Forebyggeren

– stress eller pres –

Stress Management for ledere, mellemledere og projektledere

Lær som leder at bekæmpe stress i din afdeling eller virksomhed og undgå sygemeldinger og udbrændthed i organisationen.

Dygtige ledere, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde i en virksomheds miljø, er nøglen til succesfuld forretningsgang  gennem enestående præstationer.

Målgruppe

Virksomheder der ønsker deres ledere, mellemledere og projektledere skal være klædt på til at forebygge og bearbejde stress hos deres medarbejdere og sig selv.

Udbytte for virksomheden

Ledere, der er trænet i, hvordan de kan forebygge og bekæmpe stress professionelt. Både i forhold til sig selv og sine  medarbejdere.

Udbytte for lederen

Viden og kompetence til at gennemskue, styre og reducere stressfaktorer og belastende forhold i organisationen samt i at  kunne udøve nærværende ledelse overfor medarbejderne, således at stress, sygemeldinger og udbrændthed undgås.

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Hvad er stress – hvad er pres
 • Trivsel og motivation som modvægt til stress
 • Arbejdsmiljøet og dit ansvar som leder
 • Lær at se, om og hvornår du skal gribe ind
 • Grænserne for dit ansvar som leder
 • Samtaleteknik ved stress-samtaler
 • Etiske og faglige grænser for din intervention som leder
 • Blive trænet i at adressere medarbejderes stress og træffe hurtige beslutninger
 • Efter sygemelding – hvordan skal du forholde dig til medarbejderen?
 • Værktøjer til din egen stresshåndtering
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Der tages udgangspunkt i, at ansvaret for, og ressourcerne til, at ændre stress og stressorer, skal findes på de fire niveauer (IGLO-modellen):

 • Individ-niveauet
 • Gruppe-niveauet
 • Leder-niveauet
 • Organisations-niveauet

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Praktisk information

Varighed: 2 dage fordelt over 1-2 måneder med på henholdsvis  ½ dag, 1 dag og  ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Affectum har et samarbejde med Dansk Krisekorps, som står til rådighed ved akutte krisesituationer, som stress kan udløse eller være kamufleret under.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top