Sådan skaber du et godt psykosocialt arbejdsmiljø

Dit psykosociale arbejdsmiljø er en del af den motor, der får din organisation til at køre rundt. Hvis det psykosociale arbejdsmiljø ikke skaber trivsel, bremser det din virksomheds vækst og mulighed for at levere den optimale kerneydelse til dine kunder.

Når du investerer i din virksomheds psykosociale arbejdsmiljø, skaber du gladere, mere produktive og engagerede medarbejdere. Din arbejdsplads bliver mere attraktiv, og det vil tiltrække de rette medarbejdere og kunder. Det betaler sig altså, når du tager dig kærligt af din virksomheds psykosociale arbejdsmiljø, både nu og på længere sigt.

Du kan skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø på mange måder. Det kommer, blandt andet, an på din organisations branche, kultur og kerneydelse.

Skab systematik og handling – og følg op

For at komme I gang med at skabe og opretholde et sundt psykosocialt arbejdsmiljø, skal din virksomheds ledelse skabe en handlingsplan. På den måde kommer der systematik i jeres indsats, og det øger sandsynligheden for, at I kommer i mål med indsatsen.

Hvis opgaven virker overvældende, kan I søge ekstern hjælp fra en arbejdsmiljørådgiver med speciale i psykosocialt arbejdsmiljø. Selvom I måske ved, hvor problemerne ligger, vil en eksperts objektive syn på jeres organisation hjælpe med at skabe systematik og prioritere, hvor der først skal sættes ind.

Opfølgning er en essentiel del af jeres handlingsplan, så indsatsen ikke ender med ildebrandsslukninger. De nye initiativer skal integreres i jeres kultur og psykosociale arbejdsmiljø. Og selvom blokaderne bliver fjernet nu, så vil der opstå flere hen ad vejen. Det er et løbende arbejde at styrke og fastholde et velfungerende psykosociale arbejdsmiljø.

Gør det til en fælles opgave

Arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø kræver, at alle, både ledere og medarbejdere, er med ombord. Der skal være enighed og skabes afklaring om, hvilke forhold der skal forbedres.

Det er altid ledelsen, der har ansvaret for, at det psykosociale arbejdsmiljø bidrager til medarbejdernes trivsel. Derfor er det også ledelsen, der skal tage initiativ til at arbejde med arbejdsmiljøet.

Når det psykosociale arbejdsmiljø bliver gjort til en fælles opgave, bliver alle inddraget og er en del af processen. Alle ved, hvad planen er, hvordan den skal gennemføres, og hvordan og hvornår, der skal følges op.

Gør plads til individuelle ønsker og behov

Som individer er vi vidt forskellige, og selvom vi er medarbejdere på samme arbejdsplads, vil vi have vores personlige behov og oplevelse af, hvad der får os til at trives i vores arbejde.

Dertil kommer alle de forskellige roller og opgaver, der ofte findes i en og samme organisation. Hvor én medarbejder måske finder sig godt tilpas i sin rolle og med sine opgaver, vil en anden medarbejder måske have brug for mere oplæring eller nye opgaver.

Det er vigtigt at respektere, at dine medarbejderes ønsker og behov måske ikke har noget med din virksomhed at gøre. Det kan være personlige behov, fx et ønske om selvudvikling eller bedre mulighed for at udfolde sig. Men det er essentielt at imødekomme dine individuelle medarbejderes behov og ønsker, da det bidrager til deres trivsel.

Et trygt rum for dialog og kommunikation

At gøre det psykosociale arbejdsmiljø til en fælles opgave kræver kommunikation og dialog. Det kan I skabe mere af ved at planlægge ugentlige eller månedlige fællesmøder.

Alt efter hvor stor en organisation I er, skal I finde frem til den måde, der giver mening for jer. Giver det mening, at hele organisationen samles, eller giver det mere mening at sprede det ud på team- eller afdelingsniveau.? Det vigtigste er, at I mødes omkring jeres fælles opgave. Disse møder vil også bidrage til dine medarbejderes følelse af at have en stemme.

Hvis I på din arbejdsplads ikke er vant til at tale åbent om ønsker, drømme og bekymringer, kan det styrke processen at få hjælp fra en konsulent. Nogle gange kan det kræve specifikke kommunikationsværktøjer og metoder, når der skal skabes et trygt rum, der opmuntrer til at tale frit fra hjertet. Det er altafgørende for kommunikationen og dialogen, at der skabes plads til, at alle kan og tør sige deres mening.

Når der er skabt plads til, at alle tanker, ideer og bekymringer er velkomne, så skabes der også nemmere tillid mellem medarbejdere og ledelse og medarbejdere imellem. Samtidig vil I bedre kunne håndtere udfordringer løbende, så konflikter ikke tærer på jeres psykosociale arbejdsmiljø.

Pointen er, at løsningerne og kommunikationen ikke kun skal ske oppefra. Alle skal føle ansvar, hvilket er nemmere, når man føler sig hørt og oplever, at der bliver taget hånd om problemerne.

Indflydelse fremmer trivsel og en følelse af fællesskab

Det har direkte sammenhæng med ens psykiske og fysiske velbefindende, når man som medarbejder har indflydelse på sin arbejdsplads. Indflydelse mindsker risikoen for stress og skaber en følelse af bedre at kunne udføre sine opgaver. Det bekræfter en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er baseret på et omfattende forskningsprojekt afsluttet i marts 2023.

Studiet viser blandt andet, at medarbejdere inden for omsorgs- og vidensarbejde oplever indflydelse i forbindelse med deres arbejdsopgaver via deres relationer på arbejdspladsen, og at indflydelse er stærkt forbundet med deres identitet. Følelsen af indflydelse hænger sammen med følelsen af at være menneske og blive anerkendt som det menneske, man er.

Hvis man føler sig afvist af arbejdsfællesskabet og de personer, man søger anerkendelse og bekræftelse fra, fx ens nærtstående kollegaer og leder, kan følelsen af lavt selvværd trigge ens velbefindende. Det kan i værste fald føre til depression. Det skaber altså trivsel, hvis du som medarbejder føler, at du er en aktiv aktør på arbejdspladsen, der også har noget at skulle have sagt.

Så når indflydelse er så tæt forbundet med psykisk velbefindende – og fraværet af indflydelse endda på sigt kan udløse psykiske helbredsproblemer – er det et godt argument for at indtænke dine medarbejderes indflydelse, når du skal i gang med at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top