Appreciative Inquiry

Skab en kultur, hvor det positive ved din organisation er i fokus: Alt det, du og dine medarbejdere er stolte af, og som fungerer godt. Styrk arbejdsglæden ved at bringe de gode historier frem i hverdagen og bliv opmærksom på at bruge et sprog, hvor I bakker hinanden, jer selv og jeres arbejdsplads op.  

Hvorfor Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry er et kommunikationsværktøj, der ved hjælp af aktiv historiefortælling fremhæver det positive i din organisation og giver en følelse af arbejdsglæde.

Det kan blive en dårlig vane at kommunikere negativt med hinanden, når opgaverne og hverdagen føles overvældende. Negativiteten tærer på arbejdsmiljøet og samarbejdet. Ved hjælp af kommunikationsværktøjet skaber du og dine medarbejdere en kultur, hvor I aktivt og i fællesskab fokuserer på de ting, I er glade for, stolte af og som fungerer godt. Det bidrager til den gode stemning og tilfører arbejdsdagen glæde.

Du og dine medarbejdere får de nødvendige redskaber, så I nemt kan implementere den positive historiefortælling i jeres dagligdag og skabe den gode arbejdsplads sammen.

“Vi har fokus på de gode historier frem for det negative. Vi italesætter de gode historier hver dag, og det giver os energi. Så det er et redskab, der hjælper med at holde fokus på det gode i forhold til samarbejdet og sammenholdet.” – Trine Christensen, leder på Løvdalen Plejecenter

Hvad er Appreciative Inquiry?

Appreciative Inquiry (AI) er udviklet af den amerikanske forsker og professor David Cooperrider. Historiefortælling er værktøjets omdrejningspunkt. I arbejdet med værktøjet kommer du og dine medarbejdere blandt andet til at beskæftige jer med følgende spørgsmål:

  • Hvilke forhold værdsætter I på arbejdspladsen?
  • Hvilke gode oplevelser er I fælles om?
  • Hvad er I særligt stolte af?
  • Hvordan skaber I de situationer, I er stolte af?

Effekten af at arbejde med Appreciative Inquiry

  • Hjælper med at skabe en positiv arbejdskultur, der styrker organisationen – nu og fremadrettet
  • Styrker sammenholdet og det gode samarbejde
  • Sætter gang i de positive forandringer, da der er fokus på det positive ved organisationen
  • Skaber positive arbejdsdage og styrker medarbejdernes arbejdsglæde
  • Lærer medarbejderne, hvordan deres sprogbrug har en betydelig effekt på dem selv og deres kolleger
  • Giver medarbejderne redskaber til, hvordan kan bruge de positive situationer i deres arbejdsdag til at ændre arbejdskulturen

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top