Den professionelle praktikvejleder

Den professionelle praktikvejleder™

Vil du blive en bedre praktikvejleder? Vil du udvikle både dine egne og dine praktikanters faglighed og kompetencer? Vil du øge sandsynligheden for at støtte og hjælpe studerende igennem deres praktik, så de udvikler sig og lærer mest muligt?

Som praktikvejleder er du den studerendes hjørnesten i uddannelsen og det praktikforløb, den studerende sendes ud på. Som praktikvejleder skal du kunne møde den studerende i både faglige diskussioner om kompetence- og læringsmål, udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur, men også tage svære samtaler med den studerende, når de har behov for det.

På forløbet Den professionelle praktikvejleder™ giver vi praktikvejlederne værktøjer til at vejlede bedre, mere effektivt og med forståelse for både sig selv og andre. Vejlederne lærer at facilitere samtaler og processer, får forståelse for, hvordan du skaber gode og sunde læringsmiljøer, og du får en intensiveret mulighed for personlig udvikling og vækst.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til virksomheder og deres praktikvejledere, der ønsker et stærkt udviklende og professionelt forløb for eleverne under praktikken. Et forløb, der styrker samarbejdet i huset og gør arbejdspladsen til et attraktivt praktiksted.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du professionelle vejledere, der kan vejlede elever, som er helt nye inden for faget, og elever der kommer med masser af erfaring. Endvidere bliver vejlederne i stand til at håndtere pres professionelt og svære situationer som chok, traume og kriser.

Udbytte for deltageren

Når du har gennemført forløbet, har du styrket dine kompetencer i forhold til at varetage rollen som praktikvejleder.

 • Du kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere forløb for praktikanterne
 • Du kan diskutere praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Du kan udvikle og understøtte praktikstedets uddannelseskultur
 • Du får indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Du får større bevidsthed om eget udviklingspotentiale
 • Du øger din personlige gennemslagskraft
 • Du får indsigt i årsagerne til, at konflikter opstår
 • Du lærer at forstå, hvordan en person i krise reagerer
 • Du lærer hvordan du kan bruge kollegial sparring bevidst og systematisk, og derved arbejde aktivt med faglig udvikling og vidensdeling sammen med dine kollegaer
 • Du får værktøjer til at vejlede via dine kolleger og mulighed for at etablere et netværk til dine praktikvejlederkolleger
 • Du lærer at håndtere svære samtaler og undgå at tage ansvaret fra eleven, som oplever udfordringer
 • Du får værktøjer til at etablere et tæt samarbejde med lederen på din arbejdsplads

Forløbet

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og kollegial supervision. Sideløbende med forløbet vil der være praksisnær implementering, hvor du får supervision på din vejledning af elever og inspiration til nye tilgange. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye værktøjer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Tidsramme

Forløbet består af seks seminardage og herefter 15 gange med praksisnær implementering, der er fordel over 8-10 måneder.

Det faglige indhold

Seminardag 1: Vi sætter fokus på betydningen af forandring, hvordan du skaber et godt læringsmiljø, og hvordan du er professionel vejleder for en gruppe, du ikke kender. Vi arbejder med forståelsen af magt i relationer, og hvordan din adfærd afkodes af andre.

Seminardag 2: Vi arbejder med DISK-profilering, Vækstmodellen og Bevidsthedsmodellen.

Seminardag 3:  Vi arbejder med paraverbal og effektiv kommunikation, hvordan du forbliver i den professionelle vejlederrolle uafhængigt af din modpart, og vi bruger Vækstmodellen i samarbejde med din træningsmakker

Seminardag 4: Vi arbejder med girafsprog, det vil sige konflikthåndtering, empati og anerkendende kommunikation.

Seminardag 5: Vi sætter fokus på, hvornår i vejledningssituationen, der er behov for rådgivning, vejledning og coaching. Vi træner dine coachingkompetencer og arbejder videre med Vækstmodellen i samarbejde med din træningsmakker.

Seminardag 6: Vi arbejder med, hvordan du evaluerer og reflekterer over din vejledning. Vi viser, hvordan Vækstmodellen kan hjælpe dig med at fastholde struktur på eleverne, og vi evaluerer forløbet.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top