Den Autentiske Leder

Lederforløbet ‘Den Autentiske Leder’ tilrettelægges i sam­ar­bej­de med ledelsen og kan for­løbe parallelt med et med­arbejderforløb. Kan også gennemføres som et separat leder­udviklingsforløb.

Målgruppe

Virksomheder, der ønsker en ledergruppe, der er stærke kultur­bærere og agerer autentisk og nærværende i alle situationer.

Målet med Autentisk Ledelse

 • Integration af Ledelseskommissionens anbefalinger
 • Fælles ledelseskultur- og værdier
 • Effektiv kommunikation og fælles sprog
 • Ledelsesgrundlag som solidt fundament
 • Autentisk ledelse.

Udbytte for deltagerne

 • Fælles vision og strategier
 • Stærk kultur
 • Oparbejdelse af ’vi’-følelse
 • Trivsel og arbejdsglæde
 • Bevidsthed om egne og andres forventninger
 • Optimalt samarbejde og dermed synergieffekter
 • Stærke rollemodeller og kulturbærere
 • Forhindre splitting i medarbejder- eller ledergruppe
 • Autenticitet og nærvær
 • Fælles fodslag og fælles sprog
 • Bruge hinandens forskelligheder, kompetencer og styrker
 • Tryghed for medarbejderne
 • Skaber High Performance i organisationen
 • Innovation
 • Styrket ledelsesrum
 • Fælles værdier
 • Tackling af krydspres.

Praktisk information

Varighed: 8 dage, fordelt som 4 moduler á 2 dage.

Første del af ledelsesforløbet Autentisk Ledelse fokuserer på etablering af teams og at sætte en retning: at skabe det rette fokus.

Fokus på kerneopgaven

 • Mål for forløbet og teamudvikling
 • Definition af ‘Den gode kerneopgave’
 • Kerneopgaven for organisationen og ledergruppen
 • Prioritering via kerneopgaveformuleringen
 • Lederen som rollemodel og den gode prioritering
 • Min udvikling.

At skabe sit ledelsesrum

 • Individuel DISK-profil samt ’Vores DISK’ for ledergruppen
 • Hvordan ser dit ledelsesrum ud?
 • Præsentation af dit ledelsesrum
 • Fem fælder for den gode leder
 • Evaluering af lederteamet via de fem dysfunktioner
 • Gode råd fra dine ledelseskollegaer
 • Min udvikling.
Anden del af ledelsesforløbet Autentisk Ledelse fokuserer på etablering, skabe tydelighed i samarbejdet og definere lederrollen: at skabe klarhed.

Tydelighed i samarbejdet

 • Tillid og det politiske system
 • Det lille og store system – ledelse på grænsen
 • Hvilken evidens har du for, at borgerne har det godt hos jer?
 • Drift og data som ledelsesgrundlag i hverdagen
 • Vækstmodellen
 • Samarbejdssystemets effektivitet via Vækstmodellen
 • Min udvikling.

Lederrollen i fokus

 • Sammenhæng mellem ledelse, faglighed og borgertilfredshed
 • At sætte retning: ledelse og management
 • Vision for året og fremtiden
 • Synliggørelse af visionen i den enkeltes arbejde
 • At sætte holdet: ledelsesspænd, overblik og ansvar
 • Hvilke rammer kræver det at sætte et godt hold?
 • Min udvikling.
Tredje del af ledelsesforløbet Autentisk Ledelse fokuserer på at skabe klarhed over, hvad ledelse er, og etablere dit personlige ledelsesgrundlag.

Dit ledelsesgrundlag 1

 • Hvad er god ledelse for dig?
 • Fokus på fremtiden: Hvad skal dine medarbejdere sige om din ledelse fremover?
 • Fokus på fortiden: Hvor og hvordan gjorde du det rigtig godt som leder?
 • Dine fire vigtigste ledelsesværdier for god ledelse
 • Præsentation af dine input
 • Min udvikling.

Dit ledelsesgrundlag 2

 • Formulering af dit ledelsesgrundlag
 • Dit sprog, dine ønsker, det du leverer og dine krav og grænser
 • Præsentation af dit foreløbige ledelsesgrundlag for dine kollegaer
 • Træning i præsentation og at sætte retning
 • Johari-vinduet
 • Feedback fra kollegaerne
 • Træning i at give og modtage feedback
 • Inspiration ved at høre de andres præsentation
 • Min udvikling.
Fjerde del af ledelsesforløbet Autentisk Ledelse fokuserer på at justere og integrere dit personlige ledelsesgrundlag samt at forankre det i din dagligdag.

Dit ledelsesgrundlag 3

 • Justeringer i dit ledelsesgrundlag
 • Udkom med dit ledelsesgrundlag
 • Video, intranet eller personalemøde
 • Form og indhold i forhold til kommunikationsplatform
 • Præsentation af dit ledelsesgrundlag for dine kollegaer
 • Træning i præsentation og at sætte retning
 • Johari-vinduet
 • Feedback fra kollegaerne
 • Træning i at give og modtage feedback
 • Inspiration ved at høre de andres præsentation
 • Hvad har inspireret dig i dag?
 • Min udvikling.

Forankring og fremtidig udvikling

 • Siden sidst
 • Udvikling set fra FOA’s perspektiv
 • Opsamling på forløbet
 • Præsentation af dine læringspunkter
 • Din og ledergruppens fremtidige udvikling via Vækstmodellen
 • ’Min udvikling’ og ’Vores udvikling’.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top