Team

Alle organisationer oplever perioder med spidsbelastning, hvor teamstruktur og teamånd er afgørende for at opretholde serviceniveauet og levere optimalt. Hvis teamånden er velfungerende, bruger de ansatte vendingen: ”there is no I in team”.

Det skaber gensidig respekt og anerkendelse, og den gensidige brug af hinandens styrker og viden giver arbejdsglæde i hverdagen.Teamforståelsens kerne er en kultur, der minder om en familie. Her løfter medarbejderne i fælles flok, bekymrer sig om hinanden og strækker sig for at skabe en velfungerende og behagelig hverdag.

Er teamfølelsen og -forståelsen fraværende, betyder det:

  • Organisationen oplever mangel på dedikation til teamets beslutninger, det skaber uklarhed i hele organisationen og ressources udnyttes ikke optimalt
  • Medarbejderne er egoister, har ikke tillid til hinanden og har højt sygefravær som følge af stress, mobning og ensomhed
  • Kunderne mødes af konflikter og mistrivsel og trækker sig væk fra organisationen

Team, der er i harmoni, medfører succes, fordi:

  • Organisationen reagerer hurtigt på udfordringer, er produktiv og rentabel
  • Medarbejderne har færre sygedage, er mere loyale og effektive og har større tillid til hinanden og organisationen som helhed
  • Kunderne bliver betjent effektivt og med engagement, fordi medarbejderne oplever en fælles forpligtelse til at skabe gode kundeoplevelser 

Vejen til forandring

Affectum skaber harmoniske team, der trækker i fælles retning og sætter kompetencer i spil til teamets fordel. Vi implementerer en forståelse af det fælles resultat som en drivkraft, der er vigtigere end personlig succes.

Forståelsen for det fælles formål sikrer, at teamet løber i samme retning og lader sig styre af den fælles kultur frem for enkeltindividers solopræstationer. Det fælles formål skaber øget engagement, tillid til teamet og en vilje til at stå til ansvar for teamets arbejde, hvilket øger kvaliteten og standarderne for teamets arbejde. Over for kunderne fremstår teamet som en afbalanceret enhed, der løfter i flok, leverer hurtigt og hjælper hinanden ved spidsbelastninger som pressede deadlines.

Affectum uddannelse

Affectums moduler der optimerer Team:

Konkrete værktøjer

DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse, Tidsrøvere og ubevidste rutiner, Bevidsthed om tid som et værdifuldt redskab, Elektronisk og fysisk arbejdsorganisering, Effektiv planlægning og prioritering, Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger, Håndtering af afbrydelser, Tips og tricks i mail systemet – mail / opgaver/ brug af kalender.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top