Selvledende teams

Selvledende teams er vejen til produktive arbejdsdage, ansvarsfulde og motiverede medarbejdere, bedre trivsel og en stærk position på fremtidens arbejdsmarked. Med klart definerede rammer, kan du og dine selvledende teams opnå målbar udvikling på kort tid.

Selvledende teams, investerer du også i større trivsel for både dine medarbejdere og ledelsesgruppe. Selvledende teams giver dine medarbejdere indflydelse, og du viser, at du har tillid til, at de kan tage ansvar og organisere opgaverne selv. Og samtidig investerer du også i større trivsel for dine medarbejdere og din ledelsesgruppe.

Selvledende teams styrker samtidig din virksomheds position på det moderne arbejdsmarked, hvor den yngre generation af medarbejdere kræver frihed, fleksibilitet og fællesskab – tre faktorer selvledende teams kan bidrage med.

Vi hjælper med at skabe selvledende teams, der fungerer. Vi fører dig og din personalegruppe igennem de nødvendige trin og styrer udenom de fejl og faldgruber, mange ofte havner i, når de opretter selvledende teams.

Selvledende teams styrker det psykiske arbejdsmiljø

Når du som leder beslutter dig for at implementere selvledende teams i din organisation, kan du forvente at opleve en win-win-win situation: bedre forhold for dig som leder, dine medarbejdere og jeres borgere.

Kort fortalt giver selvledende teams mere frihed og indflydelse til dine medarbejdere, så de får friere hænder til at organisere deres arbejdsgange, så de passer til deres teams rytmer og behov, fx planlægning af kørelister og vagtplaner.

Selvledende teams giver mere indflydelse, frihed og motivation – og er en måde at sikre større trivsel og arbejdsglæde for dine medarbejdere. Inden for fast definerede rammer er der stor sandsynlighed for, at dine medarbejdere oplever, at denne nye frihed skaber mere luft i vagtplan og køreplan, mindre stress og en følelse af fællesskab med de andre teammedlemmer.

Selvledende teams giver plads til kerneopgaven

For organisationer, der opererer i pleje- og omsorgssektoren, er kerneopgaven ofte at sætte borgeren i centrum. Men i en sektor, der konstant er under pres, kan det føles som en umulig opgave.

Det går ud over kerneopgaven og dermed nærværet med borgeren, fordi der kun er tid til at slukke ildebrande og ordne plejeopgaverne.

Her skaber selvledende teams mulighed for mere borgernærvær, fordi de individuelle teams kan sikre, at borgerne ser de samme ansigter, og kan planlægge ud fra, hvem der kender Grethe bedst.

Det skaber tryghed for både borgere og de pårørende, når medarbejdere kender deres behov og ønsker. Selvledende teams sætter medarbejderne fri til at tilrettelægge arbejdet selv, fordi der er tillid til, at de ved bedst, og dermed bliver det nemmere at holde fokus på kerneopgaven.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til organisationer, der ønsker at skabe mere produktive og selvstændige teams. Det er til organisationer, der vil give deres medarbejdere mere indflydelse og ansvar, så de oplever mere arbejdsglæde og motivation. Det er til ledere, der tør udfordre og frisætte deres traditionelle lederroller, så de får mere tid til ledelsesopgaver.

Hvis du kan genkende et af nedenstående punkter, er forløbet perfekt for din organisation:

 • Vi vil gerne teste, om selvledende teams er noget for vores organisation, men vi har brug for støtte til at komme igennem processen.
 • Vi er i gang med at implementere selvledende teams, men vi er gået i stå og har brug for professionel støtte til at komme videre.
 • Vi har allerede selvledende teams, men vi har brug for værktøjer til at øge deres succes.
 • Vi ønsker at skabe en tryg proces for vores medarbejdere og gøre dem klar til en ny måde at organisere sig på.
 • Vi arbejder på at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø og vil gerne give vores medarbejdere større medbestemmelse, frihed og indflydelse.

Sådan hjælper vi med at oprette selvledende teams

Vores tilgang fokuserer på at skabe en gnidningsløs proces, hvor alle medarbejdere føler sig trygge – fordi vi ved, at det for nogle er skræmmende at bryde de klassiske arbejdsgange. Vi lægger energi i at skabe en skræddersyet organisering af selvledende teams, der opfylder din organisations behov.

Gennem teorier og koncepter om bl.a. selvledelse og psykologisk tryghed får I de vigtigste koncepter for, hvad der skaber succesfulde selvledende teams. Forløbet består af oplæg, dialoger og træning gennem praktiske øvelser. Du kommer til at bruge dine erfaringer, øve dig i teknikker og få nye værktøjer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Forløbet er inddelt i fire faser: Analyse -> Opstart -> Implementering -> Opfølgning.

Vi bruger vores ekspertise og erfaring til at føre jer trygt igennem de fire faser. Det er vigtigt, at I som ansatte selv styrer processen. Vi hjælper med at etablere jeres unikke selvledende teams og giver jer værktøjer, så de er bæredygtige.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Selvledelse, organisering og psykologisk tryghed
 • Identifikation af potentielle barrierer for succesfuld selvorganisering
 • Etablering af klare rammer for selvledende teams
 • Definition af selvledende teams – unik formulering af jeres definition, I alle kan identificere jer med
 • Praktiske værktøjer, der styrker selvtillid og tillid til at tage mere ansvar og få mere medbestemmelse
 • Oprettelse af mentorgruppe
 • Værktøjer og metoder til organisering af selvledende teams
 • Implementering af selvledende teams

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • Når dine teams er velfungerende, frigiver de tid og ressourcer til din ledergruppe, der får mere tid til at udvikle arbejdspladsen.
 • Du får medarbejdere, der tager større ansvar for deres arbejdsopgaver og er mere passionerede omkring at skabe resultater.
 • Du styrker tilliden blandt ledelse og medarbejdere.
 • Dine medarbejdere lærer hinanden bedre at kende gennem tværfagligt samarbejde, og det skaber grobund for en stærk fællesskabsfølelse.

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får direkte indflydelse på din arbejdsplads’ udvikling
 • Du bliver en del af en organisation, hvor lederne giver plads til ansvar og indflydelse
 • Du bliver hørt gennem dybdegående interview, hvor hele medarbejdergruppen, ledelsen og tillidsvalgte bliver interviewet
 • Du bliver en del af en organisation med fokus på trivsel, psykologisk tryghed og ambitioner om at styrke medarbejdernes frihed, fleksibilitet og fællesskab.
 • Du bliver involveret og inddraget i alle faser, så opbygningen af selvledende teams også bliver på medarbejdernes præmisser.
 • Du får værktøjer til at opretholde processen med selvledende teams, når Affectum ikke er en del af processen.

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top