Den professionelle TRIO

Den Professionelle TRIO

Når TRIO-samarbejdet fungerer godt og respektfuldt, understøtter det samarbejdet i organisationen, så både faglige (TR), arbejdsmiljømæssige (AMR) og ledelsesmæssige behov bliver tilgodeset. Samtidig kan TRIO holde fokus på, hvordan vi i fællesskab skaber det bedste samarbejde om kerneopgaven. Det er et professionelt TRIO-samarbejde.

TRIO-samarbejdets formål er at skabe det gode samarbejde i organisationen, så kerneopgaven får optimale betingelser, og personalet oplever sig mødt i deres ønsker og behov. Ligeledes formår et godt TRIO-samarbejde at skabe samarbejde og kommunikation mellem kollegaer, vagtlag, ledelsen og TRIO’en selv på en sådan måde, at sammenhængskraften bliver tydelig: Alle føler sig som en del af en helhed, der støtter løsningen af kerneopgaven og trivslen i organisationen.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til virksomheder, der ønsker et stærkt udviklende og professionelt forløb for TRIO-teams på tværs af organisationen. Et forløb, der styrker samarbejdet i det enkelte TRIO-team, samarbejdet på tværs og gør arbejdspladsen attraktiv.

Metoden

Forløbet er en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser. Du kommer til at bruge dine erfaringer, øve dig i teknikker og får nye værktøjer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Udbytte for virksomheden

Som virksomhed får du et markant bedre og mere aktivt TRIO-samarbejde, der kan holde fokus på kerneopgaven, skabe dialog og samarbejde og tackle de mange forskelligartede interesser, som ligger under TRIO’ens ansvarsområde. Endvidere bliver TRIO’en bedre i stand til at håndtere konflikter og svære situationer i organisationen.

Udbytte for deltageren

 • Du får indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Du får større bevidsthed om eget udviklingspotentiale
 • Du får indsigt i, hvordan tillid opbygges og nedbrydes
 • Du lærer TRIO’ens roller og grænser bedre at kende indefra
 • Du lærer, hvordan du kan arbejde med at øge engagementet hos dine kolleger i forhold til TRIO’ens arbejde.
 • Du får kendskab til empatisk nysgerrighed og reflekterende teams som værktøjer i TRIO-samarbejdet.

Forløbets fokusområder

Der arbejdes blandt andet med:

 • DISK-modellen
 • Organisationsopstilling
 • Tillid og åbenhed i kommunikationen
 • Reflekterende teams som feedback
 • Teamets fem dysfunktioner
 • At komme fra ord til handling.

Praktisk information

Varighed: 6 undervisningsdage fordelt over 8-10 måneder.
Holdstørrelse: Max 50 deltagere.

Vil du vide mere?

Kontakt Jesper Løhde

Kvalitet- og Udviklingschef

Scroll to Top