Talepinden

Styrk jeres organisationskultur med en kommunikationsstil, der bunder i nærvær, effektivitet og spontanitet. Undgå lange, ukonstruktive møder og frigør tid til kerneopgaven. Skab en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig forbundne og tilfredse, fordi de kommer til orde og føler sig lyttet til af deres kollegaer. 

Hvorfor Talepinden?

Talepinden er et værktøj, der fokuserer på at opbygge en kommunikationskultur, der finder sin styrke i nærvær, effektivitet og spontanitet. Vores ProcesSpecialister hjælper jer med at sætte rammen for arbejdet med Talepinden, så jeres medarbejdere får den nødvendige introduktion til værktøjets principper og metoder.

Med Talepinden får I en struktureret ramme til, hvordan I kommunikerer og lytter med hjertet, kommunikerer mere effektivt og får mod til at kommunikere mere spontant. Det vil for mange være en ny, men øjenåbnende og behagelig måde at opleve, hvordan man som kollegaer kan kommunikere med hinanden.

Værktøjet hjælper med at skabe plads til jeres mere tilbageholdende medarbejdere og kollegaer – ligesom det understreger vigtigheden af at kunne lytte. Det giver indblik i, hvad stilhed kan tilføre af værdi til et team. Der bliver altså taget hensyn til alle de personlighedstyper, der er på jeres arbejdsplads. Når alle får lov at komme til orde, vil det automatisk frembringe nye ideer og tilgange til arbejdet, der ellers ikke kommer frem.

I vil desuden opleve færre konflikter, og at jeres møder bliver kortere og mere effektive. På den måde får I frigivet mere tid til kerneopgaven.

Hvad er Talepinden?

Talepinden er inspireret af vores forfædres måde at kommunikere på. De sad sammen i cirkler og spurgte hinanden til råds om stammens vigtige beslutninger. Ligesom hos dem vil Talepinden få en vigtig plads hos jer, når I samles til møder og skal håndtere vigtige beslutninger.

Talepinden tager udgangspunkt i fire intentioner, der vil give jer en følelse af at blive mere forbundne som kollegaer. Vores ProcesSpecialister giver jer en grundig introduktion til de fire intentioner:

  • At tale fra hjertet: Lær, hvordan I taler på en ægte og autentisk måde, hvor I er tro mod jer selv. 
  • At lytte med hjertet: Lær, hvordan I kan lytte og være nærværende overfor hinanden, når I taler. Hvordan kan vise, at I respekterer jeres kollegaer, når de taler og tage det ind, der bliver sagt i stedet for at tænke på det, I selv vil sige.
  • At holde det til essensen: Lær, hvordan I kan indkredse det, I har på hjerte, så det bliver kort og konkret og ikke drukner i detaljer, og hvordan I vurderer, om det I vil sige giver værdi til gruppen.
  • At gøre det spontant: Lær, hvordan I kan tænke mindre over det, I vil sige, og hvordan I får tillid til, at I nemt kan formidle det til hinanden. Lær også hvordan I vurderer, om det I ønsker at dele er nødvendigt, og hvordan I bliver ok med stilhed.

Hvis du har lyst til at vide mere om Talepinden, så kan du læse bogen “The Way of Council” af Jack Zimmerman og Virginia Coyle.

Effekten af at arbejde med Talepinden

  • Styrker arbejdspladsens kommunikation
  • Øger medarbejdertrivslen, da alle medarbejdere kommer til orde og føler sig lyttet til
  • Sikrer kortere og mere effektive møder, så der er mere tid til kerneopgaven
  • Understøtter kreative processer og frembringer nye ideer i organisationen
  • Hjælper med at belyse problemstillinger og tage hånd om dem på en kærlig og effektiv måde
  • Giver redskaber til konflikthåndtering

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top