Kommunikatøren videregående

Kommunikatøren Videregående – kommuniker klart og effektivt. Udtryk dig, så det virker.

Effektiv kommunikation handler om at kunne – og turde – udtrykke sine meninger og behov på en klar og ærlig måde, med respekt for sig selv og andre. En klar og ligeværdig kommunikation er grund­sten i alt samarbejde, konfliktløsning, nærvær og samvær med andre mennesker.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til virksomheder, der allerede har gennemført Kommunikatøren, ønsker at deres medarbejdere behersker effektiv kommunikation, så der er overs­kud og ro til at kunne fokusere på hverdagens arbejds­opgaver. Målet er, at alle deltagere minimum når ’beherske’-niveauet – og dermed fuldt ud har integreret teorien i deres daglige adfærd og kan videregive den til kollegaer.

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du medarbejdere, der i deres kommunikation evner at oprette og vedligeholde relationer til andre. Gennem en effektiv og tydelig kommunikationsstrategi trænes de i at undgå misforståelser, forebygge ineffektivitet og undgå mistrivsel på arbejdet.

Udbytte for deltageren

 • Du bliver bedre til at samarbejde og løse konflikter.
 • Du får indsigt og overblik over de psykologiske faktorer, der sikrer bedre kommunikation i vanskelige situationer.
 • Færdigheder til at skabe tryghed og tillid i kommunikationen.
 • Du lærer, hvordan du i forskellige situationer kan skabe og bevare kontakt.
 • Du lærer, hvorledes du sikrer dig, at du forstår, hvad andre siger – og omvendt.

Forløbets fokusområder

Der arbejdes blandt andet med:

 • DISK, DISK og TA, Johari-vinduet og feedback
 • Værdierne på arbejde: Fem cases med fem forskellige grupper
 • Relationscirklen og ’Dansegulvet’
 • Girafsprog, konflikttrappen og empati
 • Dialog i slowmotion, I-valget
 • Dialog med pårørende: Set, hørt og forstået-modellen
 • Bevidsthedsmodellen og læringstrappen 1-4
 • Læringstrappen 5-6 og situationstræning
 • Meditation, IGLO-modellen
 • Vækstmodellen med indlagte samarbejdsøvelser.

Praktisk information

Varighed: 5 dage fordelt som 2 hele og 6 halve dage (2 x ½, 2 x ½, 1 x 1, 2 x ½, 2 x ½). Typisk planlagt over 2-3 måneder.
Holdstørrelse: max 25 deltagere.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top