Blooms indlæringsniveauer

Oplev et forløb, hvor dine medarbejdere får læringen ind under huden og optimalt udbytte af undervisningen. Udover at kende stoffet og kunne bruge det, vil de beherske det og kunne lære det fra sig. Det giver grobund for en stærk organisationskultur, hvor også nytilkomne medarbejdere bliver integreret i udviklingen.

Hvorfor Blooms Indlæringsniveauer?

VækstKULTUR®-forløbet er bygget op omkring Blooms Indlæringsniveauer, der er en læringsmodel, der gennem forskellige niveauer hjælper med at mestre læring.

Mange kurser og læringsforløb stopper ved det første niveau: kende-niveauet. Her kender du stoffet, forstår det og er i stand til at gengive og forklare det. Gennem VækstKULTUR®-forløbet bliver læringen løftet op til et højere niveau, hvor I er sikret optimal udbytte af forløbet og kan omsætte det i dagligdagen.

Når dine medarbejdere har lært undervisningsmaterialet godt at kende, kommer de et trin højere op: til kunne-niveauet. Her vil du opleve, at de føler sig rustet til at bruge det, de har lært, og integrere det i organisationen. Sidst i forløbet behersker de deres nye viden, så de kan indarbejde det i dagligdagen og være i stand til at lære fra sig. Det gør det også nemmere for nye medarbejdere at træde med ind i forandringerne og blive en del af de positive forandringer.

Det er på beherske-niveauet, at læringen for alvor bliver  brugt og kommer ud og leve i organisationen. VækstKULTUR®-forløbet er designet, så det foregår over en længere periode, og det styrker sandsynligheden for at nå det højeste læringsniveau, inden forløbet er slut.

Hvad er Blooms Indlæringsniveauer?

Teorien er udviklet af den amerikanske psykolog Benjamin Bloom, der med sin forskning i læring opfandt kerneteorien ‘Blooms Taksonomi’ og heraf Indlæringsniveauerne.

Hovedformålet med teorien er at forstå, hvordan man kan mestre det, man beskæftiger sig med, fx på sit arbejde. Ifølge Bloom kan læring opdeles i niveauer. På VækstKULTUR®-forløbet bliver der taget udgangspunkt i niveauerne Kende, Kunne og Beherske. Niveauerne opfylder tre psykologiske egenskaber:

  • Kognitiv– mental bearbejdning: Hvordan du bearbejder informationer på en meningsfuld måde.
  • Affektiv – følelsesmæssig: Hvordan du reagerer følelsesmæssigt, og hvor god du er til at afkode andres følelser, værdier og kropssprog. Når du fx er god til at lytte til dine medarbejdere, så reagerer du synligt og er i stand til at evaluere den information, som de kommunikerer til dig.

Når du kommer endnu et niveau højere op, så begynder du at kunne overskue at organisere den information, du modtager. Fx kan du forklare forskellige tilgange til en problemstilling og bedre finde løsninger på konflikter.

  • Psykomotorisk – evnen til at handle fysisk: Hvordan du fysisk håndterer og mestrer en bestemt ting – fx et instrument eller at skrive efter 10-fingersystemet.

Effekten af at arbejde med Blooms Indlæringsniveauer

  • Understøtter læringsprocessen og sikrer et forløb med maksimalt udbytte
  • Styrker medarbejdernes evne til at lære den nye viden fra sig, så nye medarbejdere hurtigt bliver integreret i kulturen
  • Øger organisationens succesoplevelser i fremtiden, da det lærte bliver implementeret
  • Skaber et forløb, hvor læringen kommer ind under huden på medarbejderne og ud at leve i organisation

Vil du vide mere?

Kontakt Gitte Kilhof

Direktør

Scroll to Top