Kommunikation

80 procent af vores hverdag består af kommunikation. Kommunikation er fundamentet for, at man kan have relationer imellem ledelse, medarbejdere og kunder. Derfor er velfungerende kommunikation alfa og omega for en organisations succes.

Styres den interne og eksterne kommunikation med forståelse for modtagerne, viser erfaringerne, at det medfører øjeblikkelige gevinster, bl.a. forståelse, teamånd og produktivitet.

Mangelfuld kommunikation medfører:

  • Organisationen spilder ressourcer, fordi uklare beskeder fører til spildt arbejdstid
  • Medarbejderne mangler forståelse for ledelsens handlinger
  • Kunderne bliver utilfredse, fordi de ikke får de leverancer, de ønsker

Præcis og letforståelig kommunikation er fundamentet for succes, fordi:

  • Organisationen sender klare signaler, der fastholder medarbejdere og kunder
  • Medarbejderne forstår hvorfor og hvad deres opgaver er – det giver overskud, fleksibilitet og arbejdsglæde
  • Kunderne bliver betjent effektivt og i overensstemmelse med deres behov. Det skaber tryghed, loyalitet og tilfredshed

Vejen til forandring

De værktøjer, Affectum sætter i spil, er vejen til velfungerende kommunikation. Vores udvikling af organisationen gør det muligt for både ledelse og medarbejdere at sætte en dagsorden, påvirke beslutninger og opnå indflydelse.

Arbejdet med kommunikationen skaber stabilitet og overblik, fordi alle i organisationen ved, hvad deres rolle er og kan kommunikere klart omkring den. Det skaber tryghed for kunder og samarbejdspartnere, og pludselige forandringer imødegås hurtigt og succesfuldt – netop fordi kommunikationen foregår effektivt.

Affectum uddannelse

Affectum har udviklet følgende uddannelses moduler, der optimerer kommunikation:

Konkrete værktøjer

Modulerne anvender følgende konkrete værktøjer: DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, IVK – Ikke voldelig kommunikation (også kaldt Girafsprog), Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top