Rådgivning der effektivt styrker dit arbejdsmiljø

Det der vandes vokser, og det gælder også dit arbejdsmiljø: Du får bedre samarbejde, positiv energi og et større fælles engagement på arbejdspladsen. Med Affectums autoriserede rådgivning kan du hurtigt skabe positive forandringer og udvikle dit arbejdsmiljø, uden at du står med processen selv.

Hos Affectum arbejder vi hver dag med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø og en stærkere arbejdskultur. Vi har 20 års erfaring med at hjælpe virksomheder og organisationer med at løse de problemstillinger, der står i vejen for at skabe et godt og rart psykisk arbejdsmiljø, hvor tillid, tryghed og trivsel blomstrer.

Derfor har Arbejdstilsynet autoriseret os til at arbejde med arbejdsmiljø inden for det psykosociale område. Vi tilbyder også rådgivning til at skabe et overblik, hvis du har fået eller er på vej til at få et påbud fra Arbejdstilsynet. Du kan finde os på Arbejdstilsynets oversigt over virksomheder, der er autoriseret på det psykosociale område.

Hvornår har du brug for en autoriseret arbejdsmiljørådgiver?

Vores arbejdsmiljørådgivere har efterhånden hjulpet mange virksomheder og organisationer med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Derfor kender vi både til kendetegnene og handlemønstrene, når en organisation er i mistrivsel.

Når en trivselsanalyse viser mistrivsel, bliver ledere forståeligt nok nervøse. Derfor ender ledere og ledelser ofte med at slukke ildebrande fremfor at se på, hvor konflikterne opstår, inden de breder sig ud til alle dele af organisationen.

Vi oplever, at det for mange ledere kan virke som en uoverskuelig proces at starte arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljøet. Hvor skal man begynde, og hvad skal processen indeholde? For at opnå holdbare resultater kan det være en god investering at søge ekstern rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver med speciale i det psykosociale område.

For det første er det nemmere som ekstern at spotte udfordringerne og udviklingsmulighederne, og der kommer hurtigt en proces i gang. Derudover giver ekstern eksperthjælp tryghed, og som leder sparer du kostbar tid. Du undgår blandt andet at skulle bruge tid på at sætte dig ind i alle de lovmæssige forhold, og du får hjælp til al papirarbejdet.

En pulje med masser af muligheder

Hvis du er leder i en mindre virksomhed, kan du endda opnå et særligt tilskud. Arbejdstilsynet har oprettet en arbejdsmiljøpulje – ​​Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning – du kan søge, hvis du er klar til at iværksætte et projekt, der har til formål at forebygge, styrke og fremme et sundere psykosocialt arbejdsklima.

Tilskuddet tildeles som et forhåndstilsagn om dækning af 80 % af rådgiverens honorar. Det vil sige, at for kun 20 % af de faktiske rådgivningsudgifter kan I gennemføre et projekt, der måske ellers aldrig var blevet til noget. Hvis din virksomhed opfylder Arbejdstilsynets krav for at komme i betragtning, får I en unik mulighed for at sætte fart på positiv organisationsudvikling og løfte jeres organisations psykiske arbejdsmiljø til nye højder.

I Affectum kan vi hurtigt vurdere, om din virksomhed er berettiget til tilskuddet fra arbejdsmiljøpuljen. Og hvis det er tilfældet, kan vi hjælpe med at indkredse projektets indhold og lave den formelle ansøgning.

Kontakt vores ansvarlige konsulent via kontaktformularen på siden.

Hvornår er du klar til at kontakte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver?

Det korte svar er, når I føler jer klar til at udvikle og styrke jeres samarbejdskompetencer og dermed jeres arbejdsmiljø. Hvis du desuden kan nikke ja til et eller flere af nedenstående scenarier, kan du med fordel kontakte en af vores rådgivere.

  • Når der er behov for at sætte arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i system, eller udvikle en skræddersyet APV til din organisation.
  • Når samarbejdet mellem arbejdsmiljøorganisation, ledelse (og måske TR, AMR, SU eller MED) skal have et serviceeftersyn.
  • Når der er et ønske om at identificere problemstillinger i og styrke den interne organisationskultur.
  • Når virksomheden modtager et påbud fra Arbejdstilsynet er det obligatorisk, at man kontakter en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.
  • Når man vil forebygge: Der behøver ikke at være et problem for at sætte det psyksike arbejdsmiljø under lup. Virksomheder, der arbejder aktivt med at sikre det psykiske arbejdsmiljø, får konkret gevinst i form af stor gevinst i form af bedre samarbejde, tillid, tryghed og trivsel.
  • Når der er risiko og fare for medarbejderne fra borgere eller pårørende i en institutionel ramme. Læs i øvrigt om risiko og risikovurdering på arbejdspladsen.

Kontakt os ved at skrive en mail til info@affectum.dk, ringe på 43 90 14 61 eller via kontaktformularen på siden, så hjælper en vores autoriserede miljørådgivere med at afklare din organisations specifikke behov.

Vores rådgivere er klar til at hjælpe dig – og vi glæder os til at skabe tillid, tryghed og trivsel i din organisation.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top