DISK

Styrk jeres kommunikation og minimer konflikter med DISK-værktøjet, der giver jer indsigt og forståelse for hinandens adfærdsmønstre. Det bringer jer tættere sammen som kollegaer og forbedrer jeres samarbejde. I vil se hinandens ressourcer, og det styrker indsatsen med at løse kerneopgaven. 

Hvorfor DISK-modellen?

Med DISK-modellen får I et værktøj, der skaber indsigt i, hvilke adfærdstræk, der er mest dominerende hos hver enkelt medarbejder og hjælper til bedre forståelse for forskellene mellem jer. Hvordan kan det fx være, at du arbejder bedre sammen med én kollega fremfor en anden?

Når I kender jer selv og jeres kollegaer bedre, så er det også nemmere at skabe og opretholde et velfungerende, konstruktivt samarbejde og kommunikere mere hensigtsmæssigt med hinanden.

DISK-modellen er særligt værdifuldt for dig som leder. Når du kender dine medarbejderes forskelligheder, kan du nemmere anerkende og kommunikere med dem ud fra deres forskellige behov. På den måde kan du øge medarbejdertrivslen i dit team og sikre bedre fastholdelse af dine medarbejdere.

”Det var helt afgørende for os at få lavet DISK-profiler. Profilerne fik os til at forstå, hvor forskellige vi er – og at det handler om at udnytte hinandens forskelligheder. I stedet for at blive irriterede, når vi ikke forstår hinanden, så overvejer vi nu måden, vi taler med hinanden.”
Anne Stope, leder, Plejecentret Rønnebærparken

Hvad er DISK-modellen?

DISK-modellen er et psykologisk analyseværktøj, der oprindeligt er udviklet af den amerikanske psykolog og ph.d. William Moulton Marston. Det er et internationalt anerkendt værktøj, der er udviklet med henblik på at indkredse de personlighedstræk, som mennesker er domineret af. DISK hjælper jer med at sætte ord på jeres adfærdsmønstre og giver et indblik i, hvorfor I hver især reagerer på forskellige måder.

Jeres DISK-profiler bliver udarbejdet ved hjælp af et spørgeskema, som hver medarbejder besvarer. Ud fra jeres svar får I en farve (rød, gul, blå eller grøn), der fortæller, hvilke adfærdstræk der er mest dominerende. Vores ProcesSpecialister hjælper jer med at udarbejde “Vores DISK”, der er en plakat, hvor I visuelt kan se, hvor I står i forhold til hinanden, som medarbejdergruppe, som team, som ledergruppe osv.

Det er ikke nogen adfærdstræk, der er bedre end andre. Der er netop jeres unikke sammensætning af profiler, der er styrken i jeres team. Når I får indsigt i adfærdstrækkene, kan I udnytte dem bedst muligt og vende jeres forskelligheder til fordele.

Vores ProcesSpecialister guider jer gennem forskellige øvelser, så I lærer værktøjet at kende og nemt kan implementere det i jeres hverdag. I vil opdage jer selv og se hinanden med nye øjne. Vores kursister nævner ofte, at de er særligt glade for DISK-modellen, da værktøjet er nemt at bruge i hverdagen.

Effekten af at arbejde med DISK-modellen

  • Styrker kommunikationen og samarbejdet
  • Skaber et kollektivt fællesskab og et fælles sprog på tværs af organisationen
  • Giver redskaber til, hvordan medarbejdernes forskelligheder kan vendes til fordele
  • Minimerer konflikter på arbejdspladsen som følge af en bedre forståelse for hinanden
  • Giver et simpelt værktøj, der kan trækkes frem i dagligdagen
  • Styrker den enkelte medarbejders indsigt og forståelse for sig selv og sine kollegaer
  • Gør det nemmere for lederen at anerkende den enkelte medarbejder, hvilket øger medarbejdernes trivsel og evnen til at fastholde dem

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top