Holdspilleren videregående

Holdspilleren Videregående – kend din rolle i samarbejdet

Når medarbejderne trives, bliver der ro til at koncentrere sig om opgaverne, og graden af motivation stiger. I vores arbejdsliv indgår vi dagligt i forskellige grupper og teams. I hvert team skal mål, midler, roller, ansvar og lederskab defineres. Mange gange er det i sig selv en udfordring. En række metoder til at motivere og optimere samarbejdet kan sikre, at det bliver konstruktivt, positivt og udviklende.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til virksomheder, der allerede har gennemført Holdspilleren, ønsker samarbejde, trivsel og anerkendende kommunikation hos deres medarbejdere og vil sikre, at alle bliver hørt, forstået og respekteret i hverdagen. Målet er, at alle deltagere minimum når ’beherske’-niveauet – og dermed fuldt ud har integreret teorien i deres daglige adfærd og kan videregive den til kollegaer.

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere, der er klædt på til at samarbejde professionelt, så al deres energi og fokus kanaliseres direkte over i deres arbejdsopgaver og ansvar. Samtidig opleves en større lyst til vidensdeling og udvikling.

Udbytte for deltageren

  • Du motiveres til at udvikle og få det bedste ud af samarbejdet.
  • Bevidsthed om forskellige roller, egne opfattelser og stærke/ svage sider.
  • Indsigt i teamets samspil – hvordan fungerer arbejdsgruppen?
  • Bevidsthed om, hvad der skal til for at være en holdspiller – en der spiller ens kollegaer og sig selv gode i hverdagen.
  • Forståelse for din egen reaktion sammen med andre, og de andres reaktion sammen med dig.
  • Bevidsthed om, hvordan du kommunikerer, og hvordan din kommunikation forstås af andre.

Forløbets fokusområder

Der arbejdes blandt andet med:

  • Samarbejdsspillet og den ideelle holdspiller
  • Din profil og det konstruktive samarbejde
  • Teamets samspil – hvordan fungerer arbejdsgruppen?
  • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd.

Praktisk information

Varighed: 2 halve dage.
Holdstørrelse: max 25 deltagere

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top