Adfærds- og trivselspolitik

En effektiv adfærds- og trivselspolitik er hjørnestenen for enhver organisation, der vil skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø. Medarbejdere, der arbejder under transparente rammer og retningslinjer, oplever større trivsel, tryghed og arbejdsglæde.

Dette forløb hjælper dig og dine medarbejdere med at skabe en skræddersyet adfærds- og trivselspolitik – og derved sætte klare rammer og retningslinjer for, hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt på jeres arbejdsplads.

Transparente retningslinjer støtter arbejdet med at minimere stress og mistrivsel blandt dine medarbejdere og gør jer til en attraktiv arbejdsplads, fordi I arbejder dedikeret med at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Klare retningslinjer skaber tryghed

En stresset hverdag går ud over medarbejdernes adfærd og generelle trivsel. Når vi er stressede, kan vi agere på en måde, der påvirker vores kolleger – fx i vores kommunikation.

Klare retningslinjer definerer, hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt. Det gør det nemmere at undgå negative situationer, der ender i drænende og tidskrævende konflikter.

Når du og dine medarbejdere har jeres retningslinjer på plads og har defineret dem i fællesskab, fordeles ansvaret på alle medarbejdere. I kan også nemmere forebygge stress, da adfærds- og trivselspolitikken har retningslinjer for, hvordan det håndteres. Fordelen ved at have en adfærdspolitik er, at adfærdspolitikken fokuserer på konkret adfærd og dertilhørende eksempler, og derkan I nemmere forholde jer til og anvende den i hverdagen.

Et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere

En adfærds- og trivselspolitik fungerer bedst, når den bliver praktiseret i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Der er større chance for, at den påvirker jeres psykiske arbejdsmiljø effektivt og positivt, når I tager fælles ansvar for at implementere den.

Dialog og lydhørhed er nøglen i at finde frem til rammerne for den adfærd, der ønskes i jeres organisation. Hvad forventer I af hinanden, og hvad er trivsel for jer? Hvad er jeres forventninger og ønsker i forhold til jeres samarbejde?

Når I får lov at formulere disse ønsker, forventninger og rammer sammen, bliver det en fælles proces hen mod dét psykiske arbejdsmiljø, der skaber mest trivsel for netop jer.

Er forløbet noget for din organisation?

Forløbet henvender sig til organisationer, der ønsker at skabe en fælles adfærds- og trivselspolitik.

Kan du nikke genkendende til bare et af punkterne nedenfor, er forløbet relevant for din organisation:

Vi ønsker at forbedre vores arbejdskultur og vores medarbejderes trivsel.
Vi har brug for hjælp til at implementere vores adfærds- og trivselspolitik, så den kommer ud og leve i vores organisation.
Vi har en adfærds- og trivselspolitik, men den skal opdateres og vi vil gerne inddrage vores medarbejdere

Sådan skaber vi jeres adfærds- og trivselspolitik

På forløbet får I skræddersyet rådgivning til at udvikle en adfærds- og trivselspolitik, der er i overensstemmelse med jeres organisations kultur og værdier. Vores tilgang er baseret på bedste praksis, nøje udvalgt teori og moderne, praksisorienterede metoder til at skabe en positiv og inkluderende arbejdsplads.

Helt konkret arbejder vi med:

 • Evaluering og revision af eksisterende politikker
 • Udvikling af tilpassede retningslinjer og procedurer
 • Implementering og træning i politikkerne
 • Overvågning og tilpasning i overensstemmelse med organisatoriske behov og ændringer
 • Fokus på konkret adfærd

Derfor vil din organisation stå stærkere efter forløbet

 • En stærk adfærd- og trivselspolitik, der er tilpasset din arbejdsplads’ behov, skaber en sund organisation
 • Klare rammer for adfærd og trivsel styrker dine medarbejderes tryghed
 • Når I formulerer tydelige retningslinjer, skaber det gennemsigtighed og ansvarlighed for alle
 • Din organisation kan nemmere tiltrække og fastholde medarbejdere, fordi omdømme og tilfredshed blandt medarbejdere og interessenter styrkes
 • Din organisation får et sundere psykisk arbejdsmiljø, fordi du investerer i trivsel, tryghed og arbejdsglæde.

Det kan du som deltager forvente af forløbet

 • Du får viden og færdigheder til at håndtere og implementere adfærds- og trivselspolitikker
 • Du styrker forståelsen for, hvordan adfærd og trivsel på arbejdspladsen skabes
 • Du lærer, hvordan du bidrager til en positiv og inkluderende kultur

Det praktiske

Temaet kan tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker – både hvad angår varighed og antallet af deltagere.

På vores første dag, får du og dine medarbejdere udleveret det materiale, vi gennemgår igennem forløbet, og som I kan bruge efterfølgende i jeres hverdag. Der vil være fuld forplejning alle dage – morgenmad, frokost, eftermiddagskage og kaffe, te og vand ad libitum.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top