces i gang, hvor nogle medarbejdere fik åbnet op for noget følsomt, der havde været svært at snakke om. Den nye viden, som medarbejderne fik om sig selv og hinanden via øvelserne, blev efterfølgende taget op til refleksion, så de kunne få sat ord på, hvad de havde lært – og dermed hvad de i fremtiden kunne gøre anderledes i fællesskab.

Medarbejderne har taget værktøjerne til sig og tager dem hyppigt frem, fortæller Hanne: “Vi bruger blandt andet meget den øvelse: Hvad er det, vedkommende prøver at sige, enten i handling eller ord. Og vi prøver også den med stolene, hvor man skifter roller, og hvor medarbejderne siger: ’Ej, lad os lige prøve at bruge stoleøvelsen’, og hvor de får sådan et helt andet syn på, hvad er det egentlig, der sker her.”

Effekt

VækstKULTUR® har medvirket til, at medarbejderne er blevet bedre til at gå i dialog med hinanden. Og de griber sig selv, hvis kommunikationen løber af sporet. Medarbejderne tør at åbne op på en anden måde end før, både personligt og fagligt. Det kan eksempelvis ses ved, at dem der før var mere tilbageholdende, nu er aktive og tør stille sig frem i lyset. Forløbet, hvor de er kommet tættere på hinanden, har åbnet et rum, hvor der er tryghed og plads til, at alle tør byde ind.

Den styrkede dialog og bevidsthed blandt medarbejderne har spredt sig til den måde, de går til kerneopgaven på. Hanne ser en forandring i den måde, de omgås og forholder sig til beboerne og de pårørende. Deres fokus er blevet mere udadrettet og empatisk. De formår at se bag om beboerne og de pårørendes reaktioner: “Når beboerne udviser en adfærd, hvor de reagerer på et eller andet, så er medarbejderne hurtige til at reflektere over, hvad det kan skyldes. Eksempelvis: ’Der er jo også sket store ændringer, de er flyttet, og konen bor stadigvæk derhjemme, og hvordan kan vi hjælpe dem her’.”

VækstKULTUR® har også styrket Hannes lederrolle, da hun har fået støtte til at facilitere sin dagsorden med at skabe mere fokus på kerneopgaven. Da alle medarbejderne har været samlet igennem forløbet, har de hørt og lært de samme ting. Det gør det nemmere som leder at kommunikere til medarbejderne som samlet flok, da de alle kan relatere til og forstå hendes visioner.

Hanne understreger desuden, at medarbejderne har udtrykt, at den praksisnære implementering har hjulpet dem med at stoppe mere op og reflektere over de ting, de gør i dagligdagen: “Det her med, at der kommer en ekstern ind i vores hus, der siger, at nu skal vi lige stoppe op, og vi skal lige reflektere over, hvad er det egentlig, at vi laver, det får vi nok ikke gjort i hverdagen, og det tror jeg er rigtig givtigt for processen.”

Vi bruger blandt andet meget den øvelse: Hvad er det, vedkommende prøver at sige, enten i handling eller ord. Og vi prøver også den med stolene, hvor man skifter roller

Medarbejderne er blevet bedre til at gå i dialog med hinanden. Det har styrket kommunikationen

Forløbet med VækstKULTUR® har åbnet et rum, hvor medarbejderne føler sig trygge, og de mere tilbageholdende medarbejdere er nu mere aktive og modige i deres kommunikation

Medarbejderne har større fokus på kerneopgaven. Herunder formår de at se bag om beboerne og de pårørendes reaktioner, hvilket har skabt mere nærvær i forhold til kerneopgaven

Lederen har nemmere ved at kommunikere sine visioner og dagsorden til medarbejderne, der støtter op om hende.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os allerede i dag, vi er klar til at hjælpe dig videre godt videre.
Scroll to Top