Affectum får autorisation som arbejdsmiljørådgiver

Flere steder presser travlhed og manglende ressourcer arbejdsmiljøet. Med mange års erfaring inden for det psykiske arbejdsmiljø – og nu med en autorisation i hånden – kan Affectums arbejdsmiljørådgivere hjælpe virksomheder med, hvordan de efterkommer og i bedste fald undgår fremtidige påbud inden for det psykosociale område.

Affectum har i mange år hjulpet virksomheder og organisationer inden for omsorgs- og plejesektoren med at forbedre organisationskulturen gennem deres VækstKULTUR® forløb.

Nu leverer Affectum også autoriseret rådgivning på det psykosociale område. Rådgivningen henvender sig til organisationer, der står over for et påbud. Men det kan også være rådgivning om arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden enten er blevet advaret om, eller forhold de kan risikere at få et påbud på i fremtiden.

Et presset arbejdsmiljø

Flere steder, hvor Affectum er ude og rådgive, oplever rådgiverne en presset omsorgs- og plejesektor. De er presset på tid, økonomi, ressourcer og generelt overskud. Det kan let påvirke det psykiske arbejdsmiljø i form af eksempelvis mobning, mangelfuld kommunikation, stress eller seksuel chikane.

”I vores rådgivning støder vi oftere og oftere på organisationer, hvor arbejdsmiljøet er presset i større eller mindre grad. Der kan være konflikter mellem teams, medarbejderne er udbrændte eller stressede, og der mangler ressourcer – både økonomiske og mandskabsmæssige – til at aflaste. Det er den slags, der presser det psykiske arbejdsmiljø,” fortæller Lars Dencker, der er autoriseret arbejdsmiljørådgiver hos Affectum.

Tag de rigtige beslutninger

Hvis man som organisation står over for et påbud, kan det virke uoverskueligt at finde ud af, hvordan man efterkommer eller hurtigst muligt får sat en proces i gang, der skal forbedre arbejdsmiljøet, så påbuddet helt kan undgås.

”Det skaber utrolig meget stress i en i forvejen presset organisation, når den bliver stillet over for et potentielt påbud. Her er det vigtigt, at der er nogen, der kan holde hovedet koldt – og har stået i situationen før. Det gør, at organisationen tager de rigtige beslutninger. I sidste ende handler arbejdsmiljørådgivning om at hjælpe organisationen mod et bedre miljø, og det gør vi jo allerede i dag,” siger Gitte Kilhof.

Ekstern hjælp kan både skabe tryghed og spare tid for organisationen. Arbejdsmiljørådgivere er erfarne og kan med deres viden, ekspertise og autorisation rådgive organisationen igennem alle de nødvendige trin, fx hvilke aktiviteter eller metoder, der passer til virksomhedens udfordringer og bedst styrker det psykiske arbejdsmiljø. Ofte kan de også hjælpe med papirarbejdet og de lovmæssige forhold, der er en uundgåelig af processen.

Stil de rigtige spørgsmål

Arbejdsmiljø er organisationers hjerte. Når arbejdsmiljøet bliver forurenet, bliver organisationen syg. Derfor er det afgørende at få rettet op på arbejdsmiljøet og taget initiativer, der styrker organisationen – og gøre det inden for det rigtige område.

”Vi synes, at organisationer – så ofte som muligt – skal spørge sig selv: ”Hvilket påbud risikerer vi at modtage, hvis vi ikke gør noget nu” og “Hvad har vi helt konkret brug for hjælp til at løse på vores arbejdsplads?” Det er med til at sikre et fokus på arbejdsmiljøet, og at organisationen ikke når så langt ud, at der kommer for stort pres på hjertet,” siger Gitte Kilhof.

Ovenstående spørgsmål er med til at afgøre, om organisationen får rettet op på et arbejdsmiljø i ubalance, uanset om ubalancen er på det ergonomiske, biologiske, kemiske, fysiske eller det psykosociale område. Giver man sig ikke tid til at stille spørgsmålene, risikerer man pludselig at stå med en organisation i dyb krise.

Affectum har flere autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Hos Affectum er de to rådgivere, Lars Dencker og Flemming Techt-Skov blevet vurderet egnet som rådgivere på det psykosociale område. Arbejdstilsynet har vurderet rådgiverne ud fra både uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige krav.

”Vi er enormt stolte over at få tildelt autorisationen. Vi har kæmpet for det i mange år, og vi mener i al beskedenhed, at vi er yderst kompetente på området. Der er et stærkt link mellem det, vi allerede rådgiver om i VækstKULTUR® og arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø – og vi forventer, at vi kan hjælpe mange virksomheder med at styrke deres arbejdsmiljø,” siger Gitte Kilhof, direktør i Affectum.

Oplever du, at arbejdsmiljøet er presset i din organisation? Kontakt os ved at skrive en mail til info@affectum.dk eller ringe på 43 90 14 61, så hjælper vores autoriserede miljørådgivere dig med at afklare din organisations specifikke behov.  

Fakta: Arbejdsmiljø og autorisation

Det er Arbejdstilsynet, der tildeler og kontrollerer certificerede rådgivningsvirksomheder. Det er også Arbejdstilsynet, der udfører en årlig standardiseret kontrol med autorisationsordningen, hvilket gælder alle autoriserede rådgivningsvirksomheder.  

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø og autoriseret arbejdsmiljørådgivning på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Scroll to Top