IGLO-princippet

Skab en stærk organisationskultur med et forløb, der inddrager alle dele af din organisation. Du styrker din arbejdsplads fra bund til top: Dine medarbejdere, dine teams, din lederrolle og organisationen som helhed bliver en del af udviklingen og ansvarlige for at skabe den gode arbejdsplads.

Hvorfor IGLO-princippet?

IGLO-princippet inddrager alle dele af din organisation, så du og dine medarbejdere får arbejdet med individ-niveauet, gruppe-niveauet, ledelses-niveauet og organisations-niveauet.

Ved at arbejde med udvikling på alle niveauer får alle i din organisation ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø, og både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø udvikler sig.

Efter hver seminardag får I hjælp til at reflektere over jeres individuelle udvikling via værktøjer “Min udvikling” og jeres fælles udvikling gennem værktøjet “Vores udvikling”. Affectums ProcesSpecialister sørger for, at jeres arbejde med alle de fire niveauer bliver inddraget i refleksionerne. I får hjælp til at indkredse de udviklingspunkter, der vil skabe forandring hos netop jer. Målet er at finde frem til det, der vil skabe mest trivsel og arbejdsglæde i jeres organisation.

Hvad er IGLO-princippet?

IGLO-princippet er oprindeligt udviklet af Videncenter for Arbejdsmiljø, og bogstaverne i IGLO står for:

  • I = Individ: Her er der fokus på individerne, altså medarbejderne i din organisation. Det er medarbejderne, der udgør kernen i organisationen. Det handler om, hvad hver enkelt medarbejder kan gøre for sig selv og for andre: kolleger, borgere og pårørende. Hvad kan dine medarbejdere fx gøre for at anerkende og respektere hinandens forskelligheder og støtte arbejdspladsens værdier?
  • G = Gruppe: Fokus er her på de forskellige teams. Det handler om, hvad kolleger, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan gøre for at fremme gruppens mål. Hvad kan de forskellige teams fx gøre for at tage de svære samtaler, og hvordan kan de bedst spotte mistrivsel i gruppen?
  • L = Ledelse: Her handler det om, hvad du som nærmeste leder kan gøre i forhold til dine medarbejdere. Både hvad angår teams og de individuelle medarbejdere. Som leder er du både individ, gruppemedlem og leder, men i forskellige ‘lag’ i organisationen. Hvordan kan du fx sikre, at dine medarbejderes styrker og kompetencer bruges optimalt, og hvordan sørger du for, at dine medarbejdere får nok anerkendelse og feedback?
  • O = Organisation: Her bliver der set på organisationen som helhed. Topledelsen, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen er her de ansvarlige. Hvad kan de fx gøre for at skabe bedre trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne, og hvordan kan de sørge for, at dine medarbejdere har fokus på kerneopgaven?

Effekten af at arbejde med IGLO-princippet

  • Sikrer, at alle dele af organisationen bliver inddraget i udviklingen
  • Styrker både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
  • Stiller alle til ansvar for det gode arbejdsmiljø og sikrer dermed en stabil udvikling, der er nemmere at implementere på alle niveauer af organisationen
  • Bidrager til at styrke ‘vi-følelsen’ i organisationen, fordi alle inddrages i arbejdet med at skabe en god arbejdsplads

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof, direktør

Scroll to Top