Ledelse

Lederens evne til at lede sine ansatte på den rigtige måde – med respekt og blik for medarbejdernes individuelle kompetencer – har afgørende betydning for enhver organisations performance. Lederen skal forstå, at han eller hun på samme tid er både rollemodel og coach for sine ansatte.

Hvis lederen har forståelse for udvikling, kommunikerer overbevisende, formår at allokere ressourcer optimalt, kan coache sine ansatte og evner at kombinere kompetencer på bedst mulig vis, kan han eller hun skabe fælles retning i organisationen. Teamet trækker i fælles retning og performer optimalt – uden lange og dyre møder, fejlproduktion og fravær på grund af mistrivsel.

Mangelfuld eller fraværende ledelse betyder:

  • Organisationen fremstår usammenhængende og uden en fælles kultur
  • Medarbejderne mistrives, performer dårligt og bliver i sidste ende en udgift for organisationen
  • Kunderne forsvinder, fordi de mødes af medarbejdere, der performer dårligt og ikke leverer den vare eller ydelse, kunderne forventer

Optimal ledelse skaber succes i organisationen, fordi:

  • Organisationen fremstår som en enhed og ledere og mellemledere skaber en kultur, der gnidningsløst driver organisationen i samme retning
  • Medarbejderne trives og performer på et kontinuerligt højt niveau
  • Kunderne møder positive, engagerede og højt performende medarbejdere

Vejen til forandring

Affectums værktøjer skaber effektiv ledelse, fordi lederne bliver opmærksomme på, at de er rollemodeller og derfor skal være initiativrige, gå forrest og vise vejen. Gennem stærk og nærværende ledelse skaber de en kultur, der udpeger en retning for de ansatte.

Affectum giver lederne modet til at flytte ressourcer og udnytte kompetencer, så deres medarbejdere bliver stjernespillere, der bidrager til det fælles mål: organisationens produktivitet og succes. Lederen forstår, at han eller hun – gennem coaching og blik for sine medarbejderes spidskompetencer – udvikler de ansatte til kulturbærere. I mødet med kunder fremstår medarbejderne overbevisende og formidler en hel, attraktiv organisationskultur, kunderne ønsker at være en del af.

Moduler der optimerer Ledelse

Konkrete værktøjer
DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, IVK – Ikke voldelig kommunikation (også kaldt Girafsprog), Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Samtalens værktøjskasse, Tidsrøvere og ubevidste rutiner, Bevidsthed om tid som et værdifuldt redskab, Elektronisk og fysisk arbejdsorganisering, Effektiv planlægning og prioritering, Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger, Håndtering af afbrydelser, Tips og tricks i mail systemet – Mail / opgaver/ brug af kalender.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top