Den professionelle planlægger

Kender I det, når en planlægger lykkedes med at lægge vagtplanen, så alles ønsker og behov bliver tilgodeset samtidig med, at vagtplanen har fokus på, hvordan vi i fællesskab løser kerneopgaven? Det er en professionel planlægger.

En professionel planlæggers formål er at lægge vagtplanen, så kerneopgaven får optimale betingelser, og personalet oplever sig mødt i deres ønsker og behov. Ligeledes formår en professionel planlægger at skabe samarbejde og kommunikation mellem kollegaer, vagtlag, ledelsen og dem selv på en sådan måde, at vagtplanen støtter løsningen af kerneopgaven og trivsel i huset.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til virksomheder, der ønsker et stærkt udviklende og professionelt forløb for vagtplanlæggere. Et forløb der styrker samarbejdet i huset med fokus på kerneopgaven, og gør arbejdspladsen til en attraktiv arbejdsplads.

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og får nye værktøjer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du en professionel planlægger, der kan holde fokus på kerneopgaven, kommunikere med alle personprofiler og tackle de følelsesmæssige udfordringer, en planlægger bliver mødt af. Endvidere bliver planlæggeren i stand til at håndtere pres professionelt og svære situationer som kriser.

Udbytte for deltageren

 • Du får indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Du får større bevidsthed om eget udviklingspotentiale
 • Du øger din personlige gennemslagskraft
 • Du får indsigt i årsagerne til, at konflikter opstår
 • Du lærer at forstå, hvordan en person i krise reagerer
 • Du lærer, hvordan du kan bruge kollegial sparring bevidst og systematisk, og derved arbejde aktivt med faglig udvikling og vidensdeling sammen med dine kollegaer.

Forløbets fokusområder

Der arbejdes blandt andet med:

 • DISK-modellen
 • Indsigt i adfærdspsykologiens styrke
 • Aktiv lytning, kropssprog, interaktion og psykologi
 • Konstruktiv feedback
 • Anerkendelse som metode
 • Etiske og faglige grænser for din
  intervention som planlægger
 • Forståelse af magt og asymmetrisk magt
 • Afgrænsning af det personlige rum.

Praktisk information

Varighed: 6 undervisningsdage og 10 dage med Praksisnær implementering fordelt over 8-10 måneder.
Holdstørrelse: Max 25 deltagere.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top