Refleksion

Refleksion og evnen til at tænke selvstændigt skaber indsigt og omstillingsparathed. Det opbygger en organisation, der reagerer hurtigt på pludseligt opståede behov fra interessenter, kunder og medarbejdere. Evaluering og refleksion skaber opmærksom om, hvad der virker.

Trænes medarbejderne i at reflektere over deres handlinger i relation til den kontekst, de indgår i, får organisationen ansvarlige og beslutningsdygtige medarbejder, der handler i overensstemmelse med organisationens værdier og mål.

Gives der ikke plads til refleksion, medfører det:

  • Organisationen gentager fejl, fordi der ikke er plads til at evaluere
  • Medarbejderne reagerer langsomt og ser ikke udfordringerne, før de står midt i dem, det reducerer effektiviteten og kan resultere i pres og stress
  • Kundernes specielle behov imødekommes ikke, fordi ønskerne falder uden for rammen af ”det vante”

Uddanner organisationen reflekterende medarbejdere, medfører det:

  • Organisationen skaber bedre resultater, fordi evalueringer og refleksion minimerer fejl og giver løbende procesforbedringer
  • Medarbejderne er nærværende, proaktive og handlekraftige
  • Kunderne får optimale løsninger, fordi medarbejderne er i stand til at vælge den optimale opgaveløsning for kunden

Vejen til forandring

Affectum underviser i refleksion, der skaber forandring til det bedre. Vores metoder og værktøjer uddanner medarbejdere til at reflektere, evaluere og træffe velovervejede valg, der er til organisationens, kollegernes, kundernes og deres eget bedste.

Vi øger medarbejdernes bevidsthed om, at deres valg har konsekvenser, og lærer dem at dele opgaver og belastning med sine kollegaer – og have det godt med det. Dermed skaber vi en organisation, hvor medarbejderne tager de rigtige valg hurtigere og ved, hvornår der er behov for forandringer. Det gør organisationen rentabel og giver samtidig kunderne indtryk af en organisation i fremdrift og med høj produktivitet. Det skaber en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner på alle niveauer.

Affectum uddannelse

Moduler der optimerer Refleksion:

Konkrete værktøjer

DISK profilen, Bevidsthedsmodellen, Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Johari vinduet, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Empati versus sympati, Krisens 4 faser, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse.

Nøgleord

Selvindsigt, erkendelse, forandringsparat, øget reaktionsevne, fejlminimering, nærvær, handlekraft, proaktivitet, velovervejede valg, rentabel, fremdrift, produktivitet, attraktivitet.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top