Kulturbæreren videregående

Kulturbæreren Videregående – integrer kultur og værdier

Når medarbejderne mere og mere udviser en løsningsorienteret ad¬færd, hvor alt er muligt og med et energi¬niveau, der med garanti smitter positivt af på dig, kunder, kollegaer og samarbejdspartnere, er de blevet stærke kulturbærere.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til virksomheder, der allerede har gennemført Kulturbæreren og ønsker at gøre virksomhedskulturen endnu stærkere og anerkendende, hvilket resulterer i fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere, trivsel, effektivitet og arbejdsglæde.

Målet er, at alle deltagere minimum når ’beherske’-niveauet – og dermed fuldt ud har integreret teorien i deres daglige adfærd og kan videregive den til kollegaer.

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere, der bliver aktive kulturbærere, som lever værdierne i virk-som¬heden.

Udbytte for deltageren

  • Bevidsthed om det ansvar, der ligger i at være kulturbærer.
  • Forståelse for, hvad og hvordan du kan bruge den ønskede identitet og værdierne i hverdagen.
  • Indflydelse på, hvilken kultur du ønsker at skabe og være en del af på alle niveauer (IGLO-modellen).
  • Bevidsthed om, hvordan du kan tage ansvar for at værdierne og kulturen kan ses og mærkes i hverdagen.

Forløbets fokusområder

Der arbejdes blandt andet med:

  • Min udvikling – opfølgning fra grundforløb
  • Forandringsbussen – fra bevidsthed til handling
  • Feedback i hverdagen
  • Værdier i praksis.

Praktisk information

Varighed: 2 halve dage.
Holdstørrelse: max 25 deltagere.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top