Privatlivspolitik

Senest opdateret september 2023.

1. Indledning

Hos Affectum ApS værner vi om dine oplysninger og behandler derfor dine personoplysninger ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Vi beder dig derfor venligst om at læse denne privatlivspolitik grundigt.

2. Dataansvarlig og kontaktdetaljer

Først og fremmest skal vi oplyse, at den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik er:

Affectum ApS
CVR: 33748566

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige kan kontaktes på privatlivspolitik@affectum.dk.

Den ansvarlige for persondatabeskyttelse kan også kontaktes ved at sende et brev mærket ’Privatlivspolitik’ til adressen nederst på denne side.

3. Definition af ’personoplysninger’ og ’behandling’

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det omfatter eksempelvis dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail adresse. Til forskel herfra er en oplysning om antallet af brugere på en hjemmeside eksempelvis ikke en personoplysning, da den ikke drejer sig om en specifik identificerbar fysisk person.

Behandling udgør enhver form for behandling af personoplysninger såsom eksempelvis indsamling, opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger.

4. Formål med behandlingen og typer af personoplysninger

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger sker med det formål, at kunne administrere dig som kundeemne eller som kunde kontaktperson. Formålet omfatter blandt andet behovet for at identificere dig som kundeemne/kontaktperson, dokumentere den kontakt du har med Affectum ApS, udarbejde tilbud og forløb eller blot generelt at behandle henvendelser fra dig og optimere vores ydelser. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandles oplysningerne desuden med henblik på at sende dig vores nyhedsbrev.

Vi indsamler og behandler de oplysninger, der afgives til os fx over telefonen eller via e-mail. De personoplysninger, som afgives til os (primært ved oprettelse som kundeemne/kontaktperson), kan udgøre følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Kontaktdetaljer (adresse, tlf.nr. og e-mail)

Vi indsamler og behandler de oplysninger om dig, som vi løbende får i kraft af kundeforholdet. De personoplysninger, som vi løbende indsamler og behandler, kan udgøre følgende:

 • Købs- og leveringshistorik
 • Oplysninger relevant for en leverance
Særligt i forbindelse med afholdelse af kurser

Vi indsamler og behandler løbende oplysninger om dig, i forbindelse med afholdelsen af kursusaktiviteter. De oplysninger vi indsamler omfatter, ud over de ovenfor nævnte kategorier:

 • Billeder og video

De oplysninger, herunder billeder og video, som vi indsamler i forbindelse med afholdelse af kursusaktiviteterne, behandles med bestemte formål. Disse formål er:

 • Levering af en købt ydelse
 • Opfyldelse af din og/eller den kursusansvarliges anmodning om særlige produkter eller tjenester
 • Tilpasning af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores markedsførings- og kursusmateriale
 • Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, særligt billeder og video, når vi har en lovlig grund – navnlig på baggrund af:

 • Vores berettigede (legitime) interesse i at behandle dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

eller

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig og/eller den kursusansvarlige.

5. Dine personoplysninger og slettefrister

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, hvis vi har hjemmel til det, og dine personoplysninger bliver ikke behandlet i længere tid end nødvendigt for at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til, medmindre vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det.

Her de gældende slettefrister for personoplysninger:

 • Behandlingstype: Kundeadministration.
  Slettefrist: Så længe kundeforholdet består og indtil 3 år efter sidste køb.
 • Behandlingstype: Tilmelding til nyhedsbrev.
  Slettefrist: Indtil du selv framelder dig.
 • Behandlingstype: Optagelse af billeder og/eller video med henblik på markedsføring.
  Slettefrist: Så længe markedsføringen anvendes.

6. Cookies

7. Informationssikkerhed

Vi sørger for, at der er tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine personoplysninger ikke falder i hænderne på uautoriserede tredjemænd. Alle personoplysninger vi modtager fra dig bliver opbevaret i sikrede IT systemer.

Vores medarbejdere bliver uddannet i at overholde databeskyttelsesreglerne, herunder i vores egne politikker og procedurer for behandling af personoplysninger og vi autoriserer alene personale til at få adgang til persondata, hvis adgangen er nødvendig, for at den enkelte medarbejder kan udføre sit job. Vi sikrer desuden, at alle databehandlere, som vi samarbejder med, har indført tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger.

8. Videregivelse af personoplysninger til selvstændige dataansvarlige

Vi videregiver alene personoplysninger til selvstændig behandling hos andre dataansvarlige, såfremt vi har hjemmel til det og videregivelse i den forbindelse er nødvendig.

Personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik kan blive videregivet til følgende kategorier af modtagere:

 • Ingen

9. Overførsel af personoplysninger til databehandlere i tredjelande

Vi overfører alene personoplysninger til databehandlere i tredjelande (lande uden for EU eller EØS), hvis vi på forhånd har sikret fornødne og passende garantier for, at beskyttelsesniveauet i det pågældende land for databehandleren er tilstrækkeligt i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis vi anvender databehandlere fra tredjelande, vil tredjelandet fremgå nedenfor.

På tidspunktet for seneste opdatering af denne privatlivspolitik benyttes databehandlere i følgende tredjeland:

 • USA

10. Rettigheder som registreret

Når vi behandler personoplysninger om dig, opnår du i henhold til databeskyttelsesforordningen – med forbehold for de begrænsninger, der følger af denne – ret til:

 • At få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig.
 • At få berigtiget eller slettet oplysninger om dig, som vi har registreret.
 • At trække et samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke.
 • At få begrænset behandlingen af de oplysninger, vi har registreret om dig.
 • At modtage de oplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • At gøre indsigelse over behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget om dig, herunder ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser og profilering.
 • I alle tilfælde skal du kontakte den ansvarlige for persondatabeskyttelse hos den dataansvarlige. Kontaktdetaljer findes i punkt 2 på denne side.

11. Opdateringer af Affectum ApS privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik kan blive opdateret i fremtiden.

12. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller i øvrigt til behandlingen af personoplysninger hos os, kan du kontakte os via de kontaktdetaljer, der findes i punkt 2 på denne side.

Vil du vide mere?

Kontakt Claus Hansen

Operationel direktør

Scroll to Top