Hvad er psykosocialt arbejdsmiljø?

Der eksisterer flere definitioner på psykosocialt arbejdsmiljø – og området er i konstant udvikling. Helt central i tilgangen er dog, at det psykiske arbejdsmiljø er noget, alle virksomheder kan, bør og skal arbejde med, hvis de vil sikre en velfungerende og bæredygtig organisation.

Psykosocialt arbejdsmiljø er sammensætningen af din arbejdsplads’ psykologiske og sociale forhold, og alle de mennesker, ledere som medarbejdere, der er en del af den. Når vi taler om psykosocialt arbejdsmiljø kan vi beskrive det som værende sundt/positivt eller skadende/negativt. Det er altså arbejdspladsens forhold, psykologiske som sociale, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø i positiv eller negativ retning.

Der findes ikke en egentlig definition af psykosocialt arbejdsmiljø, vi kan støtte os op ad, da området er i konstant udvikling. Reiner Rugulies, der er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, beskriver det som “et komplekst fænomen, som er påvirket af sociale strukturer både på arbejdspladsen og i samfundet.”

Det psykosociale arbejdsmiljø skal tages alvorligt

Du kender sikkert til mindst én i din omgangskreds, der har været sygemeldt med stress. Stress er bare en af de faktorer, der kan udledes af det psykosociale arbejdsmiljø. Samspillet mellem individ og arbejdsplads er dog vigtigt at huske på, da vi er forskellige individer, og vi opfatter situationer og påvirkes på forskellige måder. Hvad der kan udløse stress hos én medarbejder, udløser det ikke nødvendigvis hos kollegaen.

I Danmark er vi langt fremme på området. Psykosocialt arbejdsmiljø har endda sin egen lov, der beskriver, hvordan arbejdsgivere skal sikre sine medarbejderes velbefindende i forbindelse med arbejdet.

Men lovgivning skal ikke være hovedårsagen til at tage det psykiske arbejdsmiljø seriøst. Det er essentielt for moderne organisationer at have et skarpt fokus på arbejdsmiljøet. Et dysfunktionelt psykisk arbejdsmiljø kan have enorme negative konsekvenser. Stressrelaterede sygemeldinger koster dyrt, og dygtige ressourcer går tabt, når dygtige medarbejdere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det psykosociale arbejde må følge trop med samfundets udvikling

Samspillet mellem organisation og medarbejdere har ændret sig drastisk over tid og er i konstant udvikling.

Der er fx sket en større sammenfletning mellem identitet og arbejdsrolle, og der bliver stillet flere, nye krav fra medarbejderne i takt med, at vores uddannelsesniveau stiger, og vi bliver mere vidende. Derudover er der også kommet krav til sociale relationer, værdier og retfærdighed på arbejdspladsen.

I dag handler det at gå på arbejde altså ikke kun om løn og overlevelse, det handler også om selvudvikling og det sociale aspekt. Et højindkomstland som Danmark ligger, generelt set, øverst i Maslows behovspyramide om selvrealisering. Det aspekt tager vi med ind i vores arbejde, og fx er det vigtigt, at medarbejdere oplever udvikling og selvledelse i arbejdet. Det er den type krav, det psykosociale arbejdsmiljø skal leve op til og skabe rammer for.

Faktorer, der fremmer trivsel

Psykosocialt arbejdsmiljø berører ikke bare ét, men flere områder, der spænder lige fra organisering af arbejdet, ledelsesformer, kollegiale relationer til individets egen forståelse og fortolkning af deres arbejde, rolle og opgaver.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø inddeler psykosocialt arbejdsmiljø i seks områder, der giver et godt billede af, hvilke faktorer, der berører det. Fællesnævneren er, at de alle har indflydelse på arbejdspladsen og medarbejdernes trivsel: Ledelse, samarbejde, negativ adfærd, forandringer, krav og arbejdets organisering.

Men flere områder kan tilføjes til listen: stress, natarbejde, krænkende handlinger, social kapital, mobning, tidspres, selvledelse, arbejdets indhold og tilrettelæggelse, arbejdstid og pauser, hvordan vi tager imod nye og de enkelte medarbejderes forudsætninger for at kunne varetage arbejdet. Er der fx blevet givet en ordentlig oplæring, så medarbejderen føler sig tryg med sine opgaver og rustet til at levere kerneydelsen? Hvordan er arbejdspladsens fysiske rammer – er det muligt at koncentrere sig og udføre sine opgaver?

Psykosocialt arbejdsmiljø hænger altså i høj grad sammen med den samlede trivsel af individerne på arbejdspladsen. Og trivslen er påvirket af en lang række forhold i arbejdet, der påvirker den enkeltes psykiske og fysiske helbred. Der er derfor en klar sammenhæng mellem de psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og sygefravær, førtidspension m.v.

Invester i dit psykosociale arbejdsmiljø

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke områder der er mest relevante i forbindelse med psykosocialt arbejdsmiljø. Hos nogle vil der være trivsel på nogle områder, mens andre områder har brug for en ekstra indsats. En ting er dog sikkert: Det betaler sig at lægge en indsats i at forbedre et eller flere områder.

Når din arbejdsplads har et godt psykosocialt arbejdsmiljø, og trivslen er i top, vil det ikke blot vise i glade og begejstrede medarbejdere, der er gode til at samarbejde, navigere i kriser og tænke innovativt. Sygefraværet vil med stor sandsynlighed falde, og produktiviteten vil stige, hvilket vil påvirke din virksomheds vækst og succes. Der er altså mange gode grunde til at investere i dit psykosociale arbejdsmiljø.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top