Kommunikatøren

– kommuniker klart og effektivt –

Direkte dialog – udtryk dig, så det virker

Effektiv kommunikation handler om at kunne – og turde – udtrykke sine meninger og behov på en klar og ærlig måde, med respekt for sig selv og andre. En klar og ligeværdig kommunikation er grundstenen i alt samarbejde, konfliktløsning, nærvær og samvær med andre mennesker.

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til virksomheder, der ønsker at deres medarbejdere behersker effektiv kommunikation, så der er overskud og ro til at kunne fokusere på hverdagens arbejdsopgaver.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere, der i deres kommunikation evner at oprette og vedligeholde relationer til andre. Gennem en effektiv og tydelig kommunikationsstrategi, trænes de i at undgå misforståelser, forebygge ineffekvitet og undgå vantrivsel på arbejdet.

Udbytte for deltageren

 • Du øger din personlige gennemslagskraft
 • Du bliver bedre til at samarbejde og løse konflikter
 • Du får indsigt og overblik over de psykologiske faktorer der sikrer bedre kommunikation i vanskelige situationer
 • Du får viden om og forståelse for din rolle i kommunikationen gennem en TA test
 • Du får færdigheder til at skabe tryghed og tillid i kommunikationen
 • Du får indsigt i årsagerne til, at konflikter opstår
 • Du lærer, hvordan du i forskellige situationer kan skabe og bevare kontakt
 • Du lærer, hvorledes du sikrer dig, at du forstår, hvad andre siger – og omvendt
 • Du bliver dygtig til bevidst og ubevidst kommunikation

Forløbets fokusområder

Der arbejdes bl.a. med:

 • Kommunikationsprocessens faser
 • Aktiv lytning, kropssprog, interaktion og psykologi
 • Proaktiv kommunikation – hvordan skal vi kommunikere for at undgå konflikter
 • Anerkende og respektfuld kommunikation
 • Åbne og lukkede spørgsmål
 • ”Starte, styre og stoppe” modellen
 • TA test og de 5 egotyper
 • Konstruktiv feedback
 • Personlig handleplan i forhold til at arbejde videre på egen hånd

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltagerakvitet.

Praktisk information

Varighed: 3 dage fordelt over 1-2 måneder på henholdsvis ½ dag, 2 dage og ½ dag. Holdstørrelse: max 16 deltagere.

Kulturbæreren – integrer virksomhedens kultur og værdier

Forløbets fokusområder​:

 • Hvad er værdier eller ”en værdi”?
 • Værdier som vaner: Værdier som visioner
 • Hvad kan vi bruge værdierne til i hverdagen?
 • Hvordan værne om værdierne i hverdagen
 • Personlig udviklingsplan i forhold til at arbejde videre individuelt og i grupper

Klik her for at se hele beskrivelsen af Kulturbæreren.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top