Udsyn

Udsyn er afgørende i et moderne marked, der er i konstant forandring.

Udsyn giver overskud og overblik til at være forandringsparate og skaber lyst til at realisere organisationens potentiale. Ledere og medarbejderes udsyn er afgørende for at skabe en konkurrencestærk organisation.

Udsyn sikrer, at medarbejderne i organisationen tager fælles ansvar og får en fælles forståelse for at tænke i helheder, der er gavnlige for organisationen. Det betyder, at medarbejderne med respekt for deres kompetencer lærer at se, hvad og hvordan de skal bidrage for at skabe succes for organisationen.

Mangelfuldt eller svigtende udsyn medfører:

  • Organisationen fremstår svag, uden en fælles identitet og formår ikke at tilpasse sig pludselige forandringer
  • Medarbejderne er egoistiske og bidrager ikke i fællesskab til at realisere organisationens potentiale
  • Kunderne oplever ansatte, der handler ud fra deres egne behov og er mentalt fraværende

Optimalt udsyn medfører succes, fordi:

  • Organisationen formår at gøre sine mål til medarbejdernes og får medarbejdere, der tager fælles ansvar for organisationens behov og renommé
  • Medarbejderne skifter fokus fra egne mål til at fokusere på organisationens fælles mål
  • Kunderne oplever medarbejdere, der er proaktive og effektivt tilfredsstiller kundens behov

Vejen til forandring

Affectum giver din organisation et effektivt udsyn, og både ledelse og medarbejdere får gennem vores værktøjer et mindset, der fastholder retning og overblik. Fordi fokus flytter sig fra individets egne behov til organisationens fælles behov, oplever både organisationen og kunderne bedre koordinering, større fokus og mindre spildtid.

Affectums værktøjer gør organisationens og teamets mål til den ansattes egen udviklingsvej og skaber en helhedsforståelse af, at kompetencerne i fællesskab skal spille sammen, hvis organisationens potentiale skal realiseres.

Medarbejderne lærer at handle i overensstemmelse med organisationens behov og fremstår som stolte medarbejdere, der trækker i en fælles retning på baggrund af en fælles kultur. Derved fremstår organisationen som en attraktiv, sammenhængende og troværdig aktør over for kunderne og både eksisterende og potentielle medarbejdere.

Affectum uddannelse

Moduler der optimerer Udsyn:

Konkrete værktøjer

DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top