Udvikling

Udvikling afgør enhver organisations succes og er et naturligt behov hos de fleste mennesker. Uden konstant udvikling går organisationer i stå og mister deres berettigelse i det marked, de opererer i. Personlig udvikling skaber selvindsigt og erkendelse – kvaliteter der er afgørende, når ledere sammensætter succesfulde team- og ledelsesstrukturer. Mennesker i vækst er forudsætningen for organisationer i vækst.Fokus på udvikling og fremdrift tiltrækker og fastholder den bedste arbejdskraft, etablerer markedslederpositioner og skaber fundamentet for en verdensanskuelse, der prioriterer konstant forbedring.

Mister en organisation sit udviklingsfokus, medfører det:

  • Organisationen taber fremdrift, mister sin markedsposition og konkurrenceevne
  • Medarbejderne får følelsen af at gå i stå, mistrives, bliver illoyale og er mindre produktive
  • Kunderne oplever en organisation, der mister momentum, ikke udvikler sit produkt tilfredsstillende og går i stå

Velfungerende udvikling er nøglen til at fastholde sin markedsposition, fordi:

  • Organisationen tiltrækker den bedste arbejdskraft og har lettere adgang til positionen som markedsleder
  • Medarbejderne trives og får selvtillid i en eliteorganisation, der har de nyeste produkter, tænker banebrydende osv.
  • Kunderne oplever kontinuerligt organisationen som en konkurrencedygtig markedsleder, der leverer optimale, nyudviklede, nytænkte produkter

Vejen til forandring

Affectum opfatter udvikling og fokus på udvikling som et mindset, der kan implementeres i alle organisationer. Vores værktøjer og metoder påvirker organisationskulturen og skaber en fælles organisationsforståelse, hvor alle medarbejdere stræber efter, at organisationen er nummer 1.

Vi lægger kimen til et konstant udviklingsfokus og arbejder med at skabe en organisationskultur, hvor individ- og virksomhedsvækst parallelle spor, der spiller sammen. Det sikrer, at kunderne møder en organisation og medarbejdere, der er på forkant med udviklingen, i fremdrift og to skridt foran sine konkurrenter. Det skaber overskud. Også på bundlinjen.

Affectum uddannelse

Moduler der optimerer Udvikling:

Konkrete værktøjer

Bevidsthedsmodellen, IVK – Ikke voldelig kommunikation (også kaldt Girafsprog), Feedbackmodellen, Kommunikationsprocessen, Stresstrappen, Belastningsgrafen, Stresstest, Meditation, Forskellen mellem pres og stress, Beslutningsværktøjet, Psykologien i værdsættende kollegasparring, Samtalens værktøjskasse, Tidsrøvere og ubevidste rutiner, Bevidsthed om tid som et værdifuldt redskab, Elektronisk og fysisk arbejdsorganisering, Effektiv planlægning og prioritering, Udskydelsesadfærd og overspringshandlinger, Håndtering af afbrydelser, Tips og tricks i mail systemet – Mail / opgaver/ brug af kalender.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top