Vores værktøjer

Vi trækker på mange forskellige modeller og værktøjer, uanset om det er undervisning, supervision eller coaching. Vi har samlet nogle af dem for at skabe gennemsigtighed og for at fortælle, hvad du helt konkret får som udbytte, når vi bruger et af værktøjerne i samarbejde med dig og dine medarbejdere. 

40-20-40 Modellen

Modellen giver motiverede og forbedredte medarbejdere – og sikrer, at læringen bliver implementeret. Det er vejen til at skabe synlig ændring af adfærd og kultur.

Appreciative Inquiry

Styrk arbejdsglæden ved at bringe de gode historier frem i hverdagen og bliv opmærksom på at bruge et sprog, hvor I bakker hinanden, jer selv og jeres arbejdsplads op.

Blooms Indlæringsniveauer

Kende, kunne og beherske. Vi stræber efter at nå tredje trin i Blooms indlæringsniveauer, så alle lettere træder ind i og bliver en aktiv del af den positive forandring i organisationen.

Certificering af processpecialister

ProcesSpecialisterne, du møder hos os, og som driver og implementerer VækstKULTUR®, har stor erfaring med og viden om kommunikation, ledelse, refleksionsprocesser, effektivitet og personlig udvikling.

DISK

DISK-profilering er et grundelement i Affectum. Værktøjet giver indsigt og forståelse for hinandens adfærdsmønstre – og bliver det brugt rigtigt, styrker det sammenhold og samarbejde.

Forming, Storming, Norming og Performing

Forstå de faser, dine teams gennemlever, og hvordan du bedst leder dem gennem konflikter og udfordringer. Vend samarbejdsvanskeligheder til udbytterige dialoger, der skaber læring og nye perspektiver.

High Impact Learning

Læring skal have effekt. Med modellen får I nemmere og bedre implementering – og sandsynligheden for at vende tilbage til gamle vaner og mønstre bliver mindre.

IGLO-princippet

Du styrker din arbejdsplads fra bund til top: Dine medarbejdere, dine teams, din lederrolle og organisationen som helhed bliver en del af udviklingen og ansvarlige for at skabe den gode arbejdsplads.

Ikkevoldelig Kommunikation og Girafsprog

Skab en kommunikationskultur, hvor dine medarbejdere tager hensyn til hinandens følelser og behov. Løs konflikterne på en ny og konstruktiv måde, så alle føler sig mødt og tør sige deres mening.

Johari-vinduet

Få hjælp til at udvikle selvbevidste medarbejdere, der er åbne over for konstruktiv kritik og klar på selvudvikling. Oplev dine medarbejderes tilfredshed stige og deres skjulte potentialer blomstre i takt med at samarbejdet, samhørigheden og teamworket styrkes.

Talepinden

Talepinden skaber kommunikation, der styrker nærvær, effektivitet og spontanitet. Værktøjet er vejen til at en arbejdsplads, hvor det er let at komme til orde og blive lyttet til.
Scroll to Top