Førstehjælperen

– forstå dine kollegers behov –

Psykisk førstehjælp

Ved dine medarbejdere, hvordan de kan hjælpe deres kollegaer eller sig selv, hvis de kommer ud for et chok eller en  traumatisk oplevelse? Hvis en traumatiseret person ikke får hjælp med det samme, kan det have langvarige psykiske følger.

Det er naturligt at ville hjælpe mennesker i nød. Men ofte kan vi blive bange for at gøre det forkerte. Og er vi nervøse ved  situationen, undlader vi måske helt at hjælpe. Det er derfor vigtigt at afdramatisere begrebet psykisk førstehjælp, så  medarbejderen er tryg ved situationen, når kollegaen akut har brug for hjælp.

Det er lettere at hjælpe, når man kender til de mest almindelige reaktioner på voldsomme og svære begivenheder, og når man ved, hvilken form for hjælp og støtte, de fleste mennesker sætter pris på.

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til virksomheder, hvor medarbejderens arbejdsbetingelser indeholder risici for ubehagelige  oplevelser, fx verbalt eller fysisk overfald, arbejdsulykker, sorg eller krise.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere der er klædt på til at håndtere svære situationer som traumer, chok og kriser.

Udbytte for deltageren

 • Du får viden om begrebet kritiske hændelser
 • Du lærer at kunne forstå, hvordan en person i krise reagerer
 • Du bliver bevidst om, hvordan man yder psykisk førstehjælp
 • Du lærer at få viden om hjælp til selvhjælp
 • Du lærer at få selvtillid til at påtage sig opgaven som førstehjælper

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Psykisk førstehjælp –hvorfor?
 • Egne og andres oplevelser af krisesituationer
 • Krisens faser og forløb
 • Indsigt i de vigtige symptomer
 • Psykisk førstehjælp – chokfasen
 • Hvornår er der behov for professionel assistance
 • Hjælp til selvhjælp
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil.

Du kommer til at bruge dine egne erfaringer og du kommer til at øve dig i teknikker. Der forventes stor deltageraktivitet.

Praktisk information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder med på henholdsvis  ½ dag, 1 dag og  ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Holdspilleren – kend din rolle i samarbejdet

Når medarbejderne trives, bliver der ro til at koncentrere sig om opgaverne, og graden af motivation stiger!​

I vores arbejdsliv indgår vi dagligt i forskellige grupper og teams for at løse opgaverne – både internt i vores virksomhed og med eksterne samarbejdspartnere. Hver gang skal mål, midler, roller, ansvar og lederskab defineres. Mange gange er det i sig selv en udfordring! En række metoder til at motivere og optimere samarbejdet kan sikre, at det bliver konstruktivt, positivt og udviklende.

Klik her for at se hele beskrivelsen af Holdspilleren.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top